Adviseur Regeling Groenprojecten

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

 • Stand­plaats Den Haag, Utrecht, Assen, Zwolle, Roermond
 • Contractduur 5 jaar met mogelijkheid tot vast
 • Uren per week 24 - 36
 • Maand­salaris €2.811 - €4.519
 • Niveau Bachelor - HBO
 • Vakgebied Financieel / economisch, Techniek / productie, Natuur / milieu
 • Reageren voor 23 mei Nog 1 dag
 • Vacaturenummer RVO_20220408_10
 • Plaatsingsdatum 30 april 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Heb jij een brede interesse in duurzaamheid en wil je daar graag in de volle breedte aan werken? Dan is deze functie als Adviseur Regeling groenprojecten wellicht iets voor jou!

De Regeling groenprojecten loopt al ruim 25 jaar en wordt door RVO uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het ministerie van Financiën. Projecten kunnen op een breed scala aan thema's betrekking hebben: natuur, landbouw, circulaire economie, energie, bouwen, mobiliteit en klimaatadaptatie. Daarnaast kent de regeling een categorie voor projecten in het buitenland.

Binnen de opdracht toetst RVO of een duurzame investering in aanmerking komt voor een groenverklaring. Met een groenverklaring kan een investeerder goedkoper geld lenen voor de investering. De aanvragen voor een groenverklaring worden ingediend door de Nederlandse groenfondsen. Na een positieve beoordeling wordt, namens de minister, een groenverklaring afgegeven.

Samen met vijf collega’s beoordeel je de aanvragen. Na een formele toets op volledigheid beoordeel je de aanvraag op technische en financiële aspecten. Bij technisch complexe aanvragen (bijvoorbeeld op het gebied van bouwen, circulaire economie, energie of kringlooplandbouw) doe je dit samen met een meer ervaren collega of een deskundige binnen of buiten RVO. Als de beoordeling vragen oproept overleg je met het groenfonds of de ondernemer.

Door veel projecten te beoordelen, te overleggen met banken en ondernemers en met je collega’s samen te werken, krijg je na verloop van tijd steeds beter inzicht in de werking van de regeling, de veelheid van onderwerpen, de perspectieven en belangen van de verschillende betrokken markt en overheid partijen.

Naast het beoordelen van aanvragen zul je ook ingezet worden bij andere taken die bij de uitvoering van de regeling horen, zoals rapportages en evaluaties.

Over een klein jaar gaat het team mogelijk ook aan de uitvoering van een nieuwe opdracht werken. Jij zult dan ook op die nieuwe regeling ingezet worden.

Meer over de functiegroep Medewerker Behandelen en Ontwikkelen

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De afdeling Industrie, Agro en Financiering (IAF) streeft er naar om op een integrale wijze bedrijfssectoren te ondersteunen, we doen dit in opdracht van ministeries van EZK, LNV en IenW. Op dit moment wordt er gewerkt aan een aantal maatschappelijke opgaven zoals verduurzaming van de industrie, Circulaire Economie en Kringlooplandbouw. Hiervoor worden verschillende instrumenten ingezet zoals financiele regelingen, maatwerkoplossingen, netwerksturing, monitoring, beleidsadviezen, etc.

Binnen de afdeling werken zo'n 200 medewerkers met passie en kennis aan verschillende thema's en instrumenten, zij werken daarin nauw samen en houden elkaar daarop scherp. Medewerkers worden vanuit de organisatie op verschillende manieren gefaciliteerd in hun functie bijvoorbeeld door middel van IT apparatuur, curcussen en opleidingen.

Onze focus ligt op talentgericht werken, daarom werken wij veel aan persoonlijke én inhoudelijke ontwikkeling. Afhankelijk van je wensen is er de gelegenheid om vakinhoudelijke cursussen te volgen. Je kunt ook gebruikmaken van het EZK-leerportaal met een ruim aanbod (online) trainingen, cursussen en opleidingen. Denk bijvoorbeeld aan persoonlijk leiderschap, strategisch adviseren of politiek-bestuurlijke gevoeligheid.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

RVO is een inclusieve werkgever die diversiteit omarmt. We maken ons hard voor gelijke kansen voor iedereen, ongeacht huidskleur, afkomst, religie, nationale afkomst, seksuele geaardheid, leeftijd, staatsburgerschap, burgerlijke staat, beperking of genderidentiteit. We streven ernaar om onze verschillen optimaal te benutten zodat we creativiteit, innovatie en talentontwikkeling kunnen stimuleren.

Kansen voor Nederland, kansen voor jou.

Een duurzame, economisch sterke samenleving: daar werken we aan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Met nationale en internationale programma’s, van de energietransitie en voedselproductie tot ontwikkelingsprojecten in Afrika. Met voorlichting, advies, financiering, subsidies en hulp bij het vinden van zaken- of kennispartners. Door slim organiseren en maximaal gebruik van digitale communicatie zorgen we voor een soepele en optimale dienstverlening. Door elkaar op te zoeken en verbindingen te leggen bieden we nieuwe inzichten en mogelijkheden. Voor en achter de schermen zetten 4500 mensen zich in voor een economisch sterk, innovatief en duurzaam Nederland, op verschillende vestigingen in Nederland. Ook voor jou zijn er kansen!

Onze adviseurs weten als geen ander wat er nodig is om ondernemende Nederlanders vooruit te helpen. Beoordelaars nemen subsidie- en andere verzoeken onder de loep en helpen de aanvragers om nieuwe stappen te zetten. Inkopers benutten de inkoopkracht van de Rijksoverheid, ook om maatschappelijke doelen te bereiken. De medewerkers van de frontoffice staan iedereen te woord die vragen heeft. Functioneel beheerders ontwikkelen en onderhouden digitale loketten. Projectmanagers onderzoeken wat de mogelijkheden van big data zijn. Juristen adviseren over de toepassing van wet- en regelgeving en handelen bezwaar en beroepen af binnen de ruimte die wet- en regelgeving biedt. Ook zijn ze betrokken bij het opstellen van nieuwe wet- en regelgeving.

En communicatieadviseurs ontwikkelen toegankelijke websites voor voorlichting en advies.

Wie ondernemend Nederland een warm hart toedraagt, kan bij onze organisatie dus alle kanten op.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Bert van Duinen, Uitvoeringscoördinator

06-52401708

Erik van der Werf, Teammanager

06-51292033

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Adviseur monitoring verduurzaming land- en tuinbouw

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 • Stand­plaats Utrecht, Den Haag, Assen, Zwolle, Roermond
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10,schaal 11
 • Reageren voor 25 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior adviseur Innovatiekrediet

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
 • Stand­plaats Den Haag, Utrecht, Assen, Zwolle, Roermond
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 30 mei
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Financieringsadviseur Innovatiekrediet

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
 • Stand­plaats Den Haag, Utrecht, Assen, Zwolle, Roermond
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 31 mei
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)