Adviseur Portfoliomanagement

De Immigratie- en Naturalisatiedienst

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €2.811 - €4.519
 • Niveau WO bachelor
 • Vakgebied ICT, Onderzoek / wetenschap, Reclame / communicatie / marketing / PR / voorl., Documentatie en Informatievoorziening
 • Reageren voor 11 juli Nog 9 dagen
 • Vacaturenummer IND DH/IV/2022/392
 • Plaatsingsdatum 14 juni 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De Immigratie- en Naturalisatiedienst heeft bij de directie Informatievoorziening (IV) een vacature voor Adviseur Portfoliomanagement (FGR: Adviseur Bedrijfsvoering). Het betreft hier een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Migratie gaat om mensen. Mensen vragen asiel, willen hier studeren, bieden hier hun kennis aan, willen hier werken, of willen gewoon Nederlander worden. Dit brengt veelzijdige vraagstukken met zich mee. Zo ook in de functie van adviseur portfoliomanagement. De IND heeft de ambitie om binnen vijf jaar een moderne dienstverlener te zijn. De modernisering van de dienstverlening vraagt om verdergaande digitalisering van de processen, de inrichting van een data-organisatie, een wendbare en snel op verandering inspelende IV-organisatie en een robuust en toekomstbestendig IT-landschap. Om de wendbaarheid en executiekracht van de IND te verhogen. Om deze toekomstige situatie te realiseren is een IV veranderagenda 2020-2024 opgesteld waarin de IND stapsgewijs toegroeit naar de eindsituatie.

De IND professionaliseert in lijn met deze ambitie haar portfoliomanagement, waarbij in toenemende mate kort-cyclisch en resultaatgericht wordt gestuurd passend bij een meer agile werkwijze en er ruimte is voor experimenten. Strategie & Regie is verantwoordelijk voor het inrichten en uitvoeren van het portfoliomanagement en is op zoek naar een adviseur portfoliomanagement die meebouwt aan de verdere professionalisering hiervan en bijdraagt aan de realisatie van de IV veranderagenda 2020-2024.

Wat ga je doen?

“Je bent continue in gesprek met stakeholders op alle niveau’s, je vertaalt informatie vanuit de gehele organisatie, je legt verbanden en trekt hierover conclusies die de gehele IND aangaan en vervolgens schrijf je hierop een advies. Het is een complexe puzzel en een combinatie van “denken” en “doen”. Dit maakt het werk zo leuk!”

Samen met de senior portfoliomanagers ben je verantwoordelijk voor de coördinatie en bewaking van het totale projectenportfolio van de IND, je geeft advies hierover en zorgt voor besluitvorming door de Portfolio Board, bestaande uit het MT IND. Je stelt hen in staat om tot gedegen besluitvorming te komen. Je ondersteunt de senior portfoliomanagers door het neerzetten van een professioneel portfoliomanagement office. Je brengt overzicht en helderheid en je houdt het totale projectenportfolio actueel. Je zorgt ervoor dat adviezen vanuit portfoliomanagement helder zijn geformuleerd en vastgelegd en bewaakt dat gemaakte afspraken gerealiseerd worden. Je stemt regelmatig af met projectleiders en andere stakeholders rondom de standaarden en procedures vanuit portfoliomanagement en komt met voorstellen tot verbetering. Je houdt de Sharepoint-site bij en zorgt dat deze actueel is. Mede door jouw bijdrage is het portfoliomanagement office zo klantgericht mogelijk ingericht en verbetersuggesties worden verwerkt.

Samen met de senior portfoliomanagers verzamel en registreer je informatie over de status van de verandertrajecten, beoordeel je risico’s voor de uitvoering en realisatie van het IND portfolio, toets je in welke mate de projecten en programma’s bijdragen aan de IND doelen en ambities en zorg je voor een optimale benutting van beschikbare capaciteit (mensen en middelen). Daarnaast houd je toezicht op de gerealiseerde resultaten voor de organisatie. Je bent het aanspreekpunt voor vragen over de IND portfolio. Je ontwikkelt samen met collega’s goede project- en portfoliotools en bent verantwoordelijk voor de opbouw, het beheer en doorontwikkeling van deze tools. Tevens lever je vanuit portfoliomanagement een bijdrage in de transitie naar meer agile sturing.

De voornaamste elementen in jouw rol zijn:

 • Je zorgt voor een actueel inzicht in het totale projectenportfolio van de IND en bewaakt dat gemaakte afspraken worden vastgelegd en gerealiseerd;
 • Je bereidt inhoudelijke adviezen en analyses voor en werkt oplossingsrichtingen en alternatieven uit;
 • Je onderhoudt contacten met project – en programmamanagers, beoordeelt ingediende projectplannen op samenhang en adviseert samen met de portfoliomanagers de PortfolioBoard;
 • Je denkt proactief mee in de continue ontwikkeling van (de werkprocessen van) portfoliomanagement, de bijbehorende besturingslijnen en de praktische invulling hiervan en je komt met concrete ideeën;
 • Je neemt initiatief en komt met eigen verbeterideeën om portfoliomanagement binnen de IND naar een hoger plan te tillen.

Meer over de functiegroep Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Afdeling Strategie en Regie

De afdeling Strategie en Regie adviseert, stelt kaders en monitort en faciliteert de directeur IV/CIO en het MT IND bij zijn of haar taak de continuïteit en ontwikkeling van de IV voorziening voor de IND te borgen met als doel de kerntaken van de IND, het beoordelen van aanvragen voor toelating en verblijf en naturalisatie, optimaal te ondersteunen. De strategische advisering, kennis en ondersteuning ziet op een aantal domeinen: portfoliomanagement, Enterprise architectuur, integrale beveiliging, informatiebeveiliging en cybersecurity, innovatie, ketenmanagement, i-control, archivering, strategisch leveranciersmanagement en informatiemanagement IV.

De IND heeft de ambitie om naar een moderne datagedreven- en informatiegestuurde organisatie te groeien. Om daar te komen zal de komende jaren het applicatielandschap drastisch veranderen en moderniseren. Daarbij zullen we gebruik maken van de nieuwste techniek. Daarnaast maken we nu een grote slag naar Agile werken en ook dat neemt de nodige veranderingen met zich mee. Kortom je komt binnen op een moment met veel uitdaging waar je je ervaring in kwijt kan, en tegelijk werkt aan een IND met een toekomstgerichte informatievoorziening.

De Immigratie- en Naturalisatiedienst

Een vluchteling die niet veilig is in eigen land. Een ingenieur die zijn kennis in Nederland in de praktijk komt brengen. En een gezin dat elkaar na jaren weer in de armen kan sluiten. Wat ze met elkaar gemeen hebben? De IND beoordeelt hun verzoeken om in Nederland te mogen wonen of Nederlander te willen worden.

De IND voert het vreemdelingenbeleid in Nederland uit. Dat betekent dat we alle verblijfsaanvragen beoordelen. Het kan daarbij gaan om vluchtelingen die niet veilig zijn in eigen land en daarom hier asiel aanvragen. Of om mensen die hier willen werken, studeren, of een gezin vormen met iemand die hier al woont. Maar het kan ook gaan om mensen die hier al zo lang wonen dat zij zich Nederlander voelen en die daarom via een naturalisatieverzoek een Nederlands paspoort aanvragen.

De IND wil een compacte en wendbare uitvoeringsorganisatie zijn met hoogwaardige kennis op het vreemdelingendomein en met oog voor de menselijke maat. De IND moet kunnen inspelen op wisselende eisen en omstandigheden en tegelijkertijd moet de kwaliteit van dienstverlening voorop blijven staan. Dit vraagt om een proactieve organisatie die zich voortdurend ontwikkelt. Daarvoor zijn medewerkers nodig die dit willen en kunnen ondersteunen. Medewerkers die breed inzetbaar zijn en die willen investeren in hun persoonlijke ontwikkeling. De IND investeert graag in deze medewerkers!

De Immigratie- en Naturalisatiedienst

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Jelena van Gelder, senior adviseur bedrijfsvoering

06-50157448

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Ilse Blad, Adviseur Werving en Selectie

06-31109140

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

De Immigratie- en Naturalisatiedienst nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

CIO-Adviseur

De Immigratie- en Naturalisatiedienst
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 26 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Service Manager

De Immigratie- en Naturalisatiedienst
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 19 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Release Train Engineer

De Immigratie- en Naturalisatiedienst
 • Stand­plaats Den haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 12 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)