Adviseur informatiebeveiliging

Ministerie van Buitenlandse Zaken

 • Stand­plaats Rijnstraat 8 te Den Haag
 • Contractduur 12 maanden
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.503 - €5.343
 • Niveau Universitair oude stijl, Universitair Master, Master/doctoraal
 • Vakgebied Onderzoek / wetenschap, Orde / vrede / veiligheid, Internationaal
 • Reageren voor 8 februari Nog 9 dagen
 • Vacaturenummer 840
 • Plaatsingsdatum 24 januari 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

Wat zijn dreigingen gericht op ons departement en ons postennetwerk? Hoe bescherm je informatie en processen van BZ tegen statelijke actoren, cyberactivisten en advanced persisted threats? Hoe creëer je gedragsverandering zodat informatiebeveiliging en gegevensbescherming geborgd wordt op posten? Zijn dit voor jou belangrijke vraagstukken waar je o.a. mee aan de slag wilt? Kom dan ons team versterken in een functie waar jouw bijdrage echt het verschil gaat maken.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) is een wereldwijd opererende organisatie. Het opereert zowel vanuit het departement in Den Haag, als vanuit ruim 150 ambassades, permanente vertegenwoordigingen, beroepsconsulaten en andere vertegenwoordigingen verspreid over de hele wereld. De dreigingen in de gebieden waar BZ werkt zijn continu aan verandering onderhevig. Zo kan er sprake zijn van politieke onrust, druk op mensenrechten, hoge mate van criminaliteit, corruptie, geweldsmisdrijven, maar ook spionage en het verspreiden van desinformatie om internationale samenwerking te ondermijnen.

Medewerkers van BZ en degene met wie BZ samenwerkt moeten op een veilige en rechtvaardige wijze met elkaar kunnen werken. BZ beschermt hiervoor hen, de omgeving en de gebouwen waarin zij werken en het materiaal en de informatie waarmee zij werken tegen dreigingen en ongewenste inbreuk. Hiertoe heeft BZ een stelsel van integrale beveiliging en gegevensbescherming ingericht, dat zorgt voor de betrouwbaarheid (continuïteit, integriteit en vertrouwelijkheid) van de primaire processen van BZ.

Als (senior) adviseur werk je voor de interne, onafhankelijke toezichthouders: de Beveiligingsautoriteit (BVA) en de functionaris gegevensbescherming (FG) binnen de directie Veiligheid, Crisiscoördinatie en Integriteit (VCI). In de functie heb je veel contact met posten, thema, beleidsdirecties en met partners zoals AIVD, MIVD, NBV, NCTV en ADR. Algemeen werk je aan het verbeteren van de informatiebeveiliging en privacy in de organisatie. Je ziet toe op de implementatie, bestaan en werking van het stelsel van informatiebeveiliging, gegevensbescherming en op de cultuur/het gedrag binnen BZ van invloed op informatiebeveiliging en gegevensbescherming. Eventueel voer je zelfstandig interne toezichtinterventies uit om barrières in de organisatie te identificeren en te verhelpen.

In deze functie werk je aan informatiebeveiliging en gegevensbescherming in een zelfstandige beleidsmatige, adviserende en toezichthoudende rol. Ter ondersteuning van de onafhankelijke rollen die zijn belegd binnen VCI (zie werkomgeving) werk je in een relatief klein team (zes collega’s) samen om de informatie van BZ veilig te houden. Concreet werk je aan:

 • de overlap tussen het actueel houden van het dreigingsbeeld op informatiebeveiliging (spionage, verstoring etc.) en gegevensbescherming (privacy van individuen) voor het departement en posten. Je adviseert posten over specifieke dreigingen. Waar nodig reis je naar posten om specifieke dreigingsanalyses op te stellen samen met collega’s van diplomatieke veiligheid.
 • adviezen voor de BVA over het verlenen van accreditaties (toestemming voordat gerubriceerde informatie verwerkt mag worden) en de FG over beoordelingen van processen met persoonsgegevens.
 • bij inspecties vanuit de EU, NAVO en Autoriteit Persoonsgegevens zorg je voor voorbereiding, begeleiding en opvolging van de inspecties.
 • zelfstandig interne toezichtinterventies uitvoeren om barrières in de organisatie te identificeren en te verhelpen.
 • ontwikkelen en verzorgen van periodieke briefings aan directies en posten over dreigingen.
 • verbeteren van incidentenmanagement.
 • adviseren van het DCC bij een (cyber)crisis of informatiebeveiliging in het algemeen.
 • om dit alles te realiseren initieert en onderhoud je een relevant (inter)nationaal netwerk. En je bent organisatiesensitief, creatief denkend, resultaatgericht, analytisch en je weet met impact te communiceren.

Beveiliging is voor jou geen blokkade, juist een randvoorwaarde voor een veilige omgeving. Je zoekt waar nodig een veilig alternatief, anders dan puur de regels kennen en vertellen als iets niet mag. Wat kan wel en hoe wordt het werk van VCI voor directies en posten beter? Ook kun jij als geen ander complexe zaken duidelijk en vriendelijk uitleggen aan zowel je directe collega’s als aan collega’s bij directies en posten. Uiteraard helpt je passie en kennis op het gebied van cyberdreigingen, informatiebeveiliging en privacy.

 • Een afgeronde (master) opleiding (bijvoorbeeld in internationale veiligheid, privacy, rechten, bestuurskunde, organisatiewetenschap, informatiemanagement, data science, informatica of bedrijfskunde of security management etc.).
 • Twee jaar relevante werkervaring (zoals met internationale veiligheid, beveiligingsadvies, dreigingsbeeld opstellen, toezicht, incident response, crisis response, onafhankelijk onderzoek, etc.).
 • Ervaring met cybersecurity, cybercriminaliteit en/of advanced persisted threats.
 • Ervaring met privacy en/of gegevensbescherming.
 • Ervaring met relevante internationale (EU, NAVO) en nationale wet –en regelgeving op beveiliging en AVG.
 • Kennis van integrale beveiliging en risicomanagement methodieken is gewenst.
 • Motivatie om relevante opleidingen zoals CIPP/E, CISSP of CISM te volgen.
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Salaris­omschrijving

  Je salaris is afhankelijk van je kennis en ervaring.

 • Maand­salaris Min €3.503 Max. €5.343 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
 • Contract­duur 12 maanden
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

 • We vragen je te solliciteren via de button ‘solliciteren op externe site’.
 • De selectieprocedure bestaat uit een briefselectie, een game-based assessment en (een) selectiegesprek(ken).
 • Na elke fase bepalen we welke kandidaten doorgaan naar de volgende fase van de selectieprocedure.
 • Een veiligheidsonderzoek (B) maakt onderdeel uit van de procedure.
 • De selectiegesprekken vinden plaats in maart 2023.

Game-based assessment (GBA)
Voor deze vacature vragen we je een game-based assessment te maken. Wat betekent dat? In deze assessmentvorm speel je verschillende games. Aan de hand van jouw resultaten kunnen wij beoordelen of je over de competenties en/of vaardigheden beschikt die je nodig hebt om de functie goed te kunnen vervullen. Extra leuk voor jou: nadat je het game-based assessment hebt voltooid, krijg jij ook een mooi rapport.

Goed om te weten:
Nadat je jouw sollicitatie hebt ingestuurd, ontvang je (in de ontvangstbevestiging van je sollicitatie) een uitnodiging met een link naar het assessment. Je hebt tot 48 uur na het sluiten van de vacature de tijd om het assessment af te ronden. Het resultaat van je assessment wordt gedeeld met het ministerie van Buitenlandse Zaken. Je hebt te allen tijde de mogelijkheid om je account te verwijderen, zodat je resultaten niet meer zichtbaar zijn voor het ministerie.

Voor elke sollicitatie word je opnieuw uitgenodigd om een GBA te maken. Het is niet mogelijk om de resultaten van het GBA opnieuw in te zetten bij een nieuwe sollicitatie. Dit heeft te maken met richtlijnen die we graag volgen met betrekking tot data privacy/AVG.

Mocht je tijdens het maken van het GBA tegen technische problemen aanlopen kan je via de help knop contact opnemen met de support afdeling van de leverancier van het GBA.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Veiligheid, Crisiscoördinatie en Integriteit (VCI) bestaat uit drie afdelingen (te weten diplomatieke integrale beveiliging; het departementaal crisiscentrum; en de afdeling integriteit en veilige werkomgeving), de Functionaris Gegevensbescherming en een klein secretariaat. De directie VCI bestaat uit ongeveer 45 medewerkers.

De afdeling Diplomatieke Integrale Beveiliging voert de taken uit van de Beveiligingsautoriteit (BVA) van Buitenlandse Zaken op het gebied van integrale beveiliging. Integrale beveiliging omvat de deelgebieden persoonsbeveiliging, personele beveiliging, fysieke beveiliging en informatiebeveiliging. De BVA (tevens directeur VCI) heeft een kaderstellende, adviserende en toezichthoudende rol op deze terreinen.

De plaatsvervangend directeur van VCI stuurt de afdeling Diplomatieke Integrale Beveiliging aan. De afdeling bestaat uit een cluster informatiebeveiliging en een cluster diplomatieke veiligheid, waar in totaal 25 medewerkers werkzaam zijn.

VCI ondersteunt BZ om medewerkers in een (sociaal- en fysiek)_veilige werkomgeving op een integere en betrouwbare wijze te laten werken en om processen, informatie en overige belangen van het Koninkrijk der Nederlanden te beschermen, wereldwijd, nu en in de toekomst. Binnen VCI zijn meerdere functionarissen ondergebracht met een specifieke zelfstandige taak, namelijk de beveiligingsautoriteit ( BVA), de Functionaris Gegevensbescherming (FG), de Centrale Crisis Coördinator (CCC) en de Centrale Coördinator Integriteit (CCI). Al deze functionarissen hebben een onafhankelijke positie en zijn daarom rechtstreeks opgehangen onder de (P)SG. Bij VCI werken momenteel 45 medewerkers die binnen de verschillende domeinen werkzaam zijn.

Je werkt binnen het cluster Informatiebeveiliging in de afdeling diplomatieke integrale beveiliging. In dit cluster werken zes collega’s aan het identificeren van dreigingen zoals spionage, posten adviseren en het voeren van toezicht. Jij, een andere collega en het clusterhoofd werken nauw samen met de Functionaris Gegevensbescherming om de overlap tussen informatiebeveiliging en gegevensbescherming te vergroten. Twee collega’s in het cluster informatiebeveiliging hebben namelijk een 50% informatiebeveiliging en 50% gegevensbescherming functieprofiel.

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Het ministerie van Buitenlandse Zaken is de spil in de communicatie tussen de Nederlandse regering en de regeringen van andere landen én tussen de Nederlandse regering en internationale organisaties. Het ministerie coördineert het buitenlands beleid van de Nederlandse regering, inclusief de ontwikkelingssamenwerking, en voert dit uit. Naast het departement in Den Haag opereert het ministerie vanuit ambassades, permanente vertegenwoordigingen en consulaten-generaal, verspreid over de hele wereld.

Diversiteit en Inclusie

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken voert een actief diversiteitsbeleid en zet in op een inclusieve organisatie. We doen dit door de verschillen van mensen optimaal in te zetten en te benutten. En door een werkcultuur te scheppen waar iedereen zichzelf kan zijn en zich gewaardeerd voelt. We streven bij de samenstelling van teams en bij de aanname van nieuw talent naar diversiteit in, onder meer, leeftijd, gender(identiteit), cultuur, religie, achtergrond, geaardheid, (arbeids)beperking, kennis en competenties.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Mark Schröder, coördinator informatiebeveiliging

+31 6 2571 8226

Claire Zalm, Directeur Veiligheid, Crisiscoördinatie en Integriteit (VCI)

+31 6 2571 8201

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Ikrame el Bouzidi, recruiter

+31 70 348 4000

Solliciteren?

Ministerie van Buitenlandse Zaken nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Functionaris voor gegevensbescherming

Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Stand­plaats Rijnstraat 8 te Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 8 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Onderzoeksspecialist Integriteit

Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Stand­plaats Rijnstraat 8 te Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 9 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functionaris informatiehuishouding (IHH) (9FTE)

Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 2 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd