Adviseur Risicobeheersing

Veiligheidsregio/Brandweer Amsterdam-Amstelland

 • Stand­plaats Amsterdam
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.920 - €5.519
 • Niveau WO bachelor
 • Vakgebied Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 8 november
 • Vacaturenummer 51
 • Plaatsingsdatum 15 oktober 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Impact Omgevingswet
De inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 juli 2022 betekent dat er veel verandert voor de Veiligheidsregio en met name voor de afdeling Risicobeheersing. Zo zijn er nieuwe vragen, die vanuit de gemeenten gesteld gaan worden en verandert ook de wijze van advisering. Mensen uit verschillende afdelingen en teams werken intensief samen om te komen tot integrale adviezen. Ook zal de verdergaande digitalisering hoge eisen stellen aan de wijze waarop wij onze dienstverlening organiseren. Werkprocessen rondom vergunningen, meldingen en adviezen worden zodanig aangepast, dat deze via het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) afgehandeld kunnen worden.


En dit alles moet gebeuren in samenhang met en in aansluiting op werkzaamheden die door gemeenten en andere ketenpartners worden uitgevoerd. Kortom, er zijn veel inspanningen nodig om gereed te zijn voor het in werking treden van de Omgevingswet. Om deze inspanningen in samenhang te organiseren is reeds een programma ingericht voor de periode 2021-2022. Voor de uitvoering van dit programma en de implementatie van de Omgevingswet binnen de organisatie, zijn we op zoek naar een ervaren adviseur met aantoonbare meerjarige ervaring op het gebied van programmamanagement en/ of projectmanagement.


Tevens breng je een flinke dosis kennis mee op tenminste één van de volgende inhoudelijke thema’s die invloed hebben op fysieke veiligheid; complexe bouwwerken, risicovol evenement, klimaatadaptatie, energietransitie, externe veiligheid, industriële veiligheid of risicovol gebruik. Want hoewel je eerste opdracht zich concentreert op de implementatie Omgevingswet, zal je je als adviseur ook gaan inspannen om risico’s te verlagen vanuit je inhoudelijke expertise.
Wat houdt de functie in?


De adviseur heeft het volgende takenpakket:

 • aansturen van de programmaorganisatie en het verbinden van mensen;
 • sturen op de doelen van het programma, het zien van risico’s en (doen) treffen van maatregelen;
 • bouwen en onderhouden van een sterk relatienetwerk met onze partners;
 • bewaken van de voortgang en hierover rapporteren aan de manager Risicobeheersing;
 • opstellen van beslisdocumenten ten behoeve van het managementteam;
 • voorbereiden, begeleiden en voorzitten van overleggen en werksessies;
 • sturen op verandering in werkwijze/ gedragsverandering;
 • aanjagen van (verander-)processen om de invoering te laten slagen en het coördineren van inhoudelijke activiteiten.
 • inhoudelijk bijdragen aan omgevingstafels, omgevingsvisies e.d.

De adviseur die wij zoeken is een verbinder, die anderen met passie en energie kan motiveren om de veranderingen binnen de organisatie door te voeren. Je bent het aanspreekpunt binnen de organisatie rondom de voorbereidingen op de komst van de Omgevingswet. Je vindt het leuk om een sterk relatienetwerk te bouwen en te onderhouden. Je treedt op als ambassadeur van de organisatie.


Je bent in staat te sturen op de samenhang tussen doelen, inspanningen en middelen om de benodigde veranderingen gestructureerd te implementeren en aan te jagen. Je hebt een duidelijke visie op hoe veranderprocessen kunnen worden ingericht en aangestuurd, rekening houdend met de bijbehorende spelregels van de organisatie en de belangen van anderen. Je richt je op resultaten én op relaties.


Je ondersteunt en adviseert de manager Risicobeheersing en de sectormanager Risicobeheersing en Preparatie over de ontwikkeling van de organisatie rond de Omgevingswet en je bereidt eventuele besluitvorming goed voor. Je beschikt over een uitstekende schrijfvaardigheid. Op die wijze kan het managementteam van de Veiligheidsregio een ordelijke en transparante afweging maken bij de door jou voorbereide besluiten.

Meer over jouw toekomstige afdeling

De afdeling Risicobeheersing maakt zich hard voor ‘Voorkomen is beter dan bestrijden’. Dat doen we met passie, durf en een flinke dosis kennis. De afdeling adviseert aan het bevoegd gezag, andere veiligheidsregio’s, externe partijen en het bestuur over het voorkomen en beperken van risico’s op brand en andere incidenten. Wij zijn dáár waar we de meeste invloed kunnen uitoefenen op een veilige en gezonde leefomgeving.

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet zullen wij ons advieswerk verder uitbreiden en meer gaan adviseren bij de ontwikkeling van de ruimtelijke omgeving, zodat veiligheid wordt meegenomen in de afweging over hoe de omgeving wordt ingericht. We werken daarbij samen met partners zoals de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Het liefst doen we dat door te zoeken naar haalbare oplossingen en te stimuleren dat passende maatregelen worden getroffen. Hierbij benadrukken we de eigen verantwoordelijkheid van burgers en bedrijven. Daarmee zorgen we er samen voor dat de regio een veilige plek is om te wonen, werken en te recreëren.

Veiligheidsregio/Brandweer Amsterdam-Amstelland

Veiligheidsregio / Brandweer Amsterdam-Amstelland
Binnen onze veiligheidsregio werken zes gemeenten, brandweer, geneeskundige diensten, politie, Openbaar Ministerie en andere publieke en private (veiligheids-)partners samen aan het beheersen van risico’s, brandweerzorg, hulpverlening en voorbereiding op crises. De zes gemeenten die samen de regio Amsterdam-Amstelland vormen zijn Amsterdam, Diemen, Ouder-Amstel, Amstelveen, Aalsmeer en Uithoorn.
Dag in dag uit zijn we als netwerkorganisatie in overleg om te anticiperen op risico’s, samen te leren, crises te voorkomen en ervoor te zorgen dat onze regio een veilige regio is.

Dit is ons werk
Ons werk stopt nooit. Dag in, dag uit staan wij klaar om te beschermen wat waardevol is. Wij bestrijden crises, brand, redden levens en verlenen hulp bij ongevallen. Liever nog zijn we problemen een stap voor. Daarom zetten we ons in voor preventie en geven we voorlichting en advies.

Ons werk is divers, geen dag is hetzelfde. Net als de mensen die bij ons werken. Zo dragen niet alle brandweercollega’s een helm en brandwerende kleding. Van communicatiemedewerker tot monteur, van controller tot P&O-adviseur: samen zijn wij Veiligheidsregio en Brandweer Amsterdam-Amstelland. Iedereen draagt vanuit eigen expertise bij aan het functioneren van deze organisatie. Zowel fulltime als parttime.

Ons werk is dynamisch en veeleisend. We staan klaar voor anderen, maar ook voor elkaar. Met een goed advies, of juist een enthousiast idee. We denken niet in hokjes, maar vinden het belangrijk dat iedereen zich binnen de organisatie prettig voelt. Een werkomgeving waar je je op je gemakt voelt is immers de basis om het beste uit jezelf te halen.

Veiligheidsregio/Brandweer Amsterdam-Amstelland

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Adviseur Vakmanschap Kazernes

Veiligheidsregio/Brandweer Amsterdam-Amstelland
 • Stand­plaats Amsterdam
 • Uren per week 36
 • Reageren voor 1 november
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Oefencoördinator (2 FTE)

Veiligheidsregio/Brandweer Amsterdam-Amstelland
 • Stand­plaats Amsterdam
 • Uren per week 36
 • Reageren voor 1 november
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Planner

Veiligheidsregio/Brandweer Amsterdam-Amstelland
 • Stand­plaats Amsterdam
 • Uren per week 32-36
 • Reageren voor 15 november
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd