Adviseur landbouw

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

 • Stand­plaats Utrecht, Den Haag, Assen, Zwolle, Roermond
 • Contractduur 3 jaar met uitzicht op vast
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.344 - €5.139
 • Niveau WO bachelor, Bachelor - HBO
 • Vakgebied Agrarisch, Natuur / milieu
 • Reageren voor 30 mei Nog 2 dagen
 • Vacaturenummer RVO_20220421_11
 • Plaatsingsdatum 27 april 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Bijdragen aan de verandering die nodig is om te komen tot duurzame landbouw: dat is wat jou drijft. Als adviseur landbouw bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland krijg je dan ook energie van de vertaling vanuit beleid naar de praktijk, en omgekeerd. Vanaf je hybride werkplek in Den Haag, Utrecht, Assen, Zwolle of Roermond ben je met adviezen een echte kartrekker in het team Gebied en Ruimtelijke Ontwikkeling.

Je bent de schakel tussen onze opdrachtgevers (voornamelijk het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit), gebiedsprocessen en regelingen en instrumenten vanuit ons eigen ministerie Economische Zaken en Klimaat. Je gaat aan de slag om de natuurinclusieve en kringlooplandbouw in de praktijk te laten landen. Dit doe je door inhoudelijke bijdragen via advisering in bijvoorbeeld thematische werkgroepen. Of door concrete producten te leveren, bijvoorbeeld in gebiedsprocessen. Hierbij kun je denken aan de regiodeal natuurinclusieve landbouw, de veenweideproblematiek en het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Maar ook aan het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer, waarin de opgave op het gebied van waterkwaliteit en waterkwantiteit wordt gekoppeld aan het behoud van een rendabele landbouw.

Bijdragen aan de mogelijke invulling van sectorale regelingen en instrumenten, dat doe je ook. Zodat generieke regelingen goed aansluiten op de gebiedsgerichte aanpak. Ook maak je de vertaling van het beleid van ons ministerie naar de praktijk, en omgekeerd. Je werkt bijvoorbeeld mee aan het leveren van praktijk- en veldervaring via adviezen aan opdrachtgevers. Dit zijn voornamelijk het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en collega’s op het gebied van landbouw en natuurinclusieve landbouw. Daarin handel je actief en stem je af met betrokken collega's. Hierbij weet je je adviezen te onderbouwen. Daarnaast vertaal je beleid en advies naar uitgangspunten voor de uitvoering, veelal in gebiedsprocessen. Je werkt binnen verschillende teams, waarbij je samenwerkt met onder meer projectleiders, procesmanagers en andere adviseurs.

Meer over de functiegroep Medewerker Behandelen en Ontwikkelen

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De teams Gebied en Ruimtelijke Ontwikkeling (GRO) versnellen maatschappelijke transities in en met gebieden en regio's. We dragen bij aan regionale en ruimtelijke transitieopgaven met een sterke nadruk op participatie van private en publieke partijen. GRO treedt hierbij op als versneller. Kortom: een voorbeeld van een proactieve Rijksoverheid die midden in de samenleving staat en problemen niet meer alleen zelf oplost, maar daarbij de rollen en verantwoordelijkheden van andere overheden, maatschappelijke partners en de markt erkent en de verbinding zoekt.

GRO trekt het proces om binnen de Rijksdienst Ondernemend Nederland (RVO) door te ontwikkelen naar een Expertisecentrum Gebiedsgerichte Aanpak. Het inbrengen van kennis over gebiedsgerichte integrerende aanpak in (inter)nationale sectorale programma’s én het inbrengen van kennis van (inter)nationale sectorale opgaven in gebieden met rijksbelang zijn als yin en yang. Door deze beide kennisvelden te combineren met expertises, dienstverlening, data en netwerk van RVO, ontstaat een uniek ecosysteem met het Expertisecentrum Gebiedsgerichte Aanpak als kristallisatiepunt.

We werken aan opdrachten van de ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Economische Zaken en Klimaat (EZK), Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en Buitenlandse Zaken. Bij de teams GRO werken zo’n vijftig medewerkers.

Afdeling Duurzame bouw, Regio en Samenleving
De teams GRO horen bij de afdeling Duurzame bouw, Regio en Samenleving (DRS), van de directie Nationale Programma’s van RVO. De overige teams van de afdeling DRS ondersteunen een breed scala aan ontwikkelingen, zoals duurzame bouw, duurzame mobiliteit en regionale initiatieven. Centraal staan duurzaamheid, leefbaarheid en (sociale) innovatie. Qua opdrachtgevers kun je denken aan het directoraat-generaal (DG) Bedrijfsleven en Innovatie en DG Klimaat en Energie van EZK, DG Wonen en Bouwen van BZK en DG Milieu en Internationaal, DG Mobiliteit en DG Luchtvaart en Maritiem van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

RVO is een inclusieve werkgever die diversiteit omarmt. We maken ons hard voor gelijke kansen voor iedereen, ongeacht huidskleur, afkomst, religie, nationale afkomst, seksuele geaardheid, leeftijd, staatsburgerschap, burgerlijke staat, beperking of genderidentiteit. We streven ernaar om onze verschillen optimaal te benutten zodat we creativiteit, innovatie en talentontwikkeling kunnen stimuleren.

Kansen voor Nederland, kansen voor jou.

Een duurzame, economisch sterke samenleving: daar werken we aan bij RVO. We zorgen voor een soepele en optimale dienstverlening. Met nationale en internationale programma’s; van de energietransitie en voedselproductie tot ontwikkelingsprojecten in Afrika. Met voorlichting, advies, financiering, subsidies en hulp bij het vinden van zaken- of kennispartners. Door slim te organiseren en maximaal gebruik te maken van digitale communicatie. En we bieden nieuwe inzichten en mogelijkheden door elkaar op te zoeken en verbindingen te leggen. Voor en achter de schermen zetten 4.500 mensen zich op verschillende vestigingen in voor een economisch sterk, innovatief en duurzaam Nederland.

Onze adviseurs weten als geen ander wat er nodig is om ondernemende Nederlanders vooruit te helpen. Beoordelaars nemen subsidie- en andere verzoeken onder de loep en helpen de aanvragers om nieuwe stappen te zetten. Inkopers benutten de inkoopkracht van de Rijksoverheid, ook om maatschappelijke doelen te bereiken. De medewerkers van de frontoffice staan iedereen te woord die vragen heeft. Functioneel beheerders ontwikkelen en onderhouden digitale loketten. Projectmanagers onderzoeken wat de mogelijkheden van big data zijn. Juristen zorgen dat we ons houden aan wet- en regelgeving. En communicatieadviseurs ontwikkelen toegankelijke websites voor voorlichting en advies. 

Wie ondernemend Nederland een warm hart toedraagt, kan bij onze organisatie dus alle kanten op.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Remco Schreuder, Specialist Landbouw

06-52401087

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Adviseur gebiedsgerichte aanpak internationaal

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 • Stand­plaats Den Haag, Utrecht, Assen, Zwolle, Roermond
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 7 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior adviseur gebiedsgerichte aanpak

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 • Stand­plaats Utrecht, Den Haag, Assen, Zwolle, Roermond
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 30 mei
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Procesmanager ruimtelijke transitie

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
 • Stand­plaats Utrecht, Den Haag, Assen, Zwolle, Roermond
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 7 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)