Adviseur project portfolio management (PPM)

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Niveau Bachelor - HBO
 • Vakgebied ICT
 • Reageren voor 14 oktober
 • Vacaturenummer 72/22-07
 • Plaatsingsdatum 22 september 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Heb jij kennis van IV en ICT? Dan ben je als adviseur projectportfoliomanagement bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in Den Haag op je plek. In jouw rol adviseer je projectmanagers en opdrachtgevers over ICT-projecten, bewaak je de tijdigheid en volledigheid van rapportages en adviseer je over de besteding van het centrale ICT-budget.

Als adviseur projectportfoliomanagement initieer en beheer je de projectportfolio van het departement, inclusief de Nederlandse Arbeidsinspectie. Dat doe je niet alleen, maar in nauwe samenwerking met de senior adviseur portfoliomanagement. Voor de chief information officer (CIO) van het ministerie organiseer je de beoordeling en weging van investeringsvoorstellen en projectplannen. Je beoordeelt de verdeling van de centrale ICT-gelden, creëert het benodigde draagvlak en zorgt dat de besluitvorming door de bestuursraad van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid goed verloopt. Hiervoor overleg je met informatiemanagers, projectleiders en managers over de projectportfolio. Daarnaast analyseer je de portfolio en adviseer je de CIO over de voortgang en risico's op portfolio- en projectniveau.

Je adviseert bij vraagstukken op het gebied van IV en ICT. Verder adviseer je namens of voor de CIO over diverse ICT-dossiers en de voorbereiding van (inter)departementale overleggen. Je ondersteunt de CIO in de advisering over IV-paragrafen van jaarplannen, beleidstrajecten en uitvoeringstoetsen.

Je bent verantwoordelijk voor de volgende taken:

 • Je zorgt voor de periodieke project- en portfoliorapportages.
 • Je adviseert de CIO over de ontvangen investeringsvoorstellen waarin directies aangeven welke projecten ze willen starten.
 • Je adviseert over de besteding van het centrale ICT-budget en levert een bijdrage aan de verantwoording hiervan via de reguliere planning-en-controlcyclus.
 • Je bewaakt de tijdigheid en volledigheid van rapportages over grote projecten op het rijks-ICT-dashboard en verwerkt en publiceert de rapportages hierin.
 • Je adviseert informatie-/projectmanagers over rapportages van grote ICT-projecten en onderhoudt contacten met het UWV en de Sociale Verzekeringsbank over hun rapportages voor het rijks-ICT-dashboard.
 • Je onderhoudt contacten met de afdelingen en directies waar ICT-projecten lopen die gefinancierd worden vanuit centrale ICT-gelden.
 • Je draagt zorg voor verbetering van lifecyclemanagement in nauw overleg met informatiemanagers en functioneel beheerders in de organisatie.
 • Je zorgt voor de voorbereiding voor het interdepartementale CIO-beraad.

Inclusief samenwerken aan een belangrijke missie
Je komt in een organisatie te werken die zich inzet voor een belangrijke missie: eerlijk, gezond en veilig werk, en bestaanszekerheid voor iedereen. Om aan te sluiten bij de behoeften uit de samenleving, streven we naar diversiteit in de samenstelling van onze teams. En naar een cultuur waarin we verschillen zien, waarderen en benutten. Zo vergroten we onze denkkracht, blijven we van elkaar leren en verstevigen we contact met de mensen waarvoor we ons werk doen.

Met welk perspectief en vanuit welke levenservaring verrijk jij onze organisatie? En wat drijft jou om je in te zetten voor Nederland? We zijn benieuwd naar de ervaringen die jij meeneemt in jouw werk.

Meer over de functiegroep Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) werkt aan sociaalmaatschappelijke vraagstukken zoals schuldenaanpak, armoedebestrijding en het verbeteren van arbeidsomstandigheden. Zo levert SZW een bijdrage aan werk- en bestaanszekerheid voor iedereen. Hiervoor zijn regelingen nodig die veelal ondersteund worden door veilige, betrouwbare en toekomstvaste systemen. De directie CIO-office en Integrale Veiligheid (CIV) draagt hieraan bij door in te zetten op het veilig en beheerst omgaan met kansrijke informatievoorziening (IV). Beleid en projecten met een IV-component zijn voor ons kansrijk als deze uitvoerbaar, veilig en toekomstbestendig zijn en voldoen aan de privacynormen.

Dat vraagt om een kritische blik vanuit de directie CIV. We adviseren hierover aan belangrijke beslissers binnen SZW, zoals directeuren en leden van de bestuursraad. We combineren onze kennis van de SZW-beleidsterreinen met vakinhoudelijke kennis op de gebieden IV, veiligheid en privacy. Vanuit een onafhankelijke rol adviseren we over de IV-component bij beleid en projecten. Ook hebben we als directie CIV een toezichthoudende rol van waaruit we adviseren en oordelen over deze trajecten. Bij een kritisch advies of oordeel adviseren we daarnaast over realistische en passende mogelijkheden. Zo blijven we betrokken bij de mens achter het project.

Bij de directie CIV werk je veel en intensief samen met de beleidsdirecties binnen SZW en de Inspectie SZW. Buiten ons ministerie onderhoud je contacten met collega’s die hetzelfde werk doen bij andere ministeries. Ook werk je nauw samen met het UWV en de Sociale Verzekeringsbank, die als zelfstandige bestuursorganen verbonden zijn aan SZW.

Doordat het werk van de directie CIV zich afspeelt in een politiek-bestuurlijke omgeving, word je uitgedaagd om in je werk uit je comfortzone te stappen en lef te tonen. Je kunt hiervoor terugvallen en rekenen op ongeveer twintig collega’s, verdeeld over twee teams: het team CIO-office en het team Veiligheid en Privacy. De sfeer binnen onze directie is collegiaal en informeel. Behoefte om een advies tegen te laten lezen? Een naaste collega is altijd bereid om dat te doen! Ook is er veel aandacht en ruimte voor het bijhouden van je vakkennis en voor je persoonlijke ontwikkeling.

Team CIO-office
In het team CIO-office staat de kwaliteit van IV en ICT voorop. We hebben een kaderstellende rol, maar geven ook adviezen bij ICT-veranderingen binnen en buiten SZW. Vanuit de CIO-office stellen we kaders voor IV en ICT en coördineren we portfoliomanagement voor de interne organisatie en de Inspectie SZW. Ook adviseren we de eigenaar en opdrachtgevers van onze belangrijkste uitvoeringsorganisaties, zoals het UWV, de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en de Belastingdienst. Als CIO-office hebben we de ambitie om de mogelijkheden van IV en ICT steeds vroeger te benutten en te laten meewegen bij de totstandkoming van beleid.

In onze advisering richten we ons op alles wat noodzakelijk is om ICT-veranderingen succesvol te laten verlopen. Wij houden daarom de risicovolle ICT-projecten van SZW voortdurend in de gaten. Ook adviseren we de eigenaar en opdrachtgevers van SZW over de grote ICT-projecten die door de SVB of het UWV worden uitgevoerd. In onze advisering kijken we verder dan techniek; het draait immers ook om de manier waarop organisaties en mensen samenwerken. Gevraagd en ongevraagd adviseren we de ambtelijke en politieke leiding en bevorderen we het nadenken over bredere toepassing van IV en innovatie.

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk in Nederland. Iedereen moet de kans krijgen om mee te doen en zich te ontwikkelen, zodat je zelf kan bijdragen aan je eigen toekomst. Als het tegenzit zorgen we voor een vangnet, en als je met pensioen gaat voor een inkomen. Dat kan alleen in een land waar mensen er voor elkaar zijn.

Wij willen beleid maken dat voor iedereen werkt. We luisteren naar wat er speelt in de samenleving; werken nauw samen met partners, en spelen in op nieuwe ontwikkelingen, nationaal en internationaal. We buigen ons over vragen die niet bepaald tot de gemakkelijkste behoren. Over het sociaal beleid, de toekomst van de verzorgingsstaat en de betaalbaarheid van de oudedagsvoorziening. Maar ook over de vergrijzingsproblematiek en de veiligheid op de werkplek.

We stimuleren de naleving van regels en als er misstanden zijn, treden we op. Het ministerie geeft als werkgever het goede voorbeeld.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Dorien van de Streek

06 500 83 205

Recruitmentteam SZW

070 333 66 80

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior adviseur informatiemanagement

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 10 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Beleidsmedewerker eigenaarsadvisering zelfstandige bestuursorganen

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 26 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Adviseur privacy, informatiebeveiliging en -management

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 10 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)