• Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 2 jaar met uitzicht op een vaste aanstelling
 • Uren per week 38
 • Maand­salaris €4.045 - €5.554
 • Niveau Universitair Master
 • Vakgebied Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 5 februari Nog 5 dagen
 • Vacaturenummer 572379
 • Plaatsingsdatum 13 januari 2023
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Functie­omschrijving

Voorbereiden, toezicht houden op en evalueren van (maritieme) behoeftestellingen. Leveren van expertise op diverse operationele en strategische (maritieme) dossiers ten behoeve van advies binnen de afdeling en de Bestuursstaf. Ondersteunen van de Directie Generaal Beleid voor wat betreft beleidsstukken en politieke vraagstukken, waaronder het informeren van de Kamer. Ondersteunen en aanleveren informatie ten behoeve van de Commandant Der Strijdkrachten. Vertegenwoordigen van CZSK-belangen binnen Defensie in het algemeen en de Defensiestaf in het bijzonder.

Werk- en denkniveau: WO werk- en denkniveau. Opleidingsrichting en/of vakkennis: WO: relevant voor werkveld / kennisgebied. Competenties: Analyseren, Be?nvloeden, Organisatiegericht, Flexibel, Netwerken, Plannen en organiseren en Creatief. DS KVE - Stafbrevet HDV gewenst of gelijkwaardige combinatie van opleiding en competenties gewenst (afhankelijk van de actuele bezetting) - Kennis van het operationele optreden CZSK - (Wapen)technische kennis gewenst (afhankelijk van de actuele bezetting) - Kennis van amfibisch optreden (KMarns) gewenst (afhankelijk van de actuele bezetting)

 • Salaris­niveau schaal 11
 • Salaris­omschrijving

  Het salaris is gebaseerd op een 38-urige werkweek.

 • Maand­salaris Min €4.045 Max. €5.554 (bruto)
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
 • Contract­duur 2 jaar met uitzicht op een vaste aanstelling
 • Minimaal aantal uren per week 38
 • Maximaal aantal uren per week 38

Bovenop het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering van 8,3%. Het Ministerie van Defensie hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer.

Indien u op voorhand niet beschikt over het juiste veiligheidscreeningniveau dient u er rekening mee te houden dat een veiligheidsonderzoek onderdeel uitmaakt van de selectieprocedure.

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.

Defensie is een organisatie waarin integriteit en professionaliteit voorop staan. De manier waarop de medewerkers van Defensie met elkaar behoren om te gaan staat omschreven in de Gedragscode Defensie. De gedragscode vormt de basis van wat Defensie onder integriteit verstaat. Als organisatie vinden wij het belangrijk dat nieuwe medewerkers op de hoogte zijn van de gedragscode Defensie. Meer informatie hierover is te vinden via: https://www.defensie.nl/onderwerpen/integriteit

Het Ministerie van Defensie zet zich in om medewerkers in dienst te nemen die onder de doelgroep van de Wet Banenafspraak vallen. Val je in deze doelgroep en sta je in het doelgroepenregister? Dan nodigen we ook jou uit om te reageren! Samen met jou kijken we of en hoe je eventueel invulling kunt geven aan deze functie.

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Directie Plannen (DPLAN) is één van de directies van de Defensiestaf van de Commandant Der Strijdkrachten (CDS). De doelstelling van de Directie Plannen CDS is het operationaliseren van het beleid ten aanzien van de inrichting, samenstelling en toerusting van de krijgsmacht en het vertalen van operationele behoeftes naar een integraal stafadvies. Daarnaast adviseert DPLAN de CDS over organisatieontwikkeling, dit zowel over het operationaliseren van beleid (top down) als integraal advies over bottom-up initiatieven. Ook draagt DPLAN bij aan de uitvoerbaarheid van beleid door onder meer het integraal toetsen op uitvoerbaarheid, voert de directie regie over de ontwikkeling van joint doctrine en treedt DPLAN namens CDS op als gemandateerd opdrachtgever naar de defensieonderdelen voor (materieel)projecten.

Om bovenstaande doelstelling te bereiken stemt DPLAN af met de andere directies binnen de Defensiestaf, de andere directies binnen de Bestuursstaf en met de commandanten van de defensieonderdelen. Zijn directie bestaat uit de afdelingen Land Optreden, Lucht Optreden, Maritiem Optreden, IV&C4I en Bestuursondersteuning CDS.

Ministerie van Defensie

'Het Ministerie van Defensie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando en de Defensie Materieel Organisatie.

Defensie is een operationele en uitvoerende organisatie. Hoofddoel is het gereedstellen en beschikbaar houden van operationele eenheden en de succesvolle inzet daarvan, zowel in nationaal als internationaal verband. De Bestuursstaf geeft hier namens de minister sturing aan door het formuleren van het defensiebeleid, het toewijzen van middelen aan alle defensieonderdelen, het toezicht houden op de besteding daarvan en het opstellen van kaders voor de defensiebrede bedrijfsvoering.

Ministerie van Defensie

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Drs. ir.GH Pastoor

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Werving & selectie

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior medewerker advisering plannen - informatiemanager

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 5 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Adviseur i&t-run iv&c4i

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 5 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Coördinerend adviseur dplan bestuursondersteuning

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 5 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd