Adviseur landschap en cultuurhistorie

Rijkswaterstaat

 • Stand­plaats Utrecht
 • Contractduur Vast contract voorafgegaan door een jaarcontract. Bij voldoende functioneren: na een jaar omzetting in onbepaalde tijd.
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.256 - €5.003
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Natuur / milieu, Stedebouwkundig / ruimtelijke ordening
 • Reageren voor 28 september Nog 10 dagen
 • Vacaturenummer WVL-767
 • Plaatsingsdatum 7 september 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Ruimtelijke en landschappelijke inpassing van onze rijkswegen, vaarwegen, watersystemen en leefomgeving; dat is jouw doel als adviseur landschap en cultuurhistorie bij Rijkswaterstaat in Utrecht.

In jouw functie adviseer je over het toepassen van ontwerpend onderzoek bij gebiedsontwikkeling, over landschappelijke inpassing en cultuurhistorie bij omgevings- en assetmanagement en tijdens het aanleg- en onderhoudsproces. Daarnaast voer je voortoetsen uit voor landschap en cultuurhistorie in het kader van verkenningen en planuitwerkingen bij MIRT/mer projecten.

Vanuit de landelijke dienst vervul je een brugfunctie tussen beleid en uitvoering. Samen met je collega’s Ruimte en Cultuurhistorie draag je bij aan kennisontwikkeling op het gebied van ruimtelijke kwaliteit, landschap en cultuurhistorie. Soms gebeurt dit door in een (pilot)project een kennisbijdrage te leveren; steeds is het doel om hier generieke en landelijke principes of bouwstenen uit te kunnen destilleren. Dankzij je adequate kennis kom je met pragmatische, analytisch sterke adviezen die je goed weet uit te dragen. Je kent de relevante ontwikkelingen in het kennisveld en vertaalt deze, of laat deze vertalen, naar nuttige toepassingen binnen Rijkswaterstaat. Je onderhoudt daarbij een relevant netwerk binnen en buiten de organisatie.

Je bent een enthousiast ambassadeur voor je vakgebied en weet de juiste toon te vinden om hier binnen adviestrajecten aandacht voor te vragen of een inbreng te leveren in programma’s. Hierbij weet jij dat het vinden van de balans tussen technische doelen, belangen in de samenleving en jouw vakgebied onontbeerlijk is.

Eén van de eerste klussen waar je mee aan de slag gaat is het opstellen van ontwerpvoorwaarden voor de landschappelijke inpassing van RWS kunstwerken (zoals sluizen en bruggen) met monumentale waarde.

Met het programma Ons Landschap staat de rol van de rijksoverheid op het gebied van landschap weer meer dan voorheen op de beleidsagenda. De omvang en de complexiteit van duurzame gebiedsontwikkeling en ruimtelijk beleid zijn volop in ontwikkeling met dossiers als de Nationale Omgevingsvisie, energietransitie, stedelijke bereikbaarheid en integraal waterbeheer. Onderwerpen die van invloed zijn op het werk van RWS.

Je werkt bij het Cluster Ruimte van de afdeling Ruimte, Economie en MIRT. Dit team fungeert als sparringpartner; daarnaast werk je met collega’s door de gehele organisatie aan uiteenlopende opdrachten. Je hebt regelmatig contact met andere overheden, belangenorganisaties, kennisinstellingen en adviesbureaus. In een aantal gevallen treed je ook op als opdrachtgever richting adviesbureaus, bijvoorbeeld bij het ontwikkelen van kennisproducten.

In verband met de ontwikkelingen rondom het corona virus heeft Rijkswaterstaat een aangepaste selectieprocedure. De meest actuele informatie vind je via deze link.

Functie-eisen

 • Je hebt een afgeronde opleiding Landschapsarchitectuur of een vergelijkbare opleiding.
 • Je hebt bij voorkeur enkele jaren ervaring met advisering en met het maken van adviesproducten en -diensten op het gebied van landschap, ruimtelijke kwaliteit en cultuurhistorie.
 • Je hebt aantoonbare kennis op het gebied van historisch landschap. Idem op het gebied van gebouwd erfgoed dan wel de bereidheid om je daarin te ontwikkelen.
 • Je bent een enthousiast pleitbezorger voor je vakgebied en weet het belang daarvan uit te dragen binnen de organisatie.
 • Je bent je bewust van de (in)formele regels, verschillende posities, ontwikkelingen, gevoeligheden en krachtenvelden binnen de organisatie en handelt hiernaar.
 • Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 11
 • Maand­salaris Min €3.256 Max. €5.003 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur Vast contract voorafgegaan door een jaarcontract. Bij voldoende functioneren: na een jaar omzetting in onbepaalde tijd.
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 60% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bij de Rijksoverheid heb je een aantal individuele keuzemogelijkheden bij het samenstellen van je arbeidsvoorwaardenpakket. Daarvoor kun je bovenop het salaris rekenen op een individueel keuzebudget van 16,37% van je salaris. Tot slot hecht de Rijksoverheid sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor ook tal van mogelijkheden.

Bijzonderheden

 • De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 8 oktober 2020;
 • Een (online) voorselectietest of een assessment kan onderdeel zijn van het sollicitatieproces. Het maken van een casus en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, kan eveneens deel uitmaken van het sollicitatieproces. Het inwinnen van referenties maakt deel uit van het sollicitatieproces.

Acquisitie op onze vacatures wordt niet in behandeling genomen.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Water, Verkeer en Leefomgeving is een van de zeven landelijke organisatieonderdelen van Rijkswaterstaat. Wij zijn binnen de organisatie leidend in het denken over, en voorbereiden op, de grote transitievraagstukken, zoals klimaatadaptatie en circulariteit. Wij voorzien uitdagingen, kansen en mogelijkheden voor een toekomstbestendig Nederland. Dat doen we door de kennis die nodig is om een antwoord op deze vragen te geven, te (laten) ontwikkelen, beheren en te delen.

Dit doen we natuurlijk niet alleen. Wij werken daarin nauw samen met kennisinstituten, decentrale overheden en marktpartijen uit binnen- en buitenland. Vaak gaat het om schaarse, heel specifieke, kennis. Zo werken we bijvoorbeeld aan duurzame en slimme mobiliteit, een aanpak voor zwerfafval en plastic rondom en in onze wegen en wateren, en innovaties als een circulair viaduct. Ook onderhouden we dijken langs Rijkswaterstaat en keringen, en onderzoeken we hoe we in tijden van droogte water beter vast kunnen houden. WVL monitort en analyseert verkeersongevallen en onderzoekt hoe de wegen nog veiliger kunnen maken. Daarbij houden we rekening met de mensen, dieren en natuur in de omgeving.

In totaal werken er ruim 900 mensen binnen WVL, verspreid over vier directies: Bedrijfsvoering, Inkoop en Prestatiemanagement, Bereikbaarheid en Netwerkkwaliteit en Veiligheid en Water en Leefomgeving. We delen onze ervaringen en inzichten, om anderen te voorzien in hun kennisbehoefte van vandaag en morgen. Zo werken we met elkaar aan het Nederland van overmorgen.

Jouw afdeling: Ruimte, Economie en MIRT
De afdeling Ruimte, Economie en MIRT levert aan Rijkswaterstaat en aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de onderbouwing van beleid, uitvoeringsprogramma’s en projecten. Dit doen we op drie gebieden:
1. Ruimte: hier gaat het om ruimtelijke kwaliteit, gebiedsgericht werken, landschap en duurzaamheid.
2. Economie: we leveren onder andere maatschappelijke kosten- en batenanalyses en financiële onderbouwingen voor aanleg, beheer en onderhoud.
3. Het Meerjarenprogramma Infrastructuur, en Ruimte en Transport (MIRT): we richten ons op milieueffectrapportage en verbetering van MIRT-verkenningen en –planuitwerkingen op de netwerken, en op Cultuurhistorie en Archeologie.

We zorgen binnen deze drie gebieden ook voor kwaliteitsborging en –verbetering. Dit doen we onder andere door kennisontwikkeling, -overdracht en –uitwisseling en kwaliteitstoetsen.

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en bestaat uit zeven landelijke en zeven regionale organisatieonderdelen. Al meer dan 200 jaar werken we dagelijks aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. We beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en -wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving. Samen met anderen werken we aan een land dat beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar je vlot en veilig van A naar B kunt. Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Luc Pacilly, Afdelingshoofd afdeling Ruimte, Economie en MIRT

06-52581820

Ranie Kapoerchan, Clustercoördinator Ruimte

06-10558815

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Marc van Eick, Adviseur Werving en Selectie

06-54243724

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Rijkswaterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Adviseur organisatieontwikkeling

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 21 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Organisatieadviseur kaders

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Utrecht, Rijswijk, Lelystad
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 25 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior adviseur standaarden

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Rijswijk/Utrecht/Lelystad
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 25 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd