• Stand­plaats Rijswijk of Utrecht
 • Contractduur Vast contract voorafgegaan door een jaarcontract. Bij voldoende functioneren: na een jaar omzetting in onbepaalde tijd.
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.256 - €5.003
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Natuur / milieu
 • Reageren voor 2 november Nog 12 dagen
 • Vacaturenummer WVL-776
 • Plaatsingsdatum 13 oktober 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Nederland staat op dit moment voor een grote uitdaging: het terugdringen van stikstof. Hoe zorgen we voor minder stikstof, terwijl we tegelijkertijd ook andere activiteiten kunnen blijven ontplooien? Bij ons werk je als adviseur dan ook aan het verbinden van de opgaven op en om de Rijkswaterstaat netwerken heen mét de opgaven op het gebied van natuur. Je standplaats wordt Rijswijk of Utrecht.
Jij draagt bij aan natuurbeleid, wetgeving ende ontwikkeling van kennis over stikstof (modellen) en ecologische effectbeoordeling toepasbaar in de processen van Rijkswaterstaat. Concreet betekent dit dat je adviseert over de uitvoerbaarheid van beleid of regelgeving, werkwijzen en kaders opstelt en deze beheert. Je fungeert tevens als aanspreekpunt voor Rijkswaterstaat-collega’s in de regio als het gaat om projectadvisering en legt zo nodig de relatie met andere (decentrale) overheden op het stikstof- en natuurdossier.
(Inter)departementaal beleid, nieuwe ontwikkelingen en innovaties en onderzoeksresultaten op het gebied van stikstof en natuur vertaal je naar passende adviezen voor onze praktijk. Je werkt op deze manier aan kennismanagement en de programmering van Rijkswaterstaat op het stikstofdossier en legt verbindingen tussen de netwerken en werkterreinen. Jouw kennis verbind je met collega’s binnen en buiten de afdeling. Je monitort je adviesproducten en -diensten.
We zoeken een adviseur met specifieke kennis op een of meerdere van de volgende gebieden: toepassing van rekenmodellen/GIS op het gebied van stikstofdepositie en/of luchtkwaliteit, kennis van emissies en ecologische effectbeoordelingen en/of kennis over natuurwetgeving en beheermaatregelen in natuurgebieden.
Je gaat integrale adviezen leveren binnen jouw afdeling in samenwerking met collega’s, maar ook samen met andere (decentrale) overheidsorganisaties. In het bijzonder op het gebied van de aanpak van de stikstofproblematiek, Natura 2000 en biodiversiteit. Daarnaast adviseer je Rijkswaterstaat-adviseurs in de regio’s tijdens het aanlegproces (verkenningen en planuitwerkingen), het beheer- en onderhoudsproces en het programma vervanging en renovatie. Daarbij toets je de (model-)uitgangspunten en conclusies van (stikstof)onderzoeken. Je draagt bij aan het risicomanagement van natuur, onder andere door mee te werken aan een nieuwe aanpak op het stikstofdossier en de implementatie van de Omgevingswet. Vanuit jouw expertrol adviseer je de beleidskern van het ministerie (het directoraat-generaal Mobiliteit en het directoraat-generaal Water en Bereikbaarheid) op het gebied van natuurregelgeving; zowel op het gebied van stikstof als wat betreft de uitvoering (toetsen van beheerplannen en aanwijzingsbesluiten) en verbetering van het beleid voor Natura 2000. Tot slot draag je vanuit een verbindende rol bij aan de borging en verspreiding van kennis over natuur, stikstof en natuurregelgeving binnen Rijkswaterstaat.

In verband met de ontwikkelingen rondom het corona virus heeft Rijkswaterstaat een aangepaste selectieprocedure. De meest actuele informatie vind je via deze link.

Functie-eisen

 • Je beschikt over een opleiding op WO niveau of kan aantoonbaar op dat niveau functioneren;
 • Je hebt ervaring met het werken met relevante rekenmodellen voor luchtkwaliteit en/of stikstofdepositie en hebt ruime ervaring met het werken met relevante GIS-software.
 • Je hebt brede kennis van beoordelingssystematieken en de bijbehorende wet- en regelgeving.
 • Je hebt bij voorkeur ervaring met het uitvoeren van stikstof- en natuuronderzoeken en/of de (ecologische) advisering aan projecten op het vlak van milieueffectrapportages en natuuronderzoeken voor (tracé)besluiten en bent in staat deze kennis op een begrijpelijke en compacte wijze over te brengen aan collega’s.
 • Je hebt aantoonbare affiniteit met wet- en regelgeving en ervaring met het maken van adviesproducten, kaders en beleidsnotities.
 • Je beschikt over een sterk analytisch vermogen en goede netwerkvaardigheden.
 • Je bent je bewust van de (in)formele regels, verschillende posities en belangen, ontwikkelingen, gevoeligheden en krachtvelden binnen de organisatie en handelt hiernaar
 • Je bent stressbestendig en een echte teamspeler.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 11
 • Salaris­omschrijving

  Het genoemde salaris is gebaseerd op een volledige werkweek.

 • Maand­salaris Min €3.256 Max. €5.003 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur Vast contract voorafgegaan door een jaarcontract. Bij voldoende functioneren: na een jaar omzetting in onbepaalde tijd.
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 60% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bij de Rijksoverheid heb je een aantal individuele keuzemogelijkheden bij het samenstellen van je arbeidsvoorwaardenpakket. Daarvoor kun je bovenop het salaris rekenen op een individueel keuzebudget van 16,37% van je salaris. Tot slot hecht de Rijksoverheid sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor ook tal van mogelijkheden.

Bijzonderheden

 • De gesprekken vinden plaats op 10 november 2020.
 • Minimaal 1 dag van je werkweek is je standplaats Rijswijk, een dag per week zit je in Utrecht. De standplaats van de overige dagen is in overleg te bepalen;
 • Nog niet geplaatste medewerkers en medewerkers op een tijdelijke functie voor wie deze vacature passend is, hebben voorrang op medewerkers die al op een toekomstvaste functie zijn geplaatst;
 • Een (online) voorselectietest of een assessment kan onderdeel zijn van het sollicitatieproces. Het maken van een casus en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, kan eveneens deel uitmaken van het sollicitatieproces. Het inwinnen van referenties maakt deel uit van het sollicitatieproces.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Water, Verkeer en Leefomgeving is een van de zeven landelijke organisatieonderdelen van Rijkswaterstaat. Wij zijn binnen de organisatie leidend in het denken over, en voorbereiden op, de grote transitievraagstukken, zoals klimaatadaptatie en circulariteit. Wij voorzien uitdagingen, kansen en mogelijkheden voor een toekomstbestendig Nederland. Dat doen we door de kennis die nodig is om een antwoord op deze vragen te geven, te (laten) ontwikkelen, beheren en te delen.

Dit doen we natuurlijk niet alleen. Wij werken daarin nauw samen met kennisinstituten, decentrale overheden en marktpartijen uit binnen- en buitenland. Vaak gaat het om schaarse, heel specifieke, kennis. Zo werken we bijvoorbeeld aan duurzame en slimme mobiliteit, een aanpak voor zwerfafval en plastic rondom en in onze wegen en wateren, en innovaties als een circulair viaduct. Ook onderhouden we dijken langs Rijkswaterstaat en keringen, en onderzoeken we hoe we in tijden van droogte water beter vast kunnen houden. WVL monitort en analyseert verkeersongevallen en onderzoekt hoe de wegen nog veiliger kunnen maken. Daarbij houden we rekening met de mensen, dieren en natuur in de omgeving.

In totaal werken er ruim 900 mensen binnen WVL, verspreid over vier directies: Bedrijfsvoering, Inkoop en Prestatiemanagement, Bereikbaarheid en Netwerkkwaliteit en Veiligheid en Water en Leefomgeving. We delen onze ervaringen en inzichten, om anderen te voorzien in hun kennisbehoefte van vandaag en morgen. Zo werken we met elkaar aan het Nederland van overmorgen.

Afdeling Geluid, Lucht en Natuur
De afdeling Geluid, Lucht en Natuur verbindt beleid en uitvoering op het terrein van natuur- en milieuwetgeving. We zijn actief waar de beleidsdoelen van de directoraten-generaal Mobiliteit, Water en Bereikbaarheid samenkomen in de uitvoeringspraktijk van Rijkswaterstaat. Als afdeling bundelen we kennis over natuur en milieu-aspecten zoals geluid en luchtkwaliteit en de relevante wetgeving. Deze expertise passen we toe op de netwerken van Rijkswaterstaat en daarbuiten via ondersteuning van de beleidskern en decentrale overheden.
Grote thema’s waarop wij ons richten zijn de voorbereiding van de Omgevingswet en de implementatie van nieuw beleid zoals het schone luchtakkoord en de nieuwe aanpak rond stikstof en N2000. De jaarlijkse rapportages voor lucht, geluid en stikstofmonitoring zijn sleutelproducten.

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en bestaat uit zeven landelijke en zeven regionale organisatieonderdelen. Al meer dan 200 jaar werken we dagelijks aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. We beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en -wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving. Samen met anderen werken we aan een land dat beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar je vlot en veilig van A naar B kunt. Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Janine Eekman, Afdelingshoofd Geluid, Lucht en Natuur

06-20413525

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Allan Sedney, Adviseur Werving en Selectie

06-15602784

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Rijkswaterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior adviseur Waterveiligheid rivieren

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Lelystad of Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 11 november
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Afdelingshoofd water en ruimtegebruik

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Utrecht of Lelystad
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 23 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Adviseur Waterkeringen Kunstwerken

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Lelystad of Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 11 november
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd