• Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.256 - €5.003
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Personeel en organisatie
 • Reageren voor 4 juli Nog 1 dag
 • Vacaturenummer 5614-5905-2012628
 • Plaatsingsdatum 23 juni 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Wil jij werken aan de Rechtspraak van de toekomst? Data-innovatie, privacy en de inzet van kunstmatige intelligentie zijn belangrijke thema's voor de rechtspraak. Creëer en borg jij het juridische raamwerk daarvoor? Dan is deze functie bij de Rechtspraak iets voor jou.

Je houdt je als adviseur recht en ICT bezig met juridische advisering op het gebied van digitale toegankelijkheid, privacy en informaticarecht. Hieronder valt de wetgevingsadvisering van regering en parlement over voorgenomen regelgeving en de public affairs daaromtrent. Je adviseert de Raad voor de rechtspraak, gerechten en de landelijke ICT-diensten over diverse IT-juridische vraagstukken en ontwikkelt landelijk strategisch beleid op het snijvlak van technologie en recht.

De afdeling Strategie ziet toe op de inhoudelijke strategie en doelstellingen voor de rechtspraak. Ontwikkeling van strategie vereist een oriëntatie op de wensen en behoeften in de samenleving. Dit stelt eisen aan het proces van strategieontwikkeling; het vereist ook geobjectiveerde vaststelling en verdieping via wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast is de afdeling belast met de wettelijke taken bevordering van juridische kwaliteit en uniforme rechtstoepassing alsmede de wetgevingsadvisering. Tenslotte zorgt de afdeling Strategie voor het internationale/Europese beleid van de Raad en de uitvoering daarvan.

Jouw taken

 • Het adviseren van de Rechtspraak over alle zich voordoende kwesties op het gebied van recht en ICT.
 • Organiseren en coördineren van de wetgevingsadvisering op het gebied van het ICT-recht.
 • Vertegenwoordigen van de Raad en adviseren van de leden van de Raad bij externe afstemming op het gebied van recht en ICT.
 • Het erop toezien dat de invoering van nieuwe wetgeving tijdig wordt voorbereid.
 • In algemene zin erop toezien en bevorderen dat de Rechtspraak de gestelde doelen ten aanzien van digitale toegankelijkheid en innovatie realiseert.

Functie-eisen

 • Afgeronde universitaire studie rechten met specialisatie recht en ICT.
 • Affiniteit met wetgevingsprocessen.
 • Kennis van automatiserings- en informatiseringsprocessen.
 • Snel eigen maken van nieuwe technologieën.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 11
 • Maand­salaris Min €3.256 Max. €5.003 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Een uitdagende functie met verantwoordelijkheid. Je komt te werken in een jong team binnen de afdeling Strategie, met veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling.

Het betreft een functie voor minimaal 24 en maximaal 36 uur in schaal 11/12 BBRA, voor de periode van één jaar met uitzicht op een vast dienstverband.

Onze arbeidsvoorwaarden zijn geregeld volgens cao Rijk. Daarnaast heb je de mogelijkheid gebruik te maken van het individueel keuzebudget. Ook worden er geregeld opleidingen georganiseerd voor de medewerkers van het bureau. Plaats- en tijdsonafhankelijk werken is mogelijk. De standplaats is Den Haag.

Bijzonderheden

Zoek jij inhoudelijke veelzijdigheid en uitdaging en wil je een bijdrage leveren aan het functioneren van de rechtsstaat? Dan is deze functie bij de Rechtspraak iets voor jou.
Solliciteer direct via onderstaande button. Dit kan tot uiterlijk 3 juli 2020.

Heb je eerst nog vragen? Neem dan contact op met Saskia Sicking, afdelingshoofd Strategie, via 06 – 15 37 97 22.

We vragen je altijd een Verklaring Omtrent het Gedrag te overhandigen bij indiensttreding.

Binnen de Rechtspraak weten we heel goed zelf onze kandidaten te bereiken. We reageren daarom ook niet op acquisitie of aanbiedingen van bureaus of tussenpersonen.

Raad voor de rechtspraak

De Raad voor de rechtspraak is het overkoepelende bestuur van de Rechtspraak, die verder bestaat uit de elf rechtbanken, de vier gerechtshoven, de Centrale Raad van Beroep en het College van Beroep voor het Bedrijfsleven. De raad bevordert de kwaliteit en eenheid van de rechtspraak, verzorgt de financiën, houdt toezicht en ondersteunt de bedrijfsvoering bij de gerechten.

Rechtspraak maakt samenleven mogelijk. Waar mensen samenleven ontstaan conflicten. Dagelijks zetten 2.500 rechters en 7.500 medewerkers zich in om die conflicten te beslechten en misdrijven te bestraffen. Samen maken zij het verschil tussen recht en onrecht, tussen vertrouwen en wantrouwen, tussen recht voor iedereen en het recht van de sterkste. Wie deze uitdaging aandurft, vindt in de Rechtspraak een professionele en betrouwbare werkgever.

Een bijzondere positie
De Raad voor de rechtspraak maakt deel uit van de rechterlijke macht, maar valt niet onder het gezag van de minister van Justitie en Veiligheid of enig ander overheidsorgaan. Dat komt voort uit het principe dat de Rechtspraak onafhankelijk en zelfstandig moet zijn. Dat principe geldt niet alleen voor de Raad, maar voor de hele organisatie van de Rechtspraak.

Wat doet de Raad voor de rechtspraak?
De algemene taak van de Raad is te bevorderen dat de gerechten hun werk – rechtspreken – goed kunnen doen. De wettelijke taken van de Raad zijn daarvan afgeleid. De Raad voor de rechtspraak spreekt zelf geen recht, maar zorgt ervoor dat er recht kan worden gesproken. De raad behartigt de belangen van de gerechten bij politiek en bestuur, in het bijzonder bij de minister van Justitie en Veiligheid. De Raad bevordert de kwaliteit van rechtspreken, verzorgt de financiën, houdt toezicht en ondersteunt de bedrijfsvoering van de gerechten.

Bureau Raad voor de rechtspraak
De Raad voor de rechtspraak wordt ondersteund door het Bureau. De activiteiten van het bureau concentreren zich op de uitvoering van de wettelijke taken van de raad, de daarvoor noodzakelijke taken en enkele rechtstreeks hieraan gelieerde taken. Het bureau richt zich op strategie en beleid en op regie op de uitvoering van beleid. Uitvoering van beleid als zodanig is alleen dan aan de orde als de uitvoering de dagelijkse supervisie van de Raad vereist, zoals het geval is bij begrotingsprocessen en persvoorlichting.

Het bureau bestaat, naast de directie en het bureau BVA, uit zeven afdelingen, te weten: Strategie, Financiën, Communicatie, HRM en organisatieontwikkeling, Bestuursondersteuning, CIO-Office en Bedrijfsbureau.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Saskia Sicking

06-15379722

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Raad voor de rechtspraak nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior HR-adviseur

Gerechtshof Den Haag
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 9 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

medewerker Rechtspraak Servicecentrum - 32 tot 36 uur

Landelijk Dienstencentrum Rechtspraak (LDCR)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 7
 • Reageren voor 4 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior adviseur bedrijfsvoering

Gerechtshof Amsterdam
 • Stand­plaats Amsterdam
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 5 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd