Adviseur lerende aanpak

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Natuur, Visserij en Landelijk Gebied

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.344 - €5.139
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Natuur / milieu, Stedenbouwkundig / ruimtelijke ordening
 • Reageren voor 30 mei Nog 9 dagen
 • Vacaturenummer GDGNVLG20220512_11c
 • Plaatsingsdatum 13 mei 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Door de stikstof- en klimaatcrisis staan we voor een enorme uitdaging. We moeten de natuur versterken. En een nieuw perspectief creëren voor toekomstbestendige landbouw en ruimtelijke functies als wonen, verkeer en industrie. Om deze opgaven te realiseren, is het belangrijk dat het Rijk, de provincies en andere partijen samen kennis opbouwen en hun ervaringen delen. Help jij ons hierbij? Als adviseur lerende aanpak heb je absoluut een baan met impact in een superdynamische omgeving.
Vanuit Den Haag of jouw eigen regio werk je voor de regieorganisatie Realisatie Transitie Landelijk Gebied van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Hier zet je samen met je collega’s de Netwerkfaciliteit Kennis en Capaciteit op. Hoe kunnen we de leerervaringen rond de transitie van het landelijk gebied zo goed mogelijk met onze partners delen? En hoe kunnen we deze vorm van leren verder vormgeven en stimuleren? Deze vragen staan voor jou centraal. Je werkt aan een praktische lerende aanpak die aansluit bij de behoeftes vanuit de gebiedsprocessen.
Wat is en wordt nu waar ontwikkeld? Wat zijn de belangrijke vragen, behoeftes en vraagstukken in de gebiedsprocessen? En op welke wijze kan de netwerkfaciliteit hier het beste aan bijdragen? Jij duikt in deze vraagstukken en maakt met betrokken partijen afspraken over de vormgeving en invulling van de samenwerking. Hiervoor bouw je aan een intern en extern netwerk dat nodig is voor het bereiken van de doelen. En je houdt de gezamenlijke ambities van de betrokken departementen goed in het oog.
Daarnaast werk je nauw samen met de provincies (zij vervullen de rol van gebiedsregisseur) en met andere partners. Zo geef je invulling aan een belangrijk onderdeel van jouw functie: het verbinden van de partijen in de regio’s, zowel onderling als met het ministerie. Ook analyseer je eerdere leerervaringen en initiatieven, waarna je de best practices naar voren haalt. Zo draag je bij aan de totstandkoming van een heldere rol- en verantwoordelijkheidsverdeling rond het vraagstuk van de transitie van het landelijk gebied. Kortom, je hebt een job vol afwisseling en uitdaging.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Werken bij een nieuwe organisatie voor de transitie in het landelijk gebied
Om de grote opgaven in het landelijk gebied mogelijk te maken en de uitvoering via gebiedsgericht werken te versterken wordt een regieorganisatie opgericht. De missie van de regieorganisatie Realisatie Transitie Landelijk Gebied (werktitel RTLG) is: “Rijk, provincies en andere overheden in staat te stellen te komen tot een succesvolle en slagvaardige uitvoering van de transitie van het landelijk gebied volgens de in Nationaal programma Landelijk Gebied opgenomen doelen”.

RTLG is een onderdeel van het ministerie van LNV. In RTLG en in de opdrachtverlening aan RTLG werken Rijk en provincies nauw samen, omdat de een niet zonder de ander kan om tot resultaat te komen. In RTLG komen twee rollen samen: een partnerrol (gericht op samenwerking tussen de overheden en andere belangrijke spelers) en een regierol (sturend op doelrealisatie op basis van gemeenschappelijk bepaalde kaders).
RTLG schakelt zo tussen beleid en uitvoering. De regieorganisatie is nog volop in opbouw en zal zich blijvend kenmerken door flexibiliteit omdat we lerend en adaptief werken.
RTLG wil een mix van competenties en ervaring van rijk en regio aan zich te binden. Daarom zijn wij op zoek naar kandidaten met ervaring met provinciale gebiedsplannen en -processen.

Binnen de regieorganisatie is naast het programmabureau er een zogenaamde Netwerkfaciliteit Kennis & Capaciteit.Met de Netwerkfaciliteit Kennis en Capaciteit faciliteren we de gebiedsprocessen door het op verzoek van partijen organiseren van capaciteit en kennis binnen bestaande en nieuwe netwerken. Dat doen we met een lerende aanpak en door het ontwikkelen van extra en nieuwe capaciteit en kennis in de nabije toekomst.

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Natuur, Visserij en Landelijk Gebied

In de geschiedenis hebben we de inrichting van Nederland meermaals aangepast aan de uitdagingen van de tijd. Door de stikstof- en klimaatcrisis staan we de komende jaren opnieuw voor zo’n historisch grote uitdaging. We moeten de natuur versterken en daarbij nieuw perspectief creëren voor toekomstbestendige landbouw en andere ruimtelijke functies, zoals wonen, verkeer en industrie. Dat kan door de stikstofuitstoot omlaag te brengen, de natuur en waterkwaliteit te verbeteren en de klimaatopgave te halen.

Hóe we alle doelen het beste kunnen halen, verschilt van gebied tot gebied. Boeren en andere grondgebruikers, bewoners, maatschappelijke organisaties en overheden zullen in gesprek met elkaar bepalen wat de lokale mogelijkheden zijn, binnen de schaarse ruimte. Dit leidt onvermijdelijk tot moeilijke keuzes en vraagt een bijdrage van alle sectoren. Specifiek voor de bedrijfsvoering van agrariërs kunnen in sommige gebieden de gevolgen ingrijpend zijn. Innovatie, extensivering, verplaatsing, en combinaties daarvan, maar ook stoppen van een bedrijf zijn mogelijke oplossingen. Bij het vinden en uitvoeren van de oplossing wil de overheid volop steun geven en ook perspectief bieden aan de landbouw.

Overheden en samenleving zullen in elk gebied intensief samenwerken. Om dit goed te doen, wil het ministerie van LNV zijn organisatie verder versterken. We zijn daarom op zoek naar een flink aantal nieuwe collega’s, met verschillende achtergronden, ervaringen en expertises. Werken aan deze transitie in het landelijk gebied biedt je de kans om een waardevolle bijdrage te leveren aan een grote maatschappelijke opgave.

Over LNV als werkgever

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) werkt nauw samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Samen met EZK streven wij ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt de ministeries effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Fred van de Wart, Kwartiermaker

06-52802154

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Natuur, Visserij en Landelijk Gebied nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior adviseur lerende aanpak

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Natuur, Visserij en Landelijk Gebied
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 30 mei
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior Adviseur Versterken Capaciteitsvraagstuk gebiedsprocessen

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Natuur, Visserij en Landelijk Gebied
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 30 mei
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Adviseur capaciteit gebiedsprocessen

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Natuur, Visserij en Landelijk Gebied
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 30 mei
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)