Adviseur internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl)

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 3 jaar
 • Uren per week 36 - 40
 • Maand­salaris €3.256 - €5.003
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch
 • Reageren voor 25 februari Nog 6 dagen
 • Vacaturenummer RVO_20191230_11
 • Plaatsingsdatum 7 februari 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

Zie jij onderwerpen op het gebied van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen als integraal onderdeel van bedrijfsontwikkeling en financiering? En weet je — binnen de context waarin ondernemingen opereren — hierover te adviseren? En de bedrijfsontwikkeling en financiering te monitoren? Dan ben jij dé adviseur binnen onze afdeling International Development in Den Haag.

Als adviseur internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO) maak je deel uit van het team Bedrijfsontwikkeling en Financiering. Wij dragen bij aan lokale private-sectorontwikkeling en ondernemen in ontwikkelingslanden en opkomende markten. Hoe we dit doen? Bijvoorbeeld door ontwikkel- en financieringsfondsen op te zetten en uit te voeren. Deze zijn gericht op het faciliteren van Nederlandse ondernemers bij ondernemen in ontwikkelingslanden en opkomende markten.

IMVO maakt integraal onderdeel uit van de ondersteuning die wordt geleverd. De activiteiten worden gefinancierd uit het Dutch Good Growth Fund (DGGF) en Dutch Trade and Investment Fund (DTIF). Dit zijn fondsen van het ministerie van Buitenlandse Zaken voor Nederlandse (mkb-)ondernemingen die willen investeren in ontwikkelingslanden en opkomende markten. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) is fondsmanager van deze fondsen. 

Jouw taken

 • Je adviseert op het vlak van IMVO aan bedrijven die (gaan) investeren in ontwikkelingslanden en/of opkomende markten.
 • Je adviseert daarnaast collega’s die projecten in ontwikkelingslanden beoordelen op het vlak van IMVO. Deze projecten vallen onder de overheidsfondsen DGGF en DTIF.
 • Je beoordeelt de sociale en ecologische impact van bedrijven en projecten. Hoe zijn negatieve aspecten te ondervangen en positieve aspecten te maximaliseren? De standaarden die hiervoor worden gebruikt zijn onder andere de OESO Richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen en de IFC Performance Standards.
 • Je versterkt inhoudelijk het thema IMVO en verbetert de programma’s waarin je actief bent. Dit doe je bijvoorbeeld door het analyseren van de projecten die je in beheer hebt. En door het in kaart brengen van de impact van deze projecten qua MVO en wat betreft de Sustainable Development Goals (SDG’s).
 • Je voert ook zelf projecten uit en beheert deze.

In dealteams werk je nauw samen met investmentmanagers en adviseurs voor bedrijfsontwikkeling en startersfinanciering. Per transactie wordt een dealteam geformeerd waarin jij als expert het IMVO-advies, de begeleiding en de monitoring van de financiering voor je rekening neemt. Proportionaliteit staat hierbij centraal. Dit omdat het kan gaan om uiteenlopende ondernemers: van starters op de internationale markt tot gevestigde Nederlandse ondernemers met een investering van miljoenen. 

Je maakt ook deel uit van het IMVO-expertteam, bestaande uit vijf collega's die zich richten op het IMVO-advies rondom bedrijfsontwikkeling en financiering. Binnen dit kenniscluster ben je elkaars achtervang en sparringpartner. Ook verdere kennisontwikkeling vindt plaats in dit cluster. Je bezoekt de betrokken landen en je ziet toe op de uitvoering van de projecten daar.

Functie-eisen

Cruciaal is een nieuwsgierige en proactieve houding ten aanzien van (conceptuele en technologische) innovatieve ondernemers die willen investeren in ontwikkelingslanden. Ook heb je kennis van of affiniteit met IMVO-aspecten in ontwikkelingslanden en opkomende markten, bij voorkeur op het snijvlak van ontwikkelingssamenwerking en private-sectorontwikkeling. 

