Adviseur industriële luchtemissies

Rijkswaterstaat

 • Stand­plaats Rijswijk, zie bijzonderheden
 • Contractduur Tijdelijk voor duur van twee jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €2.811 - €4.519
 • Niveau Bachelor - HBO
 • Vakgebied Natuur / milieu
 • Reageren voor 10 december Nog 9 dagen
 • Vacaturenummer WVL-21-003
 • Plaatsingsdatum 19 november 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

De luchtkwaliteit in Nederland verbeteren. Dat is het doel van het Schone Lucht Akkoord. Als adviseur op het onderwerp industriële luchtemissies ben je vanuit Rijswijk de schakel tussen beleid en uitvoering van het akkoord.

Hoe jij bijdraagt in jouw rol
Als onderdeel van het maatregelenpakket uit het Schone Lucht Akkoord zal het team Industriële Emissies van Rijkswaterstaat actiever overleg voeren op Europees en nationaal niveau over de emissie-eisen die het ministerie en bevoegde overheden met de industrie willen overeenkomen.

Samen met je team industriële emissies en luchtkwaliteit van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) bereid je de (Europese) wet- en regelgeving op het terrein van het luchtemissiebeleid voor en implementeer je het beleid. Je faciliteert bevoegd gezag in het scherp vergunnen en je adviseert over de mogelijkheden die de nieuwe Omgevingswet gaat bieden. Je werkt mee aan de Nederlandse inbreng voor de Europese referentiedocumenten voor best beschikbare technieken (BREF’s).

Dit is waar jij voldoening uit haalt
Je brengt vergunningverleners van omgevingsdiensten bijeen, zorgt voor onderlinge kennisuitwisseling en voor het vastleggen en opstellen van oplegnotities met technische en eventueel economische informatie. Daarvoor onderhoud je op Europees en nationaal niveau actief je netwerk en heb je regelmatig contact met het ministerie over de voortgang van de maatregelen. Met het ministerie stem je verdere acties af. Daarnaast bereid je wijzigingen in algemene regels voor en neem je deel aan internationale overleggen, onder andere over BREF herzieningen.
Vanuit het team zet je je ook in voor het Informatiepunt Leefomgeving. Dat betekent dat je vragen beantwoordt over de toepassing van de regelgeving voor industriële emissies. Ook schrijf je mee aan teksten voor de website van het Informatiepunt Leefomgeving.

Wat wij aan jou waarderen
Je hebt een technische achtergrond en je weet hoe je luchtverontreinigende emissies bij procesinstallaties kunt verminderen. Jij bent bekend met het beleid en regelgeving rond industriële luchtemissie in Nederland of snel in staat om dit te doorgronden.

Je kunt goed inschatten wat de standpunten van de stakeholders zijn in dit dossier. Je stemt af met collega’s, overheden en andere partijen en neemt daarin graag het initiatief. Met jouw visie en aanpak ben je overtuigend. Je wil jezelf ontwikkelen als adviseur en houdt de vakkennis bij die je dan graag deelt.

Solliciteer direct, wij kijken ernaar uit! Een eerste kennismaking kan wat ons betreft snel plaatsvinden. Alle gesprekken vinden momenteel online plaats.

Rijkswaterstaat werkt conform de adviezen van het RIVM rondom COVID-19
en heeft een aangepaste selectieprocedure.

Meer over de functiegroep Medewerker Advisering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Water, Verkeer en Leefomgeving is een van de zeven landelijke organisatieonderdelen van Rijkswaterstaat. Wij zijn binnen de organisatie leidend in het denken over, en voorbereiden op, de grote transitievraagstukken, zoals klimaatadaptatie en circulariteit. Wij voorzien uitdagingen, kansen en mogelijkheden voor een toekomstbestendig Nederland. Dat doen we door de kennis die nodig is om een antwoord op deze vragen te geven, te (laten) ontwikkelen, beheren en te delen.

Dit doen we natuurlijk niet alleen. Wij werken daarin nauw samen met kennisinstituten, decentrale overheden en marktpartijen uit binnen- en buitenland. Vaak gaat het om schaarse, heel specifieke, kennis. Zo werken we bijvoorbeeld aan duurzame en slimme mobiliteit, een aanpak voor zwerfafval en plastic rondom en in onze wegen en wateren, en innovaties als een circulair viaduct. Ook onderhouden we dijken langs Rijkswaterstaat en keringen, en onderzoeken we hoe we in tijden van droogte water beter vast kunnen houden. WVL monitort en analyseert verkeersongevallen en onderzoekt hoe de wegen nog veiliger kunnen maken. Daarbij houden we rekening met de mensen, dieren en natuur in de omgeving.

In totaal werken er ruim 900 mensen binnen WVL, verspreid over vier directies: Bedrijfsvoering, Inkoop en Prestatiemanagement, Bereikbaarheid en Netwerkkwaliteit en Veiligheid en Water en Leefomgeving. We delen onze ervaringen en inzichten, om anderen te voorzien in hun kennisbehoefte van vandaag en morgen. Zo werken we met elkaar aan het Nederland van overmorgen.

Regelgeving en Duurzaamheid InfoMil
De afdeling Regelgeving en Duurzaamheid InfoMil is onderdeel van de directie Leefomgeving binnen Water, Verkeer en Leefomgeving. De afdeling levert kennis en expertise aan het Informatiepunt Leefomgeving van Rijkswaterstaat, dat de uitvoering van de Omgevingswet ondersteunt. Wij verbinden beleid en uitvoering op het gebied van wet- en regelgeving binnen het omgevingsdomein. Kennisoverdracht en beleidsadvisering zijn de hoofdtaken. Onze focus ligt op de thema’s industriële luchtemissies, luchtkwaliteit, landbouw, afvalwater en het Besluit risico’s zware ongevallen 2015.

Daarnaast werken we aan de reductiedoelstellingen voor de emissies van niet-CO2-broeikasgassen en ozonaantastende gassen en de uitvoering van de Nederlandse taken in het Montrealprotocol. Verder zijn we gemandateerd uitvoerder van de wettelijke taken op het gebied van gefluoreerde broeikasgassen (f-gassen). Internationaal zijn we onder meer actief bij het implementeren en handhaven van het milieubeleid in vooral opkomende Europese landen en in Caribisch Nederland. Tot slot ondersteunen we de duurzaamheidsopgave van Rijkswaterstaat. Hiermee hebben we binnen als buiten Rijkswaterstaat een verbindende en kennisrijke adviserende taak richting klanten.

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en bestaat uit zeven landelijke en zeven regionale organisatieonderdelen. Al meer dan 200 jaar werken we dagelijks aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. We beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en -wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving. Samen met anderen werken we aan een land dat beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar je vlot en veilig van A naar B kunt. Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Linda van Berkel, Coördinator lucht

06–21839471

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Allan Sedney, Adviseur werving en selectie

06-83796982

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Rijkswaterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Adviseur ruimtegebruik en water

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 9 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Consulent bedrijfsvoering

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Lelystad
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 21 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Coördinerend adviseur elektrotechniek

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Rotterdam
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 7 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd