Adviseur gebiedsgericht werken

Rijksvastgoