Adviseur Informatiemanagement

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.551 - €6.786
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Documentatie en Informatievoorziening
 • Reageren voor 14 december Nog 10 dagen
 • Vacaturenummer CIO&I/2022/02
 • Plaatsingsdatum 24 november 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Informatie is de basis van ons werk. Onze informatie op de juiste manier beschikbaar maken en houden, is daarom ontzettend belangrijk én noodzakelijk.

Ben jij de adviseur informatiemanagement die op strategisch niveau meedenkt én de vertaling weet te maken naar concrete en werkbare adviezen? Dan zoeken we jou!

Digitalisering en ICT spelen een steeds belangrijkere rol in de samenleving én in de bedrijfsvoering en dienstverlening. Als adviseur bij de directie CIO & Informatiemanagement (CIO&I), lever jij een belangrijke bijdrage aan de verdere versterking van I binnen BZK.

Onze directie is onder meer verantwoordelijk voor de kaders en richtlijnen rondom het informatiemanagement binnen het ministerie. Het is jouw verantwoordelijkheid dat we deze rol goed invullen. Je werkt op het snijvlak van advies, beleid, ICT, wet- en regelgeving en rijksbrede kaders. Je signaleert de relevante ontwikkelingen rondom archivering en informatiehuishouding en vertaalt deze naar ons departement. Als adviseur ben je verantwoordelijk voor het formuleren van het informatiebeleid en informatievoorzieningsplan op tactisch/strategisch niveau. Ook heb je een sturende en bewakende rol in het kader van de realisatie van ingezette ontwikkelingen. Kortom: je bent strateeg, adviseur, veranderaar en verbinder ineen.

Naast de directie CIO & Informatiemanagement is het programma BZK Transparant ingericht. Met dit programma werken we aan de implementatie van de Wet Open Overheid (WOO); aan verbeterplannen voor informatiehuishouding en actieve openbaarmaking. Als directie CIO&I denken we actief mee met de strategische richting en bepalen we samen de koers.

Wat zijn de belangrijke onderwerpen voor jou als adviseur informatiemanagement?


Je vertaalt rijksbreed beleid op het gebied van archivering en informatiehuishouding naar (nieuwe) dienstverlening en departementale kaders. Je draagt het beleid uit binnen BZK en je geeft advies over producten en diensten op het gebied van de informatiehuishouding. Je bent een deskundige gesprekspartner en hebt onder meer kennis van documentmanagement, archiefvraagstukken en bent in staat verbetermaatregelen door te voeren. Uiteraard onderhoud je binnen BZK de relevante contacten en netwerken.

Bij de directie CIO&I werk je samen in een team van I-adviseurs die zich met elkaar richten op alle aspecten van ICT. Naast het adviseren, ben je ook in staat goed te communiceren over het werkterrein en vind je het leuk om een actieve bijdrage te leveren aan kennisdeling binnen het departement, bijvoorbeeld door het organiseren van bijeenkomsten.

Je bevindt je in een beleidsrijke en politieke context en maakt steeds de vertaling van beleid naar IV en andersom.

Wat ga je doen en waar ben je verantwoordelijk voor?

 • signaleren waar het BZK-brede strategisch informatiebeleid versterkt moet worden en je levert daar graag een bijdrage aan
 • coördineren en aanjagen van ontwikkelingen in informatiemanagement
 • analyseren van ontwikkelingen in de omgeving (wetgeving, technologie, bedrijfsvoering) en (laten) vertalen naar consequenties voor de informatievoorziening
 • eisen stellen aan de inrichting van de informatievoorziening en de informatiehuishouding
 • coördineren van informatiebehoeften van het management en (beleids)onderdelen en de vertaling daarvan naar concrete projecten
 • contact onderhouden met verschillende partijen om te weten wat er speelt. Draagvlak creëren voor beleid en samenwerking om knelpunten op te lossen

Als adviseur heb je een veelvormige functie binnen de CIO-staf. Je weet van aanpakken, kan onderwerpen signaleren en oppakken en neemt initiatief. Je hebt contacten door de gehele organisatie en het vermogen om mensen te binden. Je laat je niet makkelijk uit het veld slaan. Als collega ben je iemand die graag samenwerkt, van resultaten houdt en meedenkt hoe die te realiseren. Je levert zelfstandig en in samenwerking een actieve bijdrage aan het beleid en de kaderstelling van BZK op het terrein van digitalisering. Je hebt ervaring met het schrijven van adviezen en goede communicatieve vaardigheden.
Wat heb je verder nog nodig?

 • ICT-opleiding, IT-auditing, informatiekunde of vergelijkbare opleiding. Bij voorkeur op academisch niveau (door studie of door werkervaring verkregen)
 • meerjarige werkervaring op het gebied van businessinformatiemanagement resp. op het raakvlak tussen business en IT
 • kennis van methoden en standaards op het gebied van businessinformatiemanagement, informatieplanning en informatiearchitectuur
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Maand­salaris Min €4.551 Max. €6.786 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Meer over de functiegroep Coördinerend Specialistisch Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Informatie, data en ICT – kortweg ‘I’ – speelt een steeds grotere rol bij de processen binnen het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). De inzet ervan is belangrijk en nodig om onze (maatschappelijke) doelen te bereiken. Dit zie je onder meer terug in het portfolio van grote ICT-projecten, dat gegroeid is naar zo’n 400 miljoen euro. Denk bijvoorbeeld aan Goed wonen, Betrouwbare digitale overheid, Inclusie en de Energietransitie. Het roept ook vragen op. Wat kan er allemaal? Waar moeten we rekening mee houden? Wat mag er wel en niet?

De directie CIO en Informatiemanagement (CIO&I) helpt bij het goed en zinvol toepassen van de I-functie in het primaire proces. We bieden directies en collega’s advies, overzicht, kennis en kaders en zijn strategisch partner in het IT-domein. Op deze manier dragen we bij aan een open BZK, belangrijk voor een democratie waarin mensen snel toegang willen en moeten krijgen tot feitelijke informatie en middelen die ze goed kunnen duiden en binnen de juiste context kunnen plaatsen. Een toonaangevend BZK, dat met behulp van data creatieve, innovatieve en onverwachte oplossingen aandraagt voor maatschappelijke opgaven. En bovenal een betrouwbaar BZK, dat de basis vormt voor persoonlijke, gebruiksvriendelijke en inclusieve dienstverlening. Weerbaar en wendbaar, zodat we bij crises en koerswijzigingen kunnen vertrouwen op uitstekende informatievoorzieningen en systemen.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) werkt aan brede maatschappelijke en politieke opgaven, bijvoorbeeld aan een efficiënte bouw- en woningmarkt en een effectieve rijksdienst met een efficiënt functionerende bedrijfsvoering. Zo zijn we ook verantwoordelijk voor efficiënt beheer en ontwikkeling van het rijksvastgoed en een goede ontwikkeling van bestuurders en ambtenaren. We beschermen de nationale veiligheid en waarborgen de Grondwet en koninkrijksrelaties. BZK is de hoeder van de democratie.

 

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Hylke Wierda

(06) 38 82 51 19

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Team Backoffice werving & selectie

070-426 6161

Solliciteren?

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior beleidsmedewerker interbestuurlijke, gebiedsgerichte aanpak

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 5 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

DG-adviseur

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 9 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Macro-econoom

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 6 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)