Adviseur (Informatievoorziening)

Dienst Terugkeer en Vertrek

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.279 - €5.039
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Documentatie en Informatievoorziening
 • Reageren voor 24 september Nog 5 dagen
 • Vacaturenummer DT&V/P&O/2021/039
 • Plaatsingsdatum 10 september 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Als adviseur ben je een expert op het gebied van informatievoorziening en maak je deel uit van de afdeling Strategisch Advies (ASA) op de locatie van de DT&V in Den Haag.

Vanuit je functie lever je proactief een bijdrage aan beleidsontwikkeling, de aanpassing van bestaand beleid, de vertaling ervan naar de uitvoering van de DT&V en aan de ontwikkeling en het onderhouden van instrumenten die nodig zijn voor de uitvoering van het terugkeerbeleid. Jij draagt daaraan bij vanuit jouw expertise op het aspect van informatievoorziening.

Vanuit ASA ben je samen met de business analist betrokken bij complexe informatievraagstukken die voort kunnen komen uit het digitaliseren of optimaliseren van processen waarbij informatievoorziening een belangrijke rol speelt, zowel binnen de DT&V als in de migratieketen.

Juist omdat informatievoorziening vaak één aspect is van een dossier, werk je nauw samen met je ASA collega’s, waaronder de privacy officer en de collega’s van de afdeling Bedrijfsvoering (BV), waaronder de collega’s van het team Business Information Technology (BIT). Deze samenwerking stelt je in staat om alle andere aspecten, zoals uitvoerbaarheid, juridische houdbaarheid, politiek draagvlak, technische haalbaarheid en mogelijke risico’s, mee te nemen in je gezaghebbende en adequate adviezen.      

Je bent in staat om de werkprocessen binnen het migratiebeleid en het terugkeerproces snel eigen te maken, zodat je daardoor op korte termijn op kan adviseren in het kader van digitalisering/ informatievoorziening. Je opereert in een dynamisch krachtenveld, waarbij mogelijk ook tegengestelde belangen spelen. In dit krachtenveld lukt het jou om snel te schakelen met de juiste partners binnen de DT&V en de migratieketen en ben in staat bent om de impact van je adviezen in te schatten.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De afdeling Strategisch Advies biedt beleidsmatige ondersteuning en strategisch advies aan de algemeen directeur en de directeuren van de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) over het realiseren van de organisatiedoelen en op alle beleidsinhoudelijke, juridische en politiek-bestuurlijke aspecten van het (internationale) terugkeerbeleid. Ook adviseren wij in politiek-bestuurlijke of publiciteitsgevoelige individuele zaken. Mede op basis van signalen uit het primair proces adviseren we het ministerie van Justitie en Veiligheid en andere ministeries over de uitvoerbaarheid van het terugkeerbeleid en eventueel benodigde aanpassing daarvan.

Tevens zijn wij als afdeling medeverantwoordelijk voor het ontwikkelen van intern, operationeel beleid en voor de uitvoering van het terugkeerbeleid. Voor ketenpartners, overheden en inter- en non-gouvernementele organisaties zijn wij een zichtbaar en betrouwbaar aanspreekpunt op beleidsniveau. Verder zetten we ons in om de samenwerking met ketenpartners te optimaliseren.

Zijn er vanuit het primair proces van de DT&V vragen over beleid en wet- en regelgeving, dan zijn wij het aanspreekpunt. Ook zijn wij medeverantwoordelijk voor de ontwikkeling van het uitvoeringsbeleid. De afdeling levert bovendien een bijdrage  aan het onderhoud van de administratieve organisatie en ontwikkelt en update  een aantal protocollen waarmee de DT&V werkt. Tot slot denken we waar nodig mee over veranderingen die de organisatie wil doormaken in het kader van het verandertraject DT&V ontwikkelt.

Dienst Terugkeer en Vertrek

De Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) regisseert het vertrek van vreemdelingen die geen recht hebben op verblijf in Nederland. Als uitvoerder van het terugkeerbeleid van de regering is het onze uitdaging om zorg te dragen voor een zorgvuldig, waardig en tijdig vertrek, zodat vreemdelingen rechtmatig en respectvol kunnen terugkeren naar hun land van herkomst. Onze insteek is dat iemand zelfstandig terugkeert, met of zonder onze hulp. Als iemand niet zelf terugkeert dan kunnen wij gedwongen vertrek organiseren.

Onze specifieke kennis en ervaring op de vertrekprocessen (zelfstandig en gedwongen vertrek) en onze netwerken (van lokaal tot internationaal), zijn daarbij onontbeerlijk en worden door ons breed ingezet.

De DT&V volgt in de uitvoering van zijn taken het migratiebeleid zoals dat is vastgesteld. Wij doen dit als onderdeel van de migratieketen in nauwe samenwerking met onze collega-overheidsdiensten zoals de IND, de Nationale Politie, de Koninklijke Marechaussee, het COA, de Ministeries van JenV en BZ en gemeentes en wij werken intensief samen met maatschappelijke organisaties. Daarnaast werken we samen met verschillende Europese en internationale partners. 

Met onze aanpak maken wij het verschil in de uitvoering van het terugkeerbeleid en zijn wij van betekenis voor de maatschappij. Als organisatie zijn wij flexibel en werken vraaggericht voor de maatschappij samen met de partners. Wij voeren ons werk professioneel uit en stellen de vreemdeling in het vertrekproces centraal. Wij zijn een verbindende, vindingrijke en lerende organisatie met bekwame medewerkers. Hierbij werken we vanuit onze waarden Professionaliteit, Eigenaarschap en Samenwerken.

Het Directieteam van de Dienst Terugkeer & Vertrek bestaat uit een algemeen directeur, drie directeuren een Hoofd Afdeling Strategisch Advies en een Hoofd Bedrijfsvoering. Zij zijn samen verantwoordelijk voor de resultaatgebieden van het primaire proces: voorbereiden zelfstandig vertrek, voorbereiden en effectueren van het gedwongen vertrek, de internationale samenwerking en de ondersteuning daarvan.

Meer informatie over onze organisatie vind je op onze website https://www.dienstterugkeerenvertrek.nl/

Dienst Terugkeer en Vertrek

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Luisa Cancedda, hoofd afdeling Strategisch Advies

06-30362568

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Regievoerder

Dienst Terugkeer en Vertrek
 • Stand­plaats Den Bosch
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 28 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Procesvertegenwoordiger permanente werving

De Immigratie- en Naturalisatiedienst
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 2 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Beleidsmedewerker met financiële affiniteit, directie primair onderwijs (PO)

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 21 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)