Je hebt een academische opleiding afgerond en bij voorkeur een duidelijke specialisatie op maatschappelijk verantwoord ondernemen in ontwikkelingslanden. Verder beschik je over de volgende kennis en ervaring:

 • Je hebt kennis van internationale richtlijnen en standaarden op het vlak van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO).
 • Je hebt aantoonbare werkervaring in een omgeving met verschillende stakeholders.
 • Je hebt kennis van onder andere de bedrijfsmatige ontwikkeling in ontwikkelingslanden.
 • Je bent bereid en in staat om af te reizen naar ontwikkelingslanden en landen met opkomende markten.
 • Je hebt bij voorkeur aantoonbare ervaring in het adviseren van bedrijven op het gebied van IMVO. Heb je deze ervaring niet? Dan wil je graag leren om je het vak van adviseur eigen te maken.
 • Je hebt kennis van en ervaring met werken met SDG’s, de klimaatproblematiek en milieuzaken.
 • Je hebt een sterk analytisch vermogen bij het beoordelen van de projectaanvragen en kunt hoofd- van bijzaken scheiden.
 • Je bent in staat om de mate van politieke en bestuurlijke risico’s goed in te schatten.
 • Je hebt ervaring met internationaal projectmanagement, kunt ideeën op een passende wijze structureren en ontwikkelen tot een project en bent in staat om projecten op een verantwoordelijke manier te monitoren (en te evalueren).
 • Je hebt actuele kennis van ontwikkelingssamenwerking (specifiek private-sectordevelopment) en internationaal ondernemen.
 • Je bent goed in Nederlands en Engels.

Jouw competenties

 • Je hebt affiniteit en bij voorkeur ervaring met het doorgronden van businessplannen.
 • Je bent een teamspeler, die gezamenlijk tot een resultaat wil komen.
 • Je bent kritisch, proactief, omgevingssensitief, communicatief sterk en leergierig.
 • Je staat stevig in je schoenen en bent in staat om zelfstandig te werken, deadlines te bewaken en resultaten te behalen.
 • Je bent klantgericht en spreekt de taal van de ondernemer.
 • Je bent creatief, signaleert kansen en hebt een probleemoplossend vermogen.
 • Je schat de haalbaarheid van acties of besluiten goed in.
 • Je kunt goed onderhandelen en hebt overtuigingskracht.
 • Je hebt verantwoordelijkheidsgevoel, een kritische instelling en werkt nauwkeurig.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 11
 • Maand­salaris Min €3.256 Max. €5.003 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
 • Contract­duur 3 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 36
 • Maximaal aantal uren per week 40

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • Na sluitingsdatum is de vacaturetekst online niet meer zichtbaar. We raden je daarom aan om de tekst te downloaden en op te slaan.
 • De internationale financieringsregelingen en de ondersteunende bedrijfsontwikkeling en startersfinanciering worden mogelijk overgebracht naar een nieuw op te richten entiteit in de vorm van een Staatsdeelneming door het ministerie van Financiën en mede-aandeelhouderschap door ontwikkelingsbank FMO. De werknaam is Invest International. Dit betekent dat jouw functie op termijn overgaat naar deze nieuwe private organisatie. Hierdoor kan je rechtspositie wijzigen. Heb je een vaste ambtelijke aanstelling? Dan kun je, volgens het principe ‘mens volgt werk’, door deze ontwikkeling een niet-ambtelijke status krijgen.

Meer over de functiegroep Senior Medewerker Behandelen en Ontwikkelen

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De afdeling International Development voert programma’s en regelingen uit voor het ministerie van Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking. Deze initiatieven stimuleren duurzame economische ontwikkeling en armoedebestrijding.

Samen met onze partners en opdrachtgevers richten we ons op relevante onderwerpen en thema's:

 • speerpunten: water, SRGR/gender en voedselzekerheid;
 • private-sectorontwikkeling;
 • internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen;
 • ontwikkelingslanden, met specifieke aandacht voor minst ontwikkelde landen en fragiele staten/regio's;
 • specifieke sectoren, zoals water, gezondheidszorg, landbouw en transport.

De afdeling bestaat uit zes teams:

 • Internationale Infrastructuurontwikkeling;
 • Mondiale Vraagstukken;
 • Internationale Watersamenwerking;
 • Bedrijfsontwikkeling en Financiering;
 • Duurzame Productieketens;
 • Strategie Duurzame Impact.

Team Bedrijfsontwikkeling
Het team Bedrijfsontwikkeling draagt bij aan lokale private sectorontwikkeling en ondernemen in ontwikkelingslanden. Kernactiviteit is het opzetten en uitvoeren van business-to-businessprogramma’s (advies, netwerk en financiering) gericht op ondernemen in ontwikkelingslanden. Het team bestaat uit circa dertig experts en wordt aangestuurd door de teammanager Bedrijfsontwikkeling. Medewerkers hebben kennis en expertise op het gebied van ondernemen in ontwikkelingslanden en hebben veelal een (bedrijfs)economische, bestuurlijke of ontwikkelingssamenwerking achtergrond.

Onder de opdrachten die in het team Bedrijfsontwikkeling worden uitgevoerd, behoren ook de revolverende financieringsfondsen Dutch Good Growth Fund (DGGF) en het Dutch Trade and Investment Fund (DTIF). De fondsen maken onderdeel uit van het nieuwe ontwikkelingssamenwerkingsbeleid ‘Hulp en Handel’ van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. De minister wil mkb’ers met investeringsplannen in ontwikkelingslanden en opkomende markten ondersteunen bij de financiering hiervan. De fondsen zijn aanvullend aan en inspirerend voor de markt.

Uitgangspunt is dat er geen financiële marktpartij is die de investering wil financieren. Bij investeringsplannen van Nederlandse mkb’ers in ontwikkelingslanden en opkomende markten is dit vaak het geval. Nederlandse financiers hebben vaak onvoldoende lokaal netwerk of expertise. Door de optelsom van relatief hogere risico’s, onbekendheid met de lokale markt en relatief kleine omvang van investeringen, wordt financiering van de investeringsplannen van Nederlandse mkb’ers onvoldoende rendabel voor financiers. De fondsen trachten hier een brug te slaan door een deel van het risico weg te nemen door expertise, netwerk en maatwerkfinanciering constructies aan te bieden. Doel is dat Nederlandse mkb’ers hiermee wel toegang hebben tot investeringsfinanciering en er lokale impact wordt gerealiseerd in ontwikkelingslanden (DGGF) en bijdrage levert aan de groei van het Nederlandse bedrijf en verdienvermogen van Nederland (DTIF).

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl)

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever en innovatiever en maakt het werk leuker.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) stimuleert ondernemers bij duurzaam, agrarisch, innovatief en internationaal ondernemen. Met subsidies, het vinden van zakenpartners, kennis en het voldoen aan wet- en regelgeving. Het doel is om kansen van ondernemers te vergroten en hun positie te versterken.

RVO.nl werkt in opdracht van ministeries en de Europese Unie en is onderdeel van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De organisatie bestaat sinds 2014 en is ontstaan uit een fusie van Agentschap NL en Dienst Regelingen.

Dienstverlening aan de ondernemer staat centraal bij RVO.nl. Door slimme organisatie en digitale communicatie zorgt de rijksdienst voor een soepele en optimale dienstverlening. RVO.nl werkt in binnen- en buitenland samen met overheden, kennisinstellingen, internationale organisaties en tal van andere partnerorganisaties.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer Koen Hamers, Teammanager Bedrijfsontwikkeling

06-46224569

De heer Michel Ridder, IMVO adviseur Bedirjfsontwikkeling en financiering DGGF en DTIF

06-25083551

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Projectadviseur ontwikkelingssamenwerking

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 28 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Accountmanager Netherlands Branding

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 27 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Medewerker toezicht en handhaving Wet natuurbescherming

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 21 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd