Adviseur referentiewaarden

Ministerie van Defensie

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 2 jaar
 • Uren per week 38
 • Maand­salaris €4.545 - €6.237
 • Niveau Bachelor - HBO
 • Vakgebied Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 3 maart Nog 11 dagen
 • Vacaturenummer 582115
 • Plaatsingsdatum 1 februari 2024
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Functie­omschrijving

Je wordt bij AFL adviseur Referentiewaarden (Stikstof). Binnen de DAOG is de afdeling Fysieke Leefomgeving verantwoordelijk voor vergunningen, milieu en natuur advies en omgevingsmanagement. De komende jaren wordt het behouden en verkrijgen van 'gebruiksruimte’ in vergunningen/toestemmingen steeds belangrijker. Het is voor Defensie van strategisch belang om voldoende gebruiksruimte te behouden en te verkrijgen om te kunnen varen, vliegen, rijden, schieten en oefenen. Met uitspraken door de Raad van State ontstaat meer (juridische) druk om toestemmingen op orde te hebben. Belangrijke wetgeving hierbij is onder meer de Wet natuurbescherming (Wnb), de (implementatie van de) Omgevingswet, de huidige Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO), de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de Wet Luchtvaart. Als adviseur referentiewaarden Stikstof bij de afdeling Fysieke Leefomgeving begeleid je specifieke dossiers waarbij militaire activiteiten en de omgevingswet- en regelgeving samengebracht moeten worden. De belangrijkste aandachtsgebieden zijn milieu, natuur en stikstof die landelijk vragen om een gecoördineerde aanpak. Dit kan enerzijds gaan over beoogde stikstofruimte voor Defensie en de invloeden daarvan op de natuur. Echter, ook specifieke andere milieuaangelegenheden als schietgeluid of externe veiligheid (munitie zoneringen) en het borgen van de benodigde ruimte in Nederland horen hierbij. Bij advisering gaat het om het vanuit een expertise en/of brede blik ontwikkelen en implementeren van adviesproducten in het primaire proces (beleid, uitvoering, toezicht) vanuit de rol ‘aansturen van de uitvoering’. Een adviseur ontwikkelt en realiseert inhoudelijk meer of minder complexe adviesproducten en draagt bij aan de bijbehorende adviesprocessen. Je bent belast met ontwikkeling en realisatie van adviesproducten op meerdere complexe multidisciplinaire aandachtsgebieden. Je houdt het portfolio van het Project Referentiewaarden stikstof (PRW) actueel. Waar nodig worden stikstof- of natuuronderzoeken opgedragen die benodigd zijn voor toestemmingsverlening. Als adviseur Referentiewaarden stikstof draag je bij, en overleg je met beleidsfunctionarissen van de beleidsdirectie, over veranderingen in relevant beleid en wetgeving. Hiervoor onderhoud je contacten met en lever je input aan de directie Materieel, Leefomgeving, Vastgoed, en Duurzaamheid (DMLVD) van het Directoraat-Generaal Beleid (DGB). De aandachtsgebieden zijn inhoudelijk sterk verweven met, hebben invloed op en zijn bepalend voor andere aandachtsgebieden en beleidsterreinen. Het effect van de werkzaamheden is meerjarig en het effect van de beslissingen is beperkt voorspelbaar.

Je hebt wo-werk- en -denkniveau. Geografie, planologie en milieu of een vergelijkbare en gelijkwaardige opleiding. Je hebt aanvullende opleidingen in een of meerdere vakgebieden die voor de functie relevant zijn, zoals programma- en projectmanagement (bijv. projectmatig creëren, MSP of scrum). Je hebt ervaring in innovatie en het energie- en/of milieuveld binnen Defensie of andere onderdelen van de Rijksoverheid strekt tot aanbeveling. Je hebt vaardigheid in het signaleren en analyseren van (strategische) ontwikkelingen en problemen in bredere context dan het eigen werkterrein; Je hebt vaardigheid in het tot stand brengen van (advies-)producten; Je hebt vaardigheid in het ontwikkelen, uitdragen en verdedigen van adviesproducten, -processen, beleid, nieuwe ideeën en concepten; Je hebt veel talent voor organiseren, plannen en coördineren; Je hebt zeer goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden; Je beschikt over politieke en bestuurlijke sensitiviteit; Je bent goed in staat het overzicht te bewaken; Je bent omgevings-, klant- en organisatiegericht; Je bent gezaghebbend op eigen dossiers; Je bent creatief, een aanpakker en hebt inlevingsvermogen; Je kunt goed netwerken en samenwerken. Competenties Je bent omgevingsgericht, je kunt je zowel schriftelijk als mondeling uitstekend uitdrukken. Je bent een teamspeler, je bent overtuigend in woord en geschrift, je bent iemand die inspireert en je bent een netwerker. Daarnaast beschik je over politieke en bestuurlijke sensitiviteit, kun je zelfstandig werken naar resultaten en je bent een creatieve denker die naast denken vooral zaken in beweging brengt en resultaatgericht is.

