• Den Haag  -  route
 • HBO bachelor
 • 38 uur
 • €3.430 - €5.475 (bruto)
 • Orde / vrede / veiligheid
 • Solliciteer voor 21 juli 2024 Nog 6 dagen
 • Vaste aanstelling
Kenmerk: 567192, Plaatsingsdatum: 2 juli 2024

1. De functionaris is verantwoordelijk voor het plannen van risicomanagement binnen DOPS en bij missies, door:
- het voorbereiden en ontwikkelen van risicoanalyses bij missies;
- het initiëren en implementeren van risicomanagement tijdens planningsvergaderingen voor missies;
- het adviseren over beschermingsmaatregelen;
- het inschakelen van interne of externe deskundigheid;
- het deelnemen aan fact finding missies.
2. Verantwoordelijk voor het uitvoeren van risicomanagement, door:
- het deelnemen en adviseren in relevante VGO (Voortgangsoverleggen) van missies;
- het ondersteunen van DOPS-afdelingen bij uitvoering van risicomanagement;
- het ondersteunen van de Senior National Representative (SNR) en Safety Officer met risicomanagement bij inzet die onder verantwoordelijkheid valt van DOPS;
- het identificeren van de aanwezige restrisico’s en het gevraagd en ongevraagd informeren en adviseren hierover;
- het adviseren over noodzakelijke beheersmaatregelen die genomen moeten te worden om restrisico’s zoveel mogelijk te mitigeren;
- het deelnemen aan werkbezoeken naar missiegebieden.
3. Verantwoordelijk voor het controleren van de kwaliteit en volledigheid van de risicomanagement producten, door:
- het uitvoeren van een kwaliteitscontrole van aangeleverde risicomanagement-producten;
- het afstemmen met subject matters experts (SME) over compliancy van het risicomanagement;
- het afstemmen van de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden met senior Safety Advisor voor;
- het uitvoeren van audits gedurende de inzet.
4. Verantwoordelijk voor het onderkennen en afleiden van safety en security risico’s die naar voren komen bij evaluaties. Evalueren en leren van de inzet:
- Analyseren van ongevallen en/of incidenten, trends signaleren en corrigerende en preventieve acties coördineren.
- Onderkennen en afleiden van safety en security risico’s die naar voren komen
bij evaluaties;
5. Verantwoordelijk voor het deelnemen aan het Crisis Actie Team (CAT) indien dit is geactiveerd, door:
- Optreden als vastlegger;
- Indien relevant risicomanagement toepassen.

Meer over jouw toekomstige afdeling

De werkzaamheden worden verricht binnen de Directie Operaties van de Defensie staf als onderdeel van de afdeling J7 Lessons Learned /Mission Safety. De afdeling J7 bestaat naast het hoofd J7 uit een medewerker die belast zijn met LL en het bureau Mission Safety. Het bureau Mission Safety heeft tot doel de Directeur Operaties te ondersteunen m.b.t. het beheersen van veiligheidsrisico’s. Het bureau Mission Safety voert deze werkzaamheden ook uit voor SOCOM vanuit de verantwoordelijkheid die DOPS heeft op dit gebied.

Het bureau Mission Safety realiseert dit door het ontwikkelen, coördineren, toepassen en evalueren van het domein Mission Safety. Het bureau Mission Safety is vroegtijdig betrokken bij de planvorming en richt zich op risicomanagement van militaire inzet, met nadruk op Mission Safety. Daarbij adviseert het bureau gevraagd en ongevraagd de Directeur Operaties aangaande Mission Safety aspecten in relatie tot inzet. Het bureau signaleert safety trends en adviseert hierover. Het bureau vertegenwoordigt de Directeur Operaties in overlegfora voor wat betreft de diverse safety-deelgebieden. Tot slot is het bureau Mission Safety verantwoordelijk voor het uitwerken, toepassen en borgen van mission safety gerelateerde (CDS) aanwijzingen en instructies aangaande operationele inzet.

Momenteel bestaat het bureau Mission Safety uit een senior adviseur Mission Safety (luitenant-kolonel) twee adviseurs Mission Safety (Algemeen en FP majoor) en twee burgerfuncties. De te verwerven functionaris zal worden geplaatst als adviseur Mission Safety (Milieu).

Ministerie van Defensie, Bestuursstaf

Het ministerie van Defensie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningsscommando en het Commando Materieel en IT.

Wij zijn Defensie. Onmisbaar in een wereld vol onrust. We beschermen wat ons dierbaar is. We strijden voor een wereld waarin mensen in vrijheid en veiligheid kunnen leven. Omdat we ervan overtuigd zijn dat ieder mens dat verdient. Dat is onze missie en daarvoor gaan we op missie.

Defensie heeft ongeveer 68.000 medewerkers en is daarmee een van de grotere werkgevers van Nederland. Bij de Bestuursstaf, gevestigd aan het Plein in Den Haag, werken ongeveer 3.200 burgers en militairen.

Stel gerust je vraag

Meer informatie over deze vacature

Werving & selectie

Meer informatie over de sollicitatieprocedure

Werving & selectie

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Adviseur Integriteit

Ministerie van Defensie
 • Breda
 • Bachelor - HBO
 • 38
 • schaal 11
  €4.545 - €6.237 (bruto)

adviseur integriteit

Ministerie van Defensie
 • Den Haag
 • Bachelor - HBO
 • 38
 • schaal 11
  €4.545 - €6.237 (bruto)