Adviseur kennismanagement

Ministerie van Defensie, Defensie Gezondheidszorg Organisatie

 • Stand­plaats Doorn - Mrc Aardenburg
 • Contractduur het betreft een aanstelling van 2 jaar
 • Uren per week 32 - 38
 • Maand­salaris €3.727 - €5.118
 • Niveau WO bachelor
 • Vakgebied Medisch / verzorging
 • Reageren voor 3 maart Nog 2 dagen
 • Vacaturenummer 526584
 • Plaatsingsdatum 10 februari 2021
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Functie­omschrijving

Mission first, people always: dat is het motto van het Coördinatiecentrum Expertise Arbeidsomstandigheden en Gezondheid. Vanuit Doorn leveren we expertise, adviezen en diensten voor force health protection, militaire gezondheidszorg en arbodienstverlening. Als adviseur draag jij bij aan de ontwikkeling van het kennismanagement voor deze vakgebieden.

Binnen de staf en het bedrijfsvoeringswerkveld van het Coördinatiecentrum Expertise Arbeidsomstandigheden en Gezondheid ontwikkel je een kennismanagementprogramma om actief onze bestaande kennis voor de genoemde domeinen te borgen. Het programma stelt ons ook in staat om in- en externe kruisverbanden te herkennen en vast te leggen (relatie met stakeholderanalyse).

Het doel is om onze producten en diensten gebruiks- en klantvriendelijk toegankelijk te maken en houden. Daarom werk je als spil en verbinder samen met collega’s van kwaliteit, informatiemanagement en demandmanagement. Onder meer op basis van behoeftenanalyses binnen genoemde domeinen initieer je verbeteringen binnen kennismanagement en gerelateerde bedrijfsvoeringsprocessen en -systemen. Je geeft bijvoorbeeld mede de vraag- en aanbodbeoordelingen vorm, inclusief de multidisciplinaire planning daarvan en het inrichten van bibliotheekachtige databases.

Functie-eisen

 • Je hebt minimaal een hbo-diploma, bij voorkeur in informatiemanagement of strategisch management.
 • Je hebt ervaring met het multidisciplinair beoordelen van vraag en aanbod en het opzetten van kennismanagementprogramma's.
 • Je hebt ervaring met informatie- en documentmanagementsystemen en bij voorkeur met enterprise contentmanagement.
 • Je hebt goede mondelinge en schriftelijk communicatieve vaardigheden en kunt managementadviezen en beleidsconcepten opstellen.
 • Je kunt mensen uit verschillende disciplines en met verschillende ideeën met elkaar verbinden.
 • Je kunt begeleidende en coördinerende werkzaamheden uitvoeren.
 • Je werkt met oog voor het resultaat en kunt zowel goed samenwerken in een team als zelfstandig functioneren.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 11
 • Salaris­omschrijving

  het genoemde salaris is gebaseerd op een volledige werkweek van 38 uur

 • Maand­salaris Min €3.727 Max. €5.118 (bruto)
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
 • Contract­duur het betreft een aanstelling van 2 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 38

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering van 8,33%. Defensie hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 75% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer.

Bijzonderheden

 • Het Coördinatiecentrum Expertise Arbeidsomstandigheden en Gezondheid evalueert op dit moment eerdere reorganisaties. Dit kan ook gevolgen hebben voor de functie-inhoud van de adviseur kennismanagement.
 • Wij zijn wereldwijd inzetbaar voor vrede en veiligheid. Een diversiteit in denkwijzen, perspectieven en kwaliteiten draagt bij aan het behalen van onze missie: ‘Beschermen wat ons dierbaar is’. Hiervoor zijn we nadrukkelijk op zoek naar nieuwe collega’s die bijdragen aan de diversiteit binnen Defensie.
 • Wij zetten ons in om medewerkers in dienst te nemen die onder de doelgroep van de Wet banenafspraak vallen. Sta jij geregistreerd in het doelgroepenregister, dan nodigen we ook jou uit om te reageren.
 • Je sollicitatiegegevens worden uiterlijk drie maanden na afronding van de selectieprocedure vernietigd. Dit is langer dan de standaardtermijn die de Algemene verordening gegevensbescherming voorschrijft. Deze langere termijn is nodig voor het geval een interne kandidaat een bezwaar- en/of beroepsprocedure start.

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het Coördinatiecentrum Expertise Arbeidsomstandigheden en Gezondheid (CEAG) levert expertise, adviezen en diensten op het gebied van force health protection, veiligheidsmanagement en arbodienstverlening. Ook dragen we bedrijfsgeneeskundig bij aan preventie, veiligheid, gezondheid en welzijn. En we zijn verantwoordelijk voor de verzuimbegeleiding van de burgermedewerkers, die wordt uitgevoerd door het Eerstelijns Gezondheidszorg Bedrijf. Op deze manier dragen we bij aan een duurzame inzetbaarheid van defensiepersoneel. Ons motto? Mission first, people always.

Ministerie van Defensie, Defensie Gezondheidszorg Organisatie

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.

Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 62.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) en de Defensie Materieel Organisatie (DMO).

Defensie is een van de grootste werkgevers van Nederland en vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het DOSCO en de DMO lijken op werkmaatschappijen.

Defensie Gezondheidszorg Organisatie
De Defensie Gezondheidszorg Organisatie (DGO) is een van de vier divisies van het Defensie Ondersteuningscommando. De DGO ondersteunt de operationele commando’s en draagt bij aan de inzetbaarheid van militairen. Hiervoor bieden we eerste- en tweedelijnszorg, opleidingen en logistieke ondersteuning. Ook ondersteunen we de zorg (inclusief voorbereidingen en nazorg) die de operationele commando’s leveren bij inzet.

Ministerie van Defensie, Defensie Gezondheidszorg Organisatie

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Mevrouw J.M. Zonneveld-de Vries, afdelingshoofd

06-51216856

Kolonel S.M. Babusch, Directeur CEAG

06-22525170

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

mevrouw S. van Meurs, P&O adviseur

06-22856066

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Psycholoog tbv rapportages

Ministerie van Defensie, Defensie Gezondheidszorg Organisatie
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-38
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 12 maart
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Sporttherapeut revalidatiezorg

Ministerie van Defensie, Defensie Gezondheidszorg Organisatie
 • Stand­plaats Doorn
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 5 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Praktijkondersteuner ggz-huisarts

Ministerie van Defensie, Defensie Gezondheidszorg Organisatie
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 22
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 10 maart
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)