 • Salaris­niveau schaal 11
 • Salaris­omschrijving

  Het salaris is gebaseerd op een 38-urige werkweek.

 • Maand­salaris Min €4.545 Max. €6.237 (bruto)
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
 • Contract­duur 2 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 38
 • Maximaal aantal uren per week 38

Bovenop het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering van 8,3%. Het Ministerie van Defensie hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer.

Indien je op voorhand niet beschikt over het juiste veiligheidscreeningniveau dien je er rekening mee te houden dat een veiligheidsonderzoek onderdeel uitmaakt van de selectieprocedure.

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.

Defensie is een organisatie waarin integriteit en professionaliteit voorop staan. De manier waarop de medewerkers van Defensie met elkaar behoren om te gaan staat omschreven in de Gedragscode Defensie. De gedragscode vormt de basis van wat Defensie onder integriteit verstaat. Als organisatie vinden wij het belangrijk dat nieuwe medewerkers op de hoogte zijn van de gedragscode Defensie. Meer informatie hierover is te vinden via: https://www.defensie.nl/onderwerpen/integriteit

Het ministerie van Defensie zet zich in om medewerkers in dienst te nemen die onder de doelgroep van de Wet Banenafspraak vallen. Val je in deze doelgroep en sta je in het doelgroepenregister? Dan nodigen we ook jou uit om te reageren! Samen met jou kijken we of en hoe je eventueel invulling kunt geven aan deze functie.

De vacature wordt zowel intern als extern defensie gepubliceerd. Eventuele interne kandidaten worden in de selectieprocedure eerst behandeld alvorens de selectie wordt uitgebreid met externe kandidaten

Meer over jouw toekomstige afdeling

De werkzaamheden worden verricht binnen de Directie Aansturen Operationele Gereedheid (DAOG) van de Defensiestaf (DS) van de Bestuursstaf (BS).

De DAOG heeft tot doel om namens de CDS (Commandant der Strijdkrachten) te zorgen voor de aansturing van de operationele gereedheid van de krijgsmacht. Dit doet DAOG door binnen de beleidskaders actief te sturen op personele gereedheid, materiële gereedheid en de geoefendheid en door daar waar nodig facilitair te zijn naar de defensieonderdelen.

Informatie over de afdeling
De komende jaren wordt het behouden en verkrijgen van 'gebruiksruimte¿ in vergunningen en toestemmingen steeds belangrijker. Het is voor Defensie van strategisch belang om voldoende gebruiksruimte te behouden en te verkrijgen om te kunnen varen, vliegen, rijden, schieten en oefenen. Met uitspraken door de Raad van State ontstaat meer (juridische) druk om toestemmingen op orde te hebben. Je nieuwe job is bij de Directie Aansturen Operationele Gereedheid (DAOG). Binnen de DAOG is de Afdeling Fysieke Leefomgeving (AFL) verantwoordelijk voor de coördinatie van (complexe) vergunningen en omgevingsmanagement.
De afdeling heeft als belangrijke taak regie te voeren op vergunningen en het coördineren van de uitvoering van omgevingsmanagement. Belangrijke wetgeving hierbij is onder meer de Wet natuurbescherming (Wnb), de (implementatie van de) Omgevingswet, Barro/Rarro, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de Wet Luchtvaart.

Ministerie van Defensie

Het ministerie van Defensie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningsscommando en het Commando Materieel en IT.

Wij zijn Defensie. Onmisbaar in een wereld vol onrust. We beschermen wat ons dierbaar is. We strijden voor een wereld waarin mensen in vrijheid en veiligheid kunnen leven. Omdat we ervan overtuigd zijn dat ieder mens dat verdient. Dat is onze missie en daarvoor gaan we op missie.

Defensie heeft ongeveer 68.000 medewerkers en is daarmee een van de grotere werkgevers van Nederland. Bij de Bestuursstaf, gevestigd aan het Plein in Den Haag, werken ongeveer 3.200 burgers en militairen.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Werving & selectie

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior adviseur vergunningen

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 10 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Hoofd cluster vergunningen

Ministerie van Defensie, Bestuursstaf
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 3 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior beleidsmedewerker NAVO-beleid

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 10 maart
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)