• Den Haag  -  route
 • Master/doctoraal
 • 32 - 36 uur
 • €4.691 - €6.907 (bruto)
 • ICT, Orde / vrede / veiligheid, Documentatie en Informatievoorziening
 • Solliciteer voor 22 juli 2024 Nog 7 dagen
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Kenmerk: NLA-700, Plaatsingsdatum: 27 juni 2024

Wil je werken op het snijvlak van mensen, processen, regels en techniek, middenin het werkveld van toezicht en opsporing in het sociaal domein? Bij een organisatie die individuele en collectieve kwaliteit vooropstelt? Van AVG-eis tot oplossing: dat ga jij doen.

De Nederlandse Arbeidsinspectie houdt toezicht op de naleving van arbeidswetten en pakt misstanden aan, zoals arbeidsongevallen en uitbuiting van kwetsbare mensen. Onvermijdelijk verzamelen we tijdens ons werk persoonsgegevens: van de getuigen die we horen tot de telefonische melder die onderbetaald wordt. We gaan zorgvuldig met deze gegevens om en hebben de AVG-eisen vertaald naar onze processen en systemen. Is er voor jou als adviseur privacy dus niets meer te doen? Integendeel. Het kan namelijk altijd beter en ontwikkelingen binnen dit vakgebied staan niet stil. Je werkt in een team van 4 collega’s aan de brede veiligheid van onze ICT-omgeving, die steeds meer faciliterend wordt voor informatiegestuurd en datagericht werken. Het team houdt zich bezig met verschillende aspecten van informatiebeveiliging en fysieke beveiliging. Jouw focus ligt op privacyvraagstukken. Vanuit het principe van privacy-by-design lever je je bijdrage aan de ontwikkeling van informatiesystemen en adviseer je bij veranderingen in processen en werkwijzen. Uitdagende vraagstukken waarbij wettelijke eisen vertaald worden naar werkbare oplossingen. Je fungeert daarnaast als aanspreekpunt voor vragen uit de organisatie, draagt bij aan het realiseren van de doelen uit de informatiebeveiliging en privacystrategie, denkt mee over de opzet van het AVG-register en bent betrokken bij het uitvoeren van Data Protection Impact Assessments (DPIA’s). Je besteedt veel aandacht aan bewustwording en kennis, zodat iedereen vanuit de eigen rol de regels op de juiste manier kan toepassen. We werken toe naar de situatie waarin fouten niet worden hersteld, maar zoveel mogelijk voorkomen.

Alles bij elkaar een brede functie op het vakgebied van privacy dus! Het jonge, collegiale team werkt nauw samen en al ligt jouw aandacht bij het waarborgen van privacyaspecten, we rekenen ook op je bredere inbreng, bijvoorbeeld op het gebied van informatiebeveiliging. We geven je de ruimte om jezelf te ontwikkelen en kennis op dit gebied op te doen. Adviseren, ondersteunen en meedenken, in een omgeving die persoonlijke en gezamenlijke ontwikkeling stimuleert. Het levert jou inhoudelijk interessant werk op, waarmee je een unieke bijdrage levert aan gezond, eerlijk en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen.

Inclusief samenwerken aan een belangrijke missie
Je komt in een organisatie te werken die zich inzet voor een belangrijke missie: eerlijk, gezond en veilig werk, en bestaanszekerheid voor iedereen. Om aan te sluiten bij de behoeften uit de samenleving, streven we naar diversiteit in de samenstelling van onze teams. En naar een cultuur waarin we verschillen zien, waarderen en benutten. Zo vergroten we onze denkkracht, blijven we van elkaar leren en verstevigen we contact met de mensen waarvoor we ons werk doen. Met welk perspectief en vanuit welke levenservaring verrijk jij onze organisatie? En wat drijft jou om je in te zetten voor Nederland? We zijn benieuwd naar de ervaringen die jij meeneemt in jouw werk.

Meer over de functiegroep Senior Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De 40 medewerkers van de afdeling Informatiemanagement en -voorziening (IMV) van de Nederlandse Arbeidsinspectie zorgen ervoor dat alle medewerkers, van onze mobiele inspecteurs tot onze bevlogen rechercheurs, kunnen vertrouwen op beschikbare en betrouwbare informatiesystemen en een goed functionerende Kantoorautomatisering-omgeving. Daarom werken we samen aan het ontwikkelen en in stand houden van een adequate en voldoende beveiligde informatiehuishouding.

Nederlandse Arbeidsinspectie

De Nederlandse Arbeidsinspectie staat voor eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen. De Arbeidsinspectie is de toezichthouder op het terrein van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dat toezicht is gericht op de naleving van de wet- en regelgeving over arbeidsomstandigheden, de arbeidsmarkt, arbeidsverhoudingen en het sociale zekerheidsstelsel. Daarnaast onderzoekt ze de werking van het stelsel van sociale zekerheid en signaleert ontwikkelingen en risico’s op de beleidsterreinen van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Ook werkt de Nederlandse Arbeidsinspectie op het gebied van pgb- en declaratiefraude als opsporingsorganisatie voor het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

In 2012 zijn de Arbeidsinspectie, de Inspectie Werk en Inkomen en de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) samengevoegd. Eerst onder de naam Inspectie SZW en sinds 1 januari 2022 onder de naam: Nederlandse Arbeidsinspectie. Zie voor meer informatie www.nlarbeidsinspectie.nl.

Stel gerust je vraag

Meer informatie over deze vacature

Sebastiaan Verheij 06-31107638

Meer informatie over de sollicitatieprocedure

Team P&O/Instroom 06-11493650
Team Recruitment SZW 070-3336680

Solliciteren?

Nederlandse Arbeidsinspectie nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Inspecteur blootstelling gevaarlijke stoffen, regio Midden

Nederlandse Arbeidsinspectie
 • Woonplaats is standplaats
 • Bachelor - HBO
 • 36
 • schaal 9,schaal 10
  €3.404 - €5.389 (bruto)

Senior Analist

Nederlandse Arbeidsinspectie
 • Den Haag
 • Bachelor - HBO
 • 32-36
 • schaal 11
  €4.024 - €6.110 (bruto)

Functioneel Beheerder Opsporing

Nederlandse Arbeidsinspectie
 • Den Haag
 • Bachelor - HBO
 • 32-36
 • schaal 11
  €4.024 - €6.110 (bruto)