• Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur -
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.344 - €5.139
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Facilitair / dienstverlening
 • Reageren voor 6 december Nog 5 dagen
 • Vacaturenummer 1176860
 • Plaatsingsdatum 20 november 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De concerndirectie Uitvoerings- en Handhavingsbeleid zorgt voor bestuurlijke advisering, kaders en beleid voor handhaving, uitvoering en internationale activiteiten. Als adviseur handhavingsbeleid bij de Belastingdienst heb je overzicht op wat er gebeurt, coördineer je handhavingsactiviteiten en haal je handhavingsvraagstukken op die tot (nieuw) beleid leiden of die bijvoorbeeld bij het ministerie geadresseerd worden. Je werkt vanuit Den Haag of Utrecht.

Dit doe je bij de Belastingdienst
De afdeling Handhavingsbeleid, waar jij als adviseur aan de slag gaat, geeft bestuurlijk advies en ontwikkelt beleid voor de uitvoering van de handhavingsstrategie van de Belastingdienst en bewaakt de implementatie hiervan. Hierdoor zorgen we dat burgers en bedrijven uit zichzelf (fiscale) regels naleven zonder dwingende en kostbare acties van de Belastingdienst en dat de Belastingdienst deze taken goed kan uitvoeren. Je werkt dus op het snijvlak van politiek, beleid en uitvoering. Want in jouw rol van adviseur draag je bij aan de ontwikkeling van het handhavingsbeleid en adviseer je de ambtelijke en politieke leiding hierover.
Zo kan je bijdragen aan onder meer de totstandkoming van het Jaarplan Belastingdienst, waarmee de Belastingdienst verantwoording aflegt over de inzet van de handhavingsactiviteiten, zoals dienstverlening, toezicht en opsporing. Of je werkt mee aan handhavingsbeleid op specifieke gebieden, zoals schijnzelfstandigheid bij werknemers, en het  coördineren van het parlementaire proces daarvan. Ook de fraudeaanpak binnen de Belastingdienst maakt integraal onderdeel uit van de handhaving. Binnen de afdeling ben je net als je collega’s betrokken bij de internationale ontwikkelingen rond handhaving en we zetten die inzichten in voor onze eigen aanpak. 

Een bijzondere baan, omdat …

 • Je bij de afdeling Handhavingsbeleid werkt op het snijvlak van het ministerie van Financiën en de Belastingdienst. 
 • Je beide ‘werelden’ samenbrengt, zodat burgers en bedrijven beter in staat zijn om (fiscale) regels na te leven.
 • Je binnen het ministerie de Belastingdienst vertegenwoordigt door de belangen en de handhavingsstrategie van de Belastingdienst goed voor het voetlicht te brengen. 
 • Je een baan hebt met impact bij een dienst die elke dag volop in de schijnwerpers staat.

Dit zegt een collega over jouw werkomgeving
“Het leuke aan onze concerndirectie is het gemêleerde gezelschap van gemotiveerde en prettige collega’s die ieder vanuit de eigen achtergrond en discipline bijdragen aan de verdere versterking van de handhaving van de Belastingdienst.” Sander, senior adviseur handhavingsbeleid.

Meer over jouw toekomstige afdeling

Als concerndirectie is Uitvoerings- en Handhavingsbeleid (UHB) verantwoordelijk voor het stellen van kaders, het formuleren van beleid en het beschikbaar stellen van instrumenten. Hierbij gaat het om kaders en beleid met betrekking tot uitvoering, handhaving en internationale activiteiten. UHB bereidt de besluitvorming voor over op strategisch niveau te maken keuzes en fungeert als schakel tussen politiek en uitvoering. UHB signaleert ontwikkelingen op deze terreinen en legt voorstellen voor verandering aan de juiste besluitvormingstafels voor. Ook is UHB aanspreekpunt voor politiek-bestuurlijke aangelegenheden. UHB coördineert de uitvoeringstoetsen en is –samen met concerndirectie Fiscale en Juridische Zaken – aanspreekpunt voor de collega’s van het directoraat-generaal Fiscale Zaken.

Belastingdienst

Bij de Belastingdienst werken ongeveer 25.000 mensen verspreid over het hele land aan een financieel gezond Nederland. Dit doen we door eerlijk en zorgvuldig belastingen en premies volksverzekeringen te heffen, te innen en te controleren en fraude op te sporen. De Belastingdienst maakt het burgers en bedrijven zo gemakkelijk mogelijk om verplichtingen na te kunnen komen en gebruik te kunnen maken van rechten. Dat gebeurt met passende dienstverlening, door massale processen juist en tijdig uit te voeren én door adequaat toezicht uit te oefenen. De Belastingdienst is sterk in ontwikkeling en heeft de ambitie om de beste Belastingdienst voor Nederland te zijn met focus op fiscale taken en vakmanschap. Lees meer over de Belastingdienst op: https://over-ons.belastingdienst.nl/

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Julia Moes

06 - 52 76 10 79

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Simon van der Graaf, adviseur Werving & Selectie

06 - 25 46 15 01

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Belastingdienst nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior bestuurlijk adviseur

Belastingdienst
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 7 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior adviseur belastingontvangsten

Belastingdienst
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 7 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Businessanalist / procesontwerper

Belastingdienst
 • Stand­plaats
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 14 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd