Adviseur Regie Regelbeheersing

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €2.811 - €4.519
 • Niveau Bachelor - HBO
 • Vakgebied Facilitair / dienstverlening, Juridisch, Documentatie en Informatievoorziening
 • Reageren voor 30 mei Nog 2 dagen
 • Vacaturenummer NVWA_20220114_10
 • Plaatsingsdatum 5 mei 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Ben jij onze nieuwe adviseur voor Regie Regelbeheersing? Sta jij voor kwaliteit en zet jij je graag in voor verdere professionalisering? Draag jij graag bij aan de hele keten. Dan is deze functie als Adviseur Regie Regelbeheersing bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) echt iets voor jou!

Als Adviseur Regie Regelbeheersing kom jij te werken bij de directie Handhaven, de divisie Regie en Expertise op de afdeling Regie. Samen met drie andere collega’s ben je verantwoordelijk voor regie op de regelbeheersing (ondersteunend aan het Interventiebeleid van de NVWA) en maak jij daarnaast onderdeel uit van het team Informatievoorziening. Dit team staat aan de lat binnen Handhaven voor de doorontwikkeling van de Informatievoorziening.

Wat ga je doen?
Eén van de principes die we hanteren om te zorgen dat ons toezicht aantoonbaar uniform en transparant is, is die van regelbeheersing. Daarbij is het vastleggen en beheren van de kwaliteit van de regels cruciaal. Regelbeheersing is ondersteunend aan het Interventiebeleid van de NVWA en gericht op het maken of wijzigen van specifiek Interventiebeleid (SPEC) voor de verschillende domeinen binnen NVWA. Jij ondersteunt en werkt samen met de collega’s van Expertise en Juridische Zaken en let specifiek op de kwaliteit van het specifiek Interventiebeleid (SPEC) conform afgesproken kaders vanuit de business, productafspraken, procesafspraken ed..

Dit betekent ook dat de wetgeving uitgangspunt is voor het inregelen van inspectielijsten in de Toezicht systemen, inclusief de bijbehorende voorstellen tot afdoening en afdoeningsteksten. Door regelbeheersing is steeds duidelijk waar een oordeel vandaan komt, en is bij een gewijzigde wetgeving ook duidelijk waar die wijziging consequenties heeft. Dit doe jij op dit moment voor een deel van het ‘Publiek belang’ Voedselveiligheid en Tabaks- en alcoholontmoediging, maar de komende jaren komen daar meer onderdelen bij. In het proces om vanuit wetgeving te komen tot een inspectielijst in het toezichts systeem BVT werk jij nauw samen met de collega’s van Expertise en Juridische Zaken.

Daarnaast draag jij bij aan de verdere ontwikkeling van het team Regelbeheersing binnen de afdeling Regie en stel je verbeteringen voor t.a.v. de eigen werkzaamheden of die in de keten. Jij werkt graag samen met zowel andere afdelingen binnen Handhaven als ook de ICT gerelateerde afdelingen die werken volgens Scrum en Agile principes. Jij hebt een goed oog voor jouw eigen werkprocessen en bent gericht op kwaliteit en effectieve- en efficiënte werkwijzen. In jouw handelen vertolk je de NVWA-kernwaarden: transparant, betrouwbaar, professioneel en onafhankelijk.

Meer over de functiegroep Medewerker Advisering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De afdeling Regie bestaat uit vijf teams. Daar waar Expertise stuurt op de domein inhoud stuurt de afdeling Regie op de verhoging van de kwaliteit en effectiviteit van de directie Handhaven. Voor de afdeling Regie betekent dit dat zij stuurt op het programmeren van de handhaving conform handhavingsregie, het tijdig beschikbaar zijn van de informatieproducten, uniforme uitvoering en de samenwerking met externe toezichtpartners. Daarnaast wordt gestuurd op basis van prestatie, kwaliteit van processen en integraliteit van producten. Daarmee is Regie de schakel tussen strategie enerzijds en de tactiek en operatie binnen Handhaven anderzijds. Algemeen kun je zeggen dat we regie voeren op de verhoging van de kwaliteit en effectiviteit van de directie Handhaven en het proces van onder andere Expertise ondersteunen.

De afdeling Regie is volop in ontwikkeling. Tegelijkertijd ontwikkelt onze aanpak zich. Dit doen we stap voor stap. De focus ligt op wat logisch is en wat werkt. Continue feedback, eigen initiatief van medewerkers en teamwerk zijn daarbij belangrijk. Bovendien doen we dit in nauwe samenwerking met veel andere afdelingen in de NVWA.

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Het lijkt vanzelfsprekend dat ons eten en andere producten veilig zijn. Consumenten en gebruikers moeten hierop kunnen vertrouwen. Bedrijven werken daar iedere dag aan. De overheid ziet er op toe dat zij zich aan de geldende wetten en regels houden. 

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) staat voor de veiligheid van voedsel en consumentenproducten, dierenwelzijn en natuur. Door het voeren van de dialoog met belanghebbenden, het toezien op (inter)nationale wet- en regelgeving en een optimale beheersing van risico’s vergroten we de voedsel- en productveiligheid, plantgezondheid en het welzijn van dieren.

De NVWA ziet erop toe dat bedrijven hun zaken goed op orde hebben om gezondheid, veiligheid en kwaliteit verder te verbeteren. Daarbij gaan we uit van vertrouwen, maar tegen ondernemers die het niet zo nauw nemen treden we stevig op in het belang van de samenleving. 

Ons werkterrein is breed. Daarom kijken wij goed waar de grootste risico’s zitten, zodat we consumenten en anderen tijdig kunnen informeren als dat nodig is. En we ons dáár in kunnen zetten waar ons toezicht het hardst nodig is. Met inspecties, laboratorium- en opsporingsonderzoeken, en communicatie stimuleren we dat ondernemers zich aan de regels houden.

Om import en export mogelijk te maken, voeren we ook keuringen uit. Bedrijven die zich aan de wettelijke bepalingen houden, kunnen hun producten en dieren veilig in de handel brengen. Want met een goede naleving van de wetten en regels versterken zij zowel het vertrouwen in hun eigen producten, als in de handelspositie van Nederland.

De NVWA bestaat uit 4 directies, Handhaven, Keuren, Strategie en Interne Organisatie.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

mw. J.C.M. (Jacqueline) Arts, Teammanager Informatievoorziening (afwezig vanaf 19 mei t/m 30 mei)

06-11111388

mw. N. (Nicolette) Strik, Manager (bereikbaar van 19 mei t/m 30 mei)

06-48161301

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Adviseur ontwikkeling toezicht natuur en gewasbescherming

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 7 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Directeur National Plant Protection Organisation

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 16
 • Reageren voor 13 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Adviseur Uitbraken Plantgezondheid

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 15 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)