• Stand­plaats Utrecht
 • Contractduur -
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €2.756 - €4.430
 • Niveau Bachelor - HBO
 • Vakgebied Documentatie en Informatievoorziening
 • Reageren voor 9 augustus Nog 8 dagen
 • Vacaturenummer 1149972
 • Plaatsingsdatum 10 juli 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

“Dagelijks richt ik me op het optimaliseren van de informatiehuishouding binnen de Belastingdienst. Daarbij participeer ik in bijbehorende rijksbrede trajecten. Het is interessant om met verschillende mensen van verschillende organisaties in gesprek te zijn over onderwerpen die ons raken.” Maartje Rijsterborgh-Schropp, adviseur bedrijfsvoering bij de Belastingdienst.

De shared service organisatie Centrum Facilitaire Dienstverlening (SSO CFD) is een van de vier Rijksbrede concerndienstverleners en voert, samen met drie collega-concerndienstverleners, de regie op het hele pakket rijksbrede facilitaire dienstverlening. Bij het SSO CFD zijn ruim duizend medewerkers werkzaam verdeeld over diverse afdelingen. Hiervan is de afdeling Informatiehuishouding (IHH) er één. IHH is de ketenpartner die zorgt dat de informatie binnen de Belastingdienst betrouwbaar en duurzaam toegankelijk wordt, is en blijft. Binnen IHH ontwikkelt, formuleert en evalueert het team Advies en Regie (A&R) het beleid rondom de informatiehuishouding. Wij voeren de regie op de kwaliteit en uniformiteit van de werkzaamheden van de medewerkers van IHH. En we adviseren klanten over het verbeteren van hun informatiehuishouding. Ook zorgen wij voor adequaat archiefbeheerder en houden we toezicht op de kwaliteit van het document- en archiefbeheer. Ons team bestaat uit senior adviseurs bedrijfsvoering, adviseurs bedrijfsvoering, recordsmanagers en kwaliteitsmedewerkers.

In jouw rol van adviseur informatiehuishouding ben je de intermediair tussen de uitvoering van de IHH-dienstverlening en de afnemer. Op basis van vastgelegde dienstverleningsafspraken adviseer je afnemers binnen de Belastingdienst over onze dienstverlening en je zorgt voor borging van werkafspraken en -instructies. Ook adviseer je onze afnemers over document- en archiefbeheer. Dit doe je op basis van de geldende wet- en regelgeving en rijksbrede kaders. Op zowel operationeel als tactisch niveau ben je een deskundige gesprekspartner op het gebied van postverwerking en document- en archiefbeheer. Klantafspraken leg je vast in het registratiesysteem en je bewaakt de voortgang hiervan.

Als adviseur informatiehuishouding zie je toe op optimale kwaliteitssystemen binnen de afdeling IHH. Je draagt bij aan het vaststellen van toetsingscriteria, werkinstructies en kwaliteitsnormen, begeleidt kwaliteitsaudits en stelt verbeterprogramma’s op. Ook ben je betrokken bij de uitvoering van de verbeterplannen van de dienstonderdelen. Tijdens je werkzaamheden komt je vakinhoudelijke kennis en expertise van informatiehuishouding goed van pas. Begrippen als documentmanagement, recordsmanagement en substitutie zijn jou dan ook niet vreemd. Je voelt je als een vis in het water op het snijvlak van beleid, ICT en informatie. Vanuit dat snijvlak draag je bij aan de (secretariële) ondersteuning van de procestafel en expertgroep op het gebied van document- en archiefbeheer. Zo ga je pro-actief aan de slag met het verzamelen van de stukken voor de agenda en stem je af met leden van de procestafel en expertgroep. Ook coördineer je de annotaties voor diverse (interdepartementale) overleggen, projecten en programma’s. Denk aan Rijksprogramma voor Duurzaam Digitale Informatiehuishouding (RDDI) en programma Informatie op Orde.

Word jij de nieuwe collega van Maartje? Of wil je liever eerst eens praten over jouw misschien wel toekomstige werkzaamheden? Neem dan contact op met Robert Gaarlandt, teammanager Advies en Regie, via 06 - 48 13 59 96.

Functie-eisen

 • Je hebt een hbo-diploma informatiedienstverlening en -management en/of je hebt de Archiefschool of een van haar voorgangers, zoals SOD II, afgerond.
 • Je hebt aantoonbare kennis van (rijksbrede) ontwikkelingen op het gebied van informatiehuishouding.
 • Je hebt aantoonbare ervaring met documentmanagement- en documentaire informatiesystemen, en met systemen op het gebied van recordsmanagement.
 • Je hebt aantoonbare ervaring met het opstellen dan wel begeleiden van verbeterprogramma’s.
 • Je hebt goede communicatie- en adviesvaardigheden.
 • Je hebt inzicht in de werkprocessen van de afnemer.

Jouw competenties?

 • klantgerichtheid
 • analyseren
 • samenwerken
 • omgevingsbewustzijn
 • plannen en organiseren

Herken jij jezelf ook hierin?

Een gedegen adviseur die op de hoogte is van de wensen en behoeften van afnemers: dat ben jij. Je stelt je proactief en dienstverlenend op richting onze afnemers. Als verbinder pur sang zet jij je in om relaties op te bouwen en te onderhouden. Door het gewenste resultaat in zicht te houden, ben je je bewust van wat er gedaan moet worden en geef je heldere sturing aan het geheel. Je bent accuraat in je werk en stelt de juiste prioriteiten.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 10
 • Salaris­omschrijving

  In beginsel vindt inschaling in de naast lagere salarisschaal plaats. Bij aanwezigheid van relevante kennis, ervaring of om arbeidsmarktoverwegingen kan inschaling op een hogere positie in de desbetreffende salarisschaal plaatsvinden. Ook bestaat de mogelijkheid om in bijzondere gevallen waarin de aanwezige kennis en/of ervaring dit rechtvaardigt, direct in de bij de functie behorende salarisschaal in te schalen.

 • Maand­salaris Min €2.756 Max. €4.430 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur -
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast salaris ontvang je ook een individueel keuzebudget (IKB). Jouw IKB bestaat uit geld (IKB-budget) en tijd (IKB-uren). Het IKB geeft je de mogelijkheid om naar eigen keuze een deel van je IKB-budget te laten uitbetalen op de door jou gekozen tijdstippen. Én je hebt de mogelijkheid om je IKB-budget deels om te zetten in verlof of andersom. Ook kun je het IKB-budget besteden aan een fiscaal-vriendelijk doel, zoals bijvoorbeeld een fiets, bedrijfsfitness of vakliteratuur. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer studiefaciliteiten, ouderschapsverlof en een vergoeding woon-werkverkeer. Wij verwachten van onze werknemers dat ze integer zijn en we vragen aan nieuwe medewerkers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Als deze niet kan worden overlegd, volgt geen arbeidsovereenkomst of wordt de arbeidsovereenkomst na uiterlijk 3 maanden beëindigd wanneer duidelijk is dat geen VOG overgelegd kan worden.

Bijzonderheden

We ontvangen je brief en cv graag in een Word- of PDF-bestand. Als je een beroep doet op een voorrangspositie, stuur dan ook een kopie van die kennisgeving mee.

Onze selectieprocedure voor deze functie ziet er als volgt uit:
Allereerst wordt beoordeeld of een voorrangskandidaat binnen de Rijksoverheid in aanmerking komt voor deze functie.
Daarna wordt beoordeeld of jouw cv en motivatiebrief voldoen aan de gestelde functie-eisen.
Op 17 augustus vinden de selectiegesprekken plaats. Onderaan deze vacature vind je meer uitleg over de stappen die je doorloopt in de sollicitatieprocedure.

De voorkeur gaat uit naar kandidaten die het meest aansluiten bij het opgestelde profiel. Dit heeft betrekking op zowel de genoemde opleiding(en) als werkervaringseisen. Vermeld deze daarom duidelijk in je cv.

Medewerkers van de Belastingdienst die korter dan drie jaar in hun huidige functie werkzaam zijn of bezig zijn met een startopleiding of inwerktraject verzoeken we om in hun motivatiebrief duidelijk aan te geven wat de reden is om binnen de termijn van drie jaar te solliciteren.

De Belastingdienst zet zich in om medewerkers in dienst te nemen die onder de doelgroep van de Wet banenafspraak vallen. Val je in deze doelgroep en sta je in het doelgroepenregister? Dan nodigen we ook jou uit om te reageren! Samen met jou kijken we of en hoe je eventueel invulling kunt geven aan deze functie. Meer weten? Klik dan hier!

Een (online) voorselectietest en/of een assessment kan deel uit maken van de sollicitatieprocedure, evenals het maken van een casus, het opvragen van referenties en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, (zoekmachines) en sociale netwerken.

Jouw sollicitatie wordt alleen in behandeling genomen als je met de sollicitatie-button reageert en je cv en motivatiebrief zijn bijgesloten. Na sluitingsdatum is het niet meer mogelijk om je sollicitatie in behandeling te nemen. Houd er rekening mee dat het solliciteren technische problemen met zich mee kan brengen. Wacht hiermee dus niet tot het laatste moment.

Meer over jouw toekomstige afdeling

Shared Service Organisatie Facilitaire Dienstverlening (SSO CFD) ondersteunt medewerkers van de Belastingdienst én die van de overige rijksdiensten in het realiseren van hun werkdoelstellingen. SSO CFD levert hiervoor producten en diensten op het gebied van bedrijfsvoering, zodat de medewerkers zich volledig kunnen richten op hun primaire taken. SSO CFD is een concerndienstverlener en voert samen met collega-concerndienstverleners de regie op het gehele pakket van de rijksbrede facilitaire dienstverlening.

Belastingdienst

Bij de Belastingdienst werken 30.000 mensen verspreid over het hele land. We zijn verantwoordelijk voor heffing, inning en controle van belastingen en premies volksverzekeringen. Daarnaast sporen we fraude op, verrichten we douanetaken en zorgen we voor de uitbetaling van voorlopige teruggaven en huur-, zorg- en kinderopvangtoeslag. In teams werken medewerkers met uiteenlopende achtergronden en opleidingsniveaus aan de dienstverlening voor miljoenen burgers en bedrijven. Op dit moment is de Belastingdienst volop in beweging; de rol van data wordt steeds groter en werkzaamheden worden in toenemende mate gedigitaliseerd. Maar in welk team of vakgebied je ook werkzaam bent: bij de Belastingdienst heb je direct een verantwoordelijke functie, van waaruit je je in verschillende richtingen verder kunt ontwikkelen om burgers en bedrijven in Nederland nog beter van dienst te kunnen zijn. De Belastingdienst is op weg naar de toekomst!

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Robert Gaarlandt, teammanager Advies & Regie Afdeling Informatiehuishouding

06-48135996

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Sabine Saad, adviseur Werving & Selectie

06-11796087

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Belastingdienst nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Servicemedewerker Utrecht

Belastingdienst
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 5
 • Reageren voor 9 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Teamleider facilitair contactcentrum

Belastingdienst
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 31 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Risicomanager

Belastingdienst
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 12 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd