• Den Haag  -  route
  • Master/doctoraal
  • 32 - 36 uur
  • €4.691 - €6.907 (bruto)
  • Personeel en organisatie
  • Solliciteer voor 1 augustus 2024 Nog 10 dagen
  • Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
  • 2 werkplekken
Kenmerk: 51229, Plaatsingsdatum: 11 juli 2024

Als Management Development adviseur (MD adviseur) adviseer je de Directeur Generaal (DG) en de directeuren binnen DJI over ontwikkeling, in- en doorstroom van het hogere management van DJI. Je draagt bij aan toekomstvast leiderschap en identificeert leiders en ontwikkelpotentieel. Je adviseert bij werving & selectie, loopbaanontwikkeling, persoonlijke- en leiderschapsontwikkeling, succession planning en arbeidsvoorwaarden voor de MD-doelgroep van DJI. Daarnaast speel je een cruciale rol in de jaarlijkse MD vlootschouw. Dat betekent dat je de voorbereiding tijdig start, in overleg met de algemene leiding een goede bespreekagenda en analyse opstelt en dat je de acties voortkomend uit deze schouw goed borgt. 

Als MD adviseur bij DJI ben je een stevig gesprekspartner en sparringpartner van het hogere management. Vanuit jouw kennis, ervaring en verbindende competenties breng je je adviezen op overtuigende manier over. Je onderhoudt contacten met de leidinggevenden uit de MD-doelgroep. Hierin heb je ook een coachende rol en geef of organiseer je loopbaan- en ontwikkeladviezen. Waar nodig ontwikkel je beleid, maak je het toepasbaar en zorg je voor evaluatie hiervan.

Je beweegt je in een grote en complexe organisatie met de nodige organisatiesensitiviteit. Je bent daarbij in staat de balans te bewaken tussen organisatie- en individueel belang, en tussen mens en resultaat. Daarnaast ben je gedreven om mee te werken aan het continu verbeteren van onze werkwijze en processen. Ook draag je zorg dat het team optimaal inspeelt op actuele thema’s zoals diversiteit en inclusief leiderschap.

De functie behelst zowel het strategisch- en tactisch adviseren als het deels operationeel uitvoeren. In de operatie, zoals het W&S proces, de arbeidsvoorwaardelijke kant en de aanvraag voor opleidingen, worden de MD adviseurs ondersteund door de MD ondersteuner.

Meer over de functiegroep Senior Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het MD-team bestaat uit drie (senior) adviseurs en een MD-ondersteuner en maakt onderdeel uit van de Directie Personeel-, Management- en Organisatieontwikkeling (DPMO). Bij DPMO werken zo’n dertig collega’s in allerlei functies. Denk aan beleidsadviseurs, adviseurs HRM en adviseurs Medezeggenschap. DMPO heeft als doel het bijdragen aan het vinden, werven en behouden van voldoende en goed gekwalificeerd personeel. DJI streeft ernaar een goede werkgever te zijn die zijn medewerkers faciliteert in hun ontwikkeling en investeert in vakmanschap en leiderschap. Met als doel een brede en duurzame inzetbaarheid om de benodigde flexibiliteit en wendbaarheid te creëren, van zowel de medewerkers zelf als de organisatie als geheel.

Zonder recht voelt niemand zich veilig, zonder veiligheid zijn je rechten onbeschermd. Het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) zorgt voor de rechtsstaat in Nederland, zodat mensen in vrijheid kunnen samenleven, met respect voor ieders levensstijl of opvattingen. Eveneens werkt JenV aan een veiliger en rechtvaardiger samenleving door mensen rechtsbescherming te bieden en, waar nodig, in te grijpen.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Zonder recht voelt niemand zich veilig, zonder veiligheid zijn je rechten onbeschermd. Het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) zorgt voor de rechtsstaat in Nederland, zodat mensen in vrijheid kunnen samenleven, met respect voor ieders levensstijl of opvattingen. Eveneens werkt JenV aan een veiliger en rechtvaardiger samenleving door mensen rechtsbescherming te bieden en, waar nodig, in te grijpen.

Lees hier meer over het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)
DJI is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 47.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 16.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrische centra, detentiecentra en diverse landelijke diensten. Daarnaast koopt DJI bij particuliere instellingen zorg in voor de uitvoering van strafrechtelijke maatregelen, zoals tbs. Met 38 locaties verspreid over het land is DJI één van de grootste organisaties van Nederland. Het is veelzijdig en boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Stel gerust je vraag

Meer informatie over deze vacature

Mevrouw P. de Rooij, md-adviseur 06-21832913

Meer informatie over de sollicitatieprocedure

Mevrouw M. Sanders, md-adviseur 06-50074875

Solliciteren?

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.