Adviseur medezeggenschap ORK

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Directie Bedrijfsvoering (DB)

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 24 - 32
 • Maand­salaris €3.344 - €5.139
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Personeel en organisatie
 • Reageren voor 23 mei Nog 2 dagen
 • Vacaturenummer DB_20211202_11
 • Plaatsingsdatum 5 mei 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Kom jij het verschil maken? Wij zoeken een adviseur medezeggenschap voor 24 tot 32 uur per week, die actief handelt en meedenkt voor goed draaiende ondernemingsraden bij de van kerndepartementen Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)

Doel van jouw functie
Jij werkt aan een effectief functionerende ondernemingsraad, zodat die zijn werk goed kan doen. Hiërarchisch val je onder het hoofd P&O. Jouw functioneel leidinggevenden zijn de voorzitters van beide ondernemingsraden. Het team medezeggenschapsadviseurs is medio 2020 gestart en nog volop in opbouw, waarbij veel aandacht is voor de secretariaatsfunctie, communicatie en strategisch advies.

Ondernemingsraad kerndepartement (ORK)
De ondernemingsraden van het kerndepartement EZK en van het kerndepartement LNV vergaderen grotendeels samen. Zij denken mee over departementbrede ontwikkelingen en krijgen inzicht in wat er bij beide ministeries gebeurt. Werken voor de ORK betekent dat je bestuurservaring opdoet, een netwerk opbouwt in de organisatie en dat je als eerste op de hoogte bent van nieuwe ontwikkelingen.

De ministeries van EZK en LNV richten zich op een gezonde balans tussen plezier en prestatie. Hiermee dienen we zowel jouw persoonlijke ontwikkeling als de ontwikkeling van onze organisatie en werken we aan de duurzame inzetbaarheid van mensen.

Dit ga je doen
Als adviseur medezeggenschap heb je drie hoofdtaken: adviseren, voorbereiden en ondersteunen.

1. Adviseren
In je adviesrol werk je nauw samen met de ORK’s en het dagelijks bestuur in het bijzonder. Je bent in staat zaken die spelen te vertalen naar medezeggenschapsonderwerpen. Met jouw politieke antenne adviseer je hoe de ORK’s daarop effectief invloed uit kan oefenen. Belangrijk daarbij is hoe de ORK’s zijn adviezen en reacties strategisch formuleert, hierin ben je een inhoudelijke spin in het web en een zichtbare schakel in het netwerk van de besluitvorming.

Je bouwt aan een stevig netwerk binnen de organisatie om de ORK’s inhoudelijk en strategisch te adviseren. In je adviezen ben je in staat complexere zaken eenvoudig te verwoorden. Tot slot is het onderdeel van jouw adviesrol dat je bijdraagt aan de evaluatie en monitoring van de medezeggenschap én dat je mogelijke vernieuwingen aanzwengelt en begeleidt.

2. Voorbereiden
In je voorbereidende rol ben je vooral de organisatorische spin in het web. Je bent dagelijks aanspreekbaar op alle organisatorische zaken. Dat kan het voorbereiden en organiseren van vergaderingen, het ondersteunen van commissies, het informeren van medewerkers zijn. Tevens zorg je voor inhoudelijke afstemming tussen de verschillende overlegorganen en werkgroepen in de departementen.

Voor operationele taken zoals agendaplanning, zorg voor faciliteiten, hulpmiddelen en uitnodigingen worden jij en jouw twee collega-adviseurs medezeggenschap ondersteund door een management ondersteuner. Deze functionaris werkt onder verantwoordelijkheid en aansturing van de adviseurs medezeggenschap.

3. Ondersteunen
In jouw ondersteunende taak komt plezier in het schrijven en verwerken van informatie je van pas. Je schrijft namelijk brieven, adviezen en instemmingen. Je maakt agenda’s en verslagen van vergaderingen en overleggen. Je ziet toe op de voortgang van de gemaakte afspraken en besluiten. Je speelt een belangrijke rol in de communicatie over de werkzaamheden en actualiteiten vanuit de ORK naar de medewerkers. Je houdt het archief up to date en toegankelijk voor de ORK’s. Hier ben je de spin van de informatie. Tot slot is het initiëren, begeleiden en ondersteunen van netwerkvorming van de ondernemingsraad en zijn leden een belangrijke taak.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De afdeling Personeel en Organisatie (P&O) valt onder de directie Bedrijfsvoering (DB) en werkt op het snijvlak van mens en organisatie. Binnen EZK en LNV hebben wij een divers samengestelde groep medewerkers nodig die de kennis, de vaardigheden en de gedrevenheid heeft om de gevraagde taken uit te voeren en nieuwe uitdagingen aan te gaan. De maatschappelijke en technologische ontwikkelingen van nu, en de krimp die in de afgelopen jaren gerealiseerd is, vragen om wendbare organisaties. En ook om duurzaam inzetbare medewerkers, die goed matchen met deze organisaties en die zich er thuis voelen. Binnen P&O werken we aan een verdere professionalisering van de afdeling. We maken de ontwikkeling door naar meer multidisciplinair werken en staan in direct contact met onze opdrachtgevers over de prioritering van onderwerpen en vragen. We werken aan het neerzetten van een duidelijke basis dienstverlening zodat we als P&O een betrouwbare partner worden voor managers en bestuurders. We willen toe naar opgave gericht werken en een projectmatige aanpak.

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Directie Bedrijfsvoering (DB)

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

De directie Bedrijfsvoering (DB) ondersteunt de medewerkers van de ministeries van EZK en LNV bij het uitvoeren van hun werkzaamheden. En biedt daarvoor noodzakelijke diensten en voorzieningen op gebieden als personeel en organisatie, informatiemanagement, facilitair en huisvesting, beheer(sing) van formatie en budgetten, managementondersteuning en ondersteuning bij projecten, programma’s en (implementatie)processen. DB werkt voor EZK én het ministerie van LNV met de nadruk op de kerndepartementen van deze organisaties. Buiten bedoelde kerndepartementen volgt DB de leidraad ‘centraal wat moet, decentraal wat kan’. DB stelt haar klanten centraal en stemt de diensten en voorzieningen daarop af. Het aanbieden en uitvoeren van haar diensten en voorzieningen doet DB zo efficiënt en transparant mogelijk. Duurzaamheid en innovatie spelen daarin blijvend een rol, ook bij de noodzakelijke besparingen.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Bart van Stein, manager P&O/S&O

06-29644372

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Directie Bedrijfsvoering (DB) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Inkoopadviseur

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Directie Bedrijfsvoering (DB)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 2 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior beleidsadviseur kernteam Stikstof

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG voor Klimaat en Energie (DGKE)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 10 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Bestuursadviseur / DG-secretaris

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / Directie Bestuurlijke en Politieke Zaken (BPZ)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 30 mei
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)