Adviseur / projectleider bodembeheer

Rijksvastgoedbedrijf

 • Stand­plaats Utrecht, Arnhem, Assen en Den Haag
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.256 - €5.003
 • Niveau Bachelor - HBO
 • Vakgebied Natuur / milieu
 • Reageren voor 1 juni
 • Vacaturenummer RVB/2020/51
 • Plaatsingsdatum 4 maart 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Wist jij dat het Rijksvastgoedbedrijf zo’n 89.000 hectare grond beheert? Nee? Dan bij dezen. Sterker nog: als adviseur / projectleider bodembeheer valt jouw scoop op die vele hectares. Bij het geschikt krijgen van het vastgoed voor de beoogde bestemming ben jij de specialist als het over ondergrond- en bodemzaken gaat.

Je bent projectleider van verschillende onderzoeken, plannen, bestekken, bodemsaneringen en monitoringen. Als vanzelfsprekend beschik je over de kennis van relevante ontwikkelingen en processen in je vakgebied. Je ondersteunt projecten en programma’s door de coördinatie op het gebied van bodem en ondergrond op je te nemen. Je draagt procesverbeteringen aan.

Het deelnemen aan werkgroepen en overleggen is natuurlijk een onderdeel van je werk. Intern en extern, waarbij jij verantwoordelijk bent voor een inhoudelijke terugkoppeling. Je communiceert met de (klant)organisatie, bevoegd gezag en de markt. Zoals je ook zorgt voor de kwalitatieve toetsing en uitvoering van (technische) adviezen op het gebied van bodem en ondergrond. Je doet dit voor het Rijksvastgoed in het algemeen en in het bijzonder voor het vastgoed van Defensie. Deze vastgoedobjecten, zoals kazernes, oefenterreinen en havens, liggen verspreid door heel Nederland.

Functie-eisen

 • Je hebt een relevante technische opleiding op hbo- of wo-niveau afgerond.
 • Je beschikt over actuele kennis van bodem en ondergrond en je hebt minimaal tien jaar relevante werkervaring.
 • Je hebt ervaring in het afstemmen en adviseren over de toepassing van vaktechnische expertise.
 • Je kunt processen doorgronden en ze ook duidelijk formuleren.
 • Je bent goed in het organiseren en plannen van je werk en je bent thuis in project- en procesmatig werken;
 • Je bent klantgericht en tegelijk omgevingsbewust.
 • Je wacht niet af maar neemt initiatieven.
 • Je hebt goede adviesvaardigheden en kunt je prima uitdrukken, zowel mondeling als schriftelijk.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 11
 • Maand­salaris Min €3.256 Max. €5.003 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 36
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • Je start met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van twaalf maanden. Bevalt het na die tijd nog steeds van beide kanten? Dan krijg je een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.
 • Omdat de werkzaamheden plaatsvinden op een locatie van het ministerie van Defensie is er een veiligheidsonderzoek aan de orde. Daar werk je graag aan mee. De arbeidsovereenkomst bij het Rijksvastgoedbedrijf wordt opgesteld nadat er een verklaring van geen bezwaar (VGB) door de MIVD is afgegeven.
 • Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.
 • Wij hanteren in deze procedure een lange sluitingstermijn en sluiten de vacature bij het vinden van een goede kandidaat.
 • Op dit moment vinden er in ieder geval t/m 6 april alleen digitale sollicitatiegesprekken plaats, d.m.v. videobellen met Skype / WhatsApp. Bij de uitnodiging voor het sollicitatiegesprek ontvang je hiervoor van ons een instructie.

Meer over de functiegroep Senior Medewerker Vastgoed en Infrastructuur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De sectie Omgevingsmanagement vervult de eigenaarsrol voor het Defensievastgoed, onder andere op het vlak van zakelijke rechten, jacht, huur en medegebruik. Wij zorgen voor het afstoten en gereedmaken van Defensievastgoed en leveren specialistisch onderzoek en advies. Ook zorgen wij voor het verkrijgen en beheren van alle gebruiks- en projectgerelateerde toestemmingen op het gebied van milieu en water. Hetzelfde geldt voor bouwen, reclame, inrit, sloop, kap en natuur.

Ook werken we aan belangenbehartiging, planologie en inrichting. Zoals ook aan structuur- en ontwikkelingsplannen. Onze sectie bestaat uit vijf clusters:

 • Ruimte
 • Milieubeheer en Advies
 • Omgevingsrecht en Private Zaken
 • Vergunningen Brandveiligheid, Milieu en Water
 • Ondergrond

Jij gaat aan de slag voor het cluster Ondergrond. Jouw cluster is verantwoordelijk voor:

 • Het opstellen en uitvoeren van het programma bodemonderzoek en -sanering Defensie om te voldoen aan Defensiebeleid (in 2023 moeten alle ernstige gevallen van bodemverontreiniging op Defensieterreinen beheerst of gesaneerd zijn).
 • Het laten uitvoeren van bodemonderzoeken of onderzoeken naar niet-gesprongen explosieven (NGE) en het vervolg daarop (bodemsanering). Hetzelfde geldt voor het adviseren over bodemkwaliteit of voorkomen van NGE en de consequenties daarvan in het kader van voorgenomen ontwikkeling en herontwikkeling van gebieden. Maar ook in het kader van voorgenomen nieuwbouw- of renovatieprojecten, aankoop, verkoop of uitgifte van terreinen of voorgenomen grondroering.
 • Het adviseren over de gevolgen van (nieuwe) landelijke en regionale regelgeving voor het Rijksvastgoedbedrijf.
 • Het verzorgen van belangenbehartiging voor onze opdrachtgevers op het gebied van bodem en NGE richting lokale overheden, uitvoeringsdiensten en inspectie ILT. De belangenbehartiging omvat ook het zo nodig opstellen en indienen van zienswijzen en/of bezwaren op beschikkingen verleend in het kader van de Wet bodembescherming.
 • Het verzorgen en begeleiden van bereddering in geval van calamiteiten of ongewone voorvallen op gebied van bodemverontreiniging (bijvoorbeeld lekkages, drugsdumpingen, brand).
 • Het onderzoeken van de bodemopbouw ten behoeve van civiel- en cultuurtechnische advisering (bijvoorbeeld klimaatadaptatievraagstukken).

Rijksvastgoedbedrijf

Het Rijksvastgoedbedrijf, onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, is de grootste opdrachtgever in Nederland op het gebied van vastgoed. Wij zijn een professionele organisatie met een enorme hoeveelheid beschikbare kennis en ervaring. We beheren ruim 12 miljoen vierkante meter gebouwen en circa 89.000 hectare grond. Onze medewerkers ontwikkelen en beheren onder meer rechtbanken, kazernes, magazijnen, kantoren, musea, gevangenissen, gerechtsgebouwen, paleizen en monumenten.

Bij het Rijksvastgoedbedrijf werken project- en procesmanagers, inkopers, contractmanagers, gebouwbeheerders, juristen, restauratiespecialisten, ingenieurs en architecten. Maar ook ecologen en kunsthistorici. Wij zorgen voor beheer en onderhoud, aan- en verkoop, nieuwbouw, verbouw en renovatie én ontwikkeling en herontwikkeling van gebouwen en terreinen.

Zie www.rijksvastgoedbedrijf.nl/over-ons/organisatie voor meer informatie over het Rijksvastgoedbedrijf.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

René Zijlstra, Manager

06-21228381

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Marilyn Antonia, Backoffice Werving & Selectie

06-50738020

Shamin Naipal, Backoffice Werving & Selectie

06-46748145

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Rijksvastgoedbedrijf nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Coördinator omgevingsvergunningen (milieu)

Rijksvastgoedbedrijf
 • Stand­plaats Utrecht, Arnhem, Tilburg, Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 31 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Medior adviseur vastgoedonderhoud - Utrecht

Rijksvastgoedbedrijf (RVB)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 28 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior Inkoper Bouw en Infra

Rijksvastgoedbedrijf (RVB)
 • Stand­plaats Den Haag en Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 18 april
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)