Adviseur parlementaire aangelegenheden

Ministerie van Defensie, Bestuursstaf

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur Het betreft een tijdelijke functie met als einddatum 30-6-2023
 • Uren per week 38
 • Maand­salaris €2.767 - €4.387
 • Niveau HBO bachelor
 • Vakgebied Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 27 september Nog 7 dagen
 • Vacaturenummer 554331
 • Plaatsingsdatum 11 september 2020
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling

Functie­omschrijving

Bureau Stukkenstroom en Parlementaire Aangelegenheden in Den Haag is recent gestart en nog volop in ontwikkeling. Het komende jaar moeten we een zichtbare bijdrage leveren aan een betere informatievoorziening binnen de Bestuursstaf van het ministerie van Defensie. En jij geeft bij ons als enthousiaste adviseur parlementaire aangelegenheden dat proces mede vorm.

Je bent als adviseur parlementaire aangelegenheden specifiek verantwoordelijk voor:

 • de belangrijkste processen binnen het bureau Stukkenstroom en Parlementaire Aangelegenheden (SPA), waaronder het coördineren, controleren, analyseren en adviseren over parlementaire aangelegenheden;
 • de correspondentie met de griffie van en naar de Tweede Kamer;
 • het nauwgezet registreren en intern distribueren van inkomende Tweede Kamercorrespondentie;
 • de procesmatige en procedurele voorbereiding van Kamerstukken en de communicatie hierover richting de bewindspersonen;
 • het adequaat en juist adviseren van dossierhouders over het parlementaire proces;
 • het overzicht houden over moties en toezeggingen aan de Tweede Kamer;
 • het (digitaal) distribueren van de stukken die worden behandeld in de ministerraad en de onderraden. Hiervoor onderhoud je contact met het ministerie van Algemene Zaken en met de contactpersonen bij andere departementen;
 • het monitoren, evalueren en bijstellen van de parlementaire processen binnen het bureau SPA om zo de ontwikkeling van het bureau te bevorderen.

Functie-eisen

 • Je hebt minimaal een hbo-diploma.
 • Je hebt gevoel voor en/of aantoonbare kennis van parlementaire processen.
 • Je werkt nauwkeurig en precies en kunt je mondeling en schriftelijk goed uitdrukken.
 • Je kunt zaken afwegen en daarover adviseren.
 • Je kunt goed (samen)werken in een dynamische omgeving en omgaan met onvoorziene ontwikkelingen.
 • Je koppelt politiek-bestuurlijke sensitiviteit aan inzicht in de werking van de ambtelijke organisatie.
 • Je hebt kennis van de defensieorganisatie.
 • Je bent omgevingsgericht, flexibel en hebt overtuigingskracht.
 • Je kunt goed plannen en organiseren.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 10
 • Salaris­omschrijving

  Het salaris is gebaseerd op een 38-urige werkweek.

 • Maand­salaris Min €2.767 Max. €4.387 (bruto)
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling
 • Contract­duur Het betreft een tijdelijke functie met als einddatum 30-6-2023
 • Minimaal aantal uren per week 38
 • Maximaal aantal uren per week 38

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering van 8,33%. Defensie hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 75% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer.

Bijzonderheden

 • Als je niet over het juiste veiligheidsscreeningniveau beschikt, maakt een veiligheidsonderzoek deel uit van de selectieprocedure.
 • Een assessment maakt mogelijk deel uit van de selectieprocedure.
 • De vacature wordt zowel intern als extern gepubliceerd. Eventuele interne kandidaten worden in de selectieprocedure eerst behandeld voordat we de selectie uitbreiden met externe kandidaten.
 • Tijdelijke functie tot 30-6-2023

Meer over jouw toekomstige afdeling

Bureau Secretaris-Generaal (BSG) ondersteunt de minister, de staatssecretaris, de secretaris-generaal en de plaatsvervangend secretaris-generaal bij hun werkzaamheden. Als missie heeft het bureau ‘het scheppen van omstandigheden waarin de politieke en ambtelijke leiding van Defensie haar taken adequaat kan uitvoeren en verantwoordelijkheden kan dragen.’

Een belangrijke taak van BSG is de sturing en coördinatie van de beleidsvoorbereiding en -uitvoering. Op dat vlak heeft BSG een agenderende taak en beheert het bureau de secretariaten van de belangrijkste beraden onder leiding van de bewindspersonen en ambtelijke leiding. Denk daarbij aan de Defensieraad, de ministerstaf, het ochtendberaad, de bestuursraad en het veiligheidscomité.

Een andere taak van BSG is de kwaliteitstoets op de stukken die worden aangeleverd aan de ambtelijke en politieke leiding. Voor de ambtelijke en politieke top is het van groot belang dat (Kamer)brieven, nota’s en antwoorden op Kamervragen tijdig en in de juiste versie voorliggen, én dat deze zijn afgestemd met de belanghebbenden binnen de organisatie.

Bureau Stukkenstroom en Parlementaire Aangelegenheden
In opdracht van de secretaris-generaal regisseert het bureau Stukkenstroom en Parlementaire Aangelegenheden de stukkenstroom van en naar de ambtelijke en politieke top. En we regisseren de parlementaire processen zoals die rondom Kamervragen, moties, toezeggingen en de voorbereiding van Kamerdebatten.

Ministerie van Defensie, Bestuursstaf

Het ministerie van Defensie staat voor vrede en veiligheid, in eigen land en daarbuiten. Nederland levert daarmee een bijdrage aan de stabiliteit en vrijheid in de wereld. Hiermee is ook de samenleving gediend. De marine, landmacht, luchtmacht en marechaussee zijn snel en flexibel inzetbaar en kunnen overal ter wereld optreden, ook onder de zwaarste omstandigheden. In nauwe samenwerking met anderen en gesterkt door een rotsvast vertrouwen in elkaar. Uitgerust met modern materieel, gaan zij verantwoord om met geweld, als het moet met gevaar voor eigen leven. Dat is Defensie.

Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 62.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) en de Defensie Materieel Organisatie (DMO).

Defensie is een van de grootste werkgevers van Nederland en vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het DOSCO en de DMO lijken op werkmaatschappijen.

Ministerie van Defensie, Bestuursstaf

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Afdeling Werving & Selectie - KD

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Afdeling Werving & Selectie - KD

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Managementassistent bureau Secretaris-Generaal

Ministerie van Defensie, Bestuursstaf
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 27 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Communicatieadviseur

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Huis ter Heide
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 8 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior Assortimentsmanager

Nederlandse Defensie Academie
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 11 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)