• Den Haag
 • Master/doctoraal
 • 36 uur
 • €3.662 - €5.586 (bruto)
 • ICT, Juridisch
 • Solliciteer voor 31 mei 2024 Nog 9 dagen
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Kenmerk: BD24/DI&I/240289, Plaatsingsdatum: 10 mei 2024

Wie zoeken wij?
Als Adviseur Informatiebeveiliging en Bescherming van persoonsgegevens (verder te noemen gegevensbescherming) geef je uitvoerend advies op het gebied van vraagstukken over informatieveiligheid en privacy. Hoewel dit in principe onderscheiden werkvelden zijn, is je advies altijd multidisciplinair ingestoken. Je behandelt beveiligingsissues en toetst veiligheidsmaatregelen in opdracht van de Directie Informatievoorziening & Inkoop (DI&I). Je werkt vanuit het team van specialisten op informatiebeveiliging en werkt nauw samen met het team van specialisten op gegevensbescherming en andere belanghebbenden. Zo draag je bij aan het handhaven van een veilige omgeving van onze directie en het departement van Justitie en Veiligheid.

Wat houdt de functie in?
Je houdt je onder andere bezig met de volgende werkzaamheden binnen DI&I:

 • Analyseren en beoordelen van beveiligingsvraagstukken en het identificeren van passende oplossingen op informatiebeveiliging en gegevensbescherming.
 • Adviseren over de toepassing van maatregelen op aspecten van informatiebeveiliging en gegevensbescherming.
 • Ondersteunen bij de implementatie van beveiligingsmaatregelen en -richtlijnen vanuit het principe van security en privacy by design.
 • Assisteren bij beveiligingsbewustwordingsinitiatieven voor medewerkers op informatiebeveiliging en gegevensbescherming.
 • Bijdragen aan het onderhoud en actualiseren van beleid en -procedures op informatiebeveiliging en gegevensbescherming.
 • Rapporteren over de status van beveiligingsmaatregelen aan de Chief Information Security Officer (CISO) en de Privacy Officer (PO) van de directie vanuit de toezichthoudende taak van de CISO en PO.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Informatievoorziening en Inkoop (DI&I) maakt deel uit van het HDBV cluster, samen met de directie P&O, de directie H&F, de directie Openbaarmaking en het Dienstencentrum. DI&I kent 5 afdelingen, een kleine staf en een eenheid bedrijfsjuridische zaken.
De afdeling I-Control en Security (ICS) vormt samen met de afdelingen Beleid, Kennis en Innovatie (BKI) en Regie, Programma’s en Projecten (RPP) het CIO-office dat de CIO JenV ondersteunt. De komende jaren staat de verdere opbouw en professionalisering van het CIO-Office hoog op de agenda van de directie.
De afdeling I-Control en Security van de Directie DI&I richt zich op de sturing, beheersing en verantwoording van de informatievoorziening van JenV inclusief de informatiebeveiliging en privacybescherming. De afdeling stelt kaders, toetst de naleving daarvan, adviseert de departementsleiding inclusief de CIO J&V, rapporteert risico’s en bevordert professionalisering om als ministerie van J&V in control te komen en te blijven. De afdeling helpt de organisatie van JenV om risico gestuurd te werken.

De afdeling is verder verantwoordelijk voor het beleid en advies op het domein van informatiebeveiliging en privacy. Het Security Operations Centre (SOC) van JenV maakt deel uit van de afdeling ICS en heeft een eigen leidinggevende die valt onder het hoofd ICS. Het verantwoordelijkheidsbereik van ICS is groot in omvang en in organisatorisch opzicht; de afdeling omvat 35 fte.

Directie Informatievoorziening en Inkoop (DI&I)

Wij werken aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Mensen moeten in vrijheid kunnen samenleven. Met de juiste balans tussen hoofd en hart kijken wij naar waar de vrijheid van de één ophoudt en die van de ander begint.
Recht en veiligheid raken mensen. Door te luisteren zijn we zorgvuldig, daadkrachtig en open over onze afwegingen. Want iedereen moet kunnen vertrouwen op rechtvaardigheid.
Samen met honderdduizend collega’s bij tal van organisaties staan we midden in de maatschappij. Helpen we allerlei vormen van onrecht en criminaliteit te voorkomen. Zetten we ons in voor de bescherming van de samenleving en het individu. Handhaven we met de menselijke maat. Zorgen we voor toegankelijke rechtspraak.
Wij zijn het ministerie van Justitie en Veiligheid. Met recht voor iedereen.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid is een omvangrijke organisatie die bestaat uit het Bestuursdepartement en een groot aantal (zelfstandige) taakorganisaties. DI&I is onderdeel van de Hoofddirectie Bedrijfsvoering (HDBV) van het Bestuursdepartement, evenals de directies Personeel & Organisatie P&O), Huisvesting & Facilities (H&F), Openbaarmaking, het Dienstencentrum, het Project- Programma- en adviescentrum en de Landelijke Eenheid Vertrouwenspersonen. DI&I is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en toetsing van IV-beleid, Inkoopbeleid en bijbehorende kaders binnen JenV. Tevens heeft de directie een rol in de JenV-brede ICT-infrastructuur door het inrichten en beheren van centrale voorzieningen. De directie adviseert en ondersteunt de ambtelijke top, de Directoraten-generaal en de JenV-onderdelen over (beleidsmatige) vraagstukken op het gebied van inkoop, informatievoorziening, de beheersing van grote ICT-projecten en de integrale beveiliging en privacy. DI&I verzorgt ook rijksbreed het Strategisch leveranciersmanagement voor Microsoft, Google Cloud en Amazon AWS, de rijksbrede inkoopcategorie Software en het rijksbrede Software Asset Management.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Mw. drs. M.J.M. van Frankfoort - Voesenek

06-11624528

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Mw. drs. M.J.M. van Frankfoort - Voesenek

06-11624528

Solliciteren?

Directie Informatievoorziening en Inkoop (DI&I) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Adviseur informatiebeveiliging

Directie Informatievoorziening en Inkoop (DI&I)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 2 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Coördinator Weerbaar JenV

Ministerie van Justitie en Veiligheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 31 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

(Senior) security specialist

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Directie Informatievoorziening & Inkoop (DI&I)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 29 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd