Adviseur Gegevensbescherming IVOM

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Openbaar Ministerie

 • Stand­plaats Utrecht
 • Contractduur 1 Jaar
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.503 - €5.343
 • Niveau HBO bachelor
 • Vakgebied Juridisch
 • Reageren voor 1 november
 • Vacaturenummer OM-648
 • Plaatsingsdatum 29 september 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Zonder geavanceerde informatietechnologie is het Openbaar Ministerie nergens. Want stel je voor dat een officier van justitie niet kan inloggen, waardoor een zitting moet worden opgeschort. Of dat er een storing is in de DNA-database, nét als we een dader willen identificeren.

Informatie Voorziening Openbaar Ministerie (IVOM)
De IV organisatie van het Openbaar Ministerie (IVOM) ondersteunt medewerkers van het OM met IV en IT. Zij zorgen ervoor dat elke collega bij het OM optimaal zijn werk kan doen. Zo draagt de IVOM op de achtergrond bij aan een rechtvaardige samenleving.
Binnen het OM is de IV-organisatie volop in ontwikkeling. Het bouwt aan een toekomstbestendige IT-infrastructuur voor de applicaties van het OM. Het zet daarbij de stap van een incident-gedreven organisatie naar een proactieve en proces-gedreven organisatie met een hoge kwaliteit dienstverlening.

Als adviseur gegevensbescherming wacht er een mooie uitdaging op je bij de IVOM-organisatie in Utrecht. De IVOM-organisatie (opgericht in 2021) ondersteunt de informatievoorziening (IV) binnen het OM en heeft als ambitie om de komende jaren de werkprocessen en kerntaken van het OM te vernieuwen en te versterken met behulp van IV. Centraal staan de drie strategische pijlers:

 • continuïteit: het doel is om het bestaande ICT-landschap te stabiliseren en optimaliseren.
 • professionaliseren: het samenvoegen van alle ICT en IV-activiteiten.
 • vernieuwen: uniformering van de werkprocessen op de parketten, dit wordt in kaart gebracht door de proces-eigenaren, ondersteund door het PI-team.

Het IVOM bestaat uit meerdere afdelingen. Je wordt geplaatst binnen de afdeling Bedrijfsvoering.

 • Als adviseur gegevensbescherming IVOM draag je proactief bij aan de ontwikkeling en uitvoering van het landelijk OM-beleid op het gebied van gegevensbescherming. In deze rol heb je nauw contact met je collega’s van andere OM-onderdelen (FG, CISO, adviseurs gegevensbescherming, juristen, materiedeskundigen, proceseigenaren en afdelingshoofden) en maak je de vertaalslag naar de praktijk;
 • Je zorgt dat de kaders in de processen en systemen worden geborgd en dat hierop wordt gestuurd. Daarnaast adviseer je de afdelingshoofden over maatregelen om de geconstateerde privacy risico’s tegen te gaan en bewaak je de voortgang hiervan;
 • Je implementeert plannen om een hoger niveau van privacy volwassenheid te realiseren, conform concern brede beleidskaders en normen;
 • Je ontwikkelt en verzorgt presentaties/ awareness trainingen aan de leden van het MT, leidinggevenden en medewerkers van het IVOM;
 • Je ondersteunt de IVOM-medewerkers over privacy gerelateerde vraagstukken bij de invoering van nieuwe systemen, projecten en processen;
 • Je draagt bij aan de toepassing van privacy by design/default binnen het IVOM;
 • Je biedt ondersteuning bij het opstellen van contracten, verwerkersovereenkomsten, en dienstverleningsovereenkomsten;
 • Je biedt ondersteuning aan een betrouwbare informatievoorziening, waaronder autorisaties;
 • Je houdt een register bij van verwerkingen van persoonsgegevens in de informatiesystemen (applicaties);
 • Je informeert, adviseert en rapporteert aan het afdelingshoofd bedrijfsvoering over de verplichtingen die voortvloeien uit de privacy wet- en regelgeving;
 • Je ondersteunt het IVOM bij het uitvoeren van Quickscan DPIA’s en DPIA’s en draagt bij aan de implementatie van de wijzigingen die nodig zijn om de privacy risico’s te beperken en om onze compliance te verbeteren;
 • Jij bent verantwoordelijk voor het registreren, monitoren en opvolging van datalekken en de eventuele implementatie van technische en/of organisatorische maatregelen om datalekken in de toekomst zoveel als mogelijk te beperken;
 • Je treedt op als vraagbak en volgt de relevante ontwikkelingen in het vakgebied.

Meer over de functiegroep Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Je komt te werken bij de Informatievoorziening Openbaar Ministerie. Als OM hebben we behoefte aan een toekomstbestendige en duurzame ICT en Informatievoorziening. Dit brengt veel uitdagingen met zich mee, daarom is in 2021 het nieuwe OM-onderdeel Informatievoorziening Openbaar Ministerie (IVOM) opgericht. Centraal in de opgave van IVOM staan drie strategische pijlers. We richten ons de komende jaren op het verbeteren van de performance en stabiliteit van de huidige systemen, het professionaliseren van de IV-organisatie en het vernieuwen van de werkprocessen en het ICT-landschap. Dit doen we met meer dan 200 professionals, die zorgen dat onze ruim 5.000 OM collega’s probleemloos kunnen werken, elke dag opnieuw.

Vanuit de afdeling Bedrijfsvoering worden de organisatie, processen en medewerkers ondersteund bij de realisatie van organisatie- en persoonlijke doelstellingen. De afdeling is samengesteld uit de clusters Directie- en managementondersteuning, Communicatie, Personeel en Organisatie, Besturing en Control en Operationele Ondersteuning. Het cluster Operatonele Ondersteuning ondersteunt medewerkers en management bij de uitvoering van administratieve processen.Ministerie van Justitie en Veiligheid, Openbaar Ministerie

Het Openbaar Ministerie (OM) zorgt voor opsporing en vervolging van strafbare feiten. Bij het OM werken ruim vijfduizend medewerkers met diverse (culturele) achtergronden, opleidingen en kwaliteiten. Het is belangrijk dat alle collega’s zich bij het OM thuis voelen en gerespecteerd en gewaardeerd worden. Ook in talent en groei. Lees hier meer.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Openbaar Ministerie nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Informatie Analist (2 fte)

Ministerie van Veiligheid en Justitie, Openbaar Ministerie
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 1 november
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Adviseur Gegevensbescherming

Openbaar Ministerie
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 21 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

IT Security Architect

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Openbaar Ministerie
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 1 november
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd