• Stand­plaats Apeldoorn - Utrecht
 • Contractduur -
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.376 - €6.547
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied ICT
 • Reageren voor 7 december Nog 6 dagen
 • Vacaturenummer 1173429
 • Plaatsingsdatum 9 november 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De directie Informatie Voorziening (IV) van de Belastingdienst telt ruim drieduizend medewerkers en dus is optimale interne beheersing voor ons van groot belang. In control zijn staat voor jou als onze adviseur dan ook bovenaan je prioriteitenlijst. Je werkt vanuit Utrecht.

Dit doe je bij de Belastingdienst

Dankzij jouw adviezen verbeteren we de interne beheersing van onze bedrijfsvoering. Als hands-on-denker en -doener zorg je er samen met directe collega’s voor dat er een internal control framework wordt opgezet en geïmplementeerd én dat de gemaakte afspraken worden nageleefd. Dit doe je in nauw overleg met kaderstellers en medewerkers en management binnen de directie Informatievoorziening (IV). Je bereidt adviezen op strategisch niveau voor en stuurt zowel op proces als inhoud bij. Waar nodig initieer je zelf onderzoeken om (mogelijke) risico’s zichtbaar te maken. Via eerlijke en tegelijkertijd opbouwende rapporten leg jij de vinger op de zere plek. Jouw uiteindelijke doel? De kwaliteit van de IT-dienstverlening naar een hoger niveau tillen.

Je onderzoekt bedrijfsprocessen en resultaten, maakt deze inzichtelijk, zoekt constructief naar oplossingen, en geeft heldere en pragmatische adviezen. Complexe vaktechnische concepten leg in begrijpelijke bewoordingen uit aan anderen. Voor de kadersteller fungeer je als counterpart binnen de Belastingdienst. Zijn kaders niet helder of onvolledig? Dat ga je het gesprek hierover aan. Waar nodig trek je hierbij op met de IV-collega’s uit andere onderdelen of vakgerichte portefeuilles. Dankzij je ervaring overwin je weerstand en overtuig je mensen van het belang van interne beheersing.

Een bijzondere baan, omdat

 • Je alle ruimte krijgt om gevraagd én ongevraagd advies te geven.
 • Je in korte tijd op veel plekken binnen de organisatie komt en verschillende collega’s op allerlei niveaus ontmoet.
 • Je zelfstandig of in een team onderzoeken uitvoert binnen de een complexe IT organisatie en scherp bent op ‘in control’ denken en doen.
 • Je werkt in een dynamische omgeving die nog volop in ontwikkeling is; dat biedt jou volop kansen, mogelijkheden én uitdagingen.

Dit zegt een collega over jouw werkomgeving

“Ik richt me op het optimaliseren van IT bedrijfsprocessen binnen de directie Informatievoorziening. De nieuwe IV strategie en een verdergaande agile manier van samenwerken zorgen voor grote vragen over interne beheersing. Ik ondersteun afdelingen die klaar zijn voor de volgende stap.” Nico, afdelingshoofd Interne Beheersing IV bij de Belastingdienst

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Directie Informatievoorziening (IV) wil de gehele Belastingdienst optimaal te ondersteunen. 24 uur per dag en 7 dagen in de week. En om die doelstelling te realiseren, wordt het IV-landschap voortdurend vernieuwd en gemoderniseerd. Net als dat om de complexiteit van dat IV-landschap te verminderen continu wordt gezocht naar standaardtoepassingen.
IV werkt hiervoor agile, multidisciplinaire en ketengericht nauw samen met de business op basis van functionele gelijkwaardigheid. In onderling overleg wordt de prioriteitstelling vastgesteld, waarbij de eindverantwoordelijkheid steeds meer verschuift richting de business.

IV bestaat uit zeven onderdelen:

 • Integratie Business Services (IBS) dat IV-voorzieningen realiseert die aansluiten op de ketens in het primair proces.
 • Generieke voorzieningen (GV) die de inzet van generieke middelen realiseert en exploiteert
 • Datacenter Services (DCS) dat de generieke delen van de infrastructuur realiseert en exploiteert en werkplekken, mobiele devices en de daarbij behorende servicedesk levert en onderhoudt.
 • Bureau Directeursondersteuning (BDO) biedt bestuurlijke ondersteuning aan de algemeen directeur van IV en het managementteam (MT).
 • Bedrijfsvoering IV (BVIV) richt zich op alle besturings- en beheersingsaspecten van de onderdelen personeel, informatievoorziening, organisatie, financiën, administratieve organisatie, communicatie en huisvesting..
 • CTO Office (CTOO) Belastingdienst richt zich op de inzet, ontwikkeling en verbetering van technologie.

Interne Beheersing (InB)

Voor een IV-organisatie met meer dan 3.000 medewerkers is de interne beheersing van groot belang. De afdeling Interne Beheersing (InB) is daarin het geweten van de IV-organisatie. Door middel van onderzoek wordt in beeld gebracht op welk volwassenheidsniveau de interne beheersing zich bevindt en wordt het managementteam geadviseerd over door te voeren verbeteringen. InB is onafhankelijk binnen de IV-organisatie en kan vanuit die positie gevraagd en ongevraagd onderzoeken en adviseren.

Interne concerndirecties en externe partijen als de Audit Dienst Rijk en Algemene Rekenkamer leunen op de onderzoeken van InB, maar ook zorgt het team ervoor dat deze partijen ondersteund worden bij het uitvoeren van hun onafhankelijke onderzoeken. Dit vereist dat InB de lat hoog legt en ook zelf controleerbaar werkt. Professionalisering van het eigen werk is dan ook een continu aandachtspunt binnen het team.

Belastingdienst

Bij de Belastingdienst werken ongeveer 25.000 mensen verspreid over het hele land aan een financieel gezond Nederland. Dit doen we door eerlijk en zorgvuldig belastingen en premies volksverzekeringen te heffen, te innen en te controleren en fraude op te sporen. De Belastingdienst maakt het burgers en bedrijven zo gemakkelijk mogelijk om verplichtingen na te kunnen komen en gebruik te kunnen maken van rechten. Dat gebeurt met passende dienstverlening, door massale processen juist en tijdig uit te voeren én door adequaat toezicht uit te oefenen. De Belastingdienst is sterk in ontwikkeling en heeft de ambitie om de beste Belastingdienst voor Nederland te zijn met focus op fiscale taken en vakmanschap. Lees meer over de Belastingdienst op: https://over-ons.belastingdienst.nl/

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Nico Blom, Afdelingshoofd

06 - 29 23 44 24

Mark Janssen, Coördinator Omgevingsmanagement

06 - 11 77 75 32

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

René Abels, adviseur Werving & Selectie

06 - 11 58 69 82

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Belastingdienst nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Security analist level 1 (SOC)

Belastingdienst
 • Stand­plaats Apeldoorn
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 1 januari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Coördinator personeelsregie

Belastingdienst
 • Stand­plaats Apeldoorn
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 2 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Junior java developer

Belastingdienst
 • Stand­plaats Apeldoorn
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 2 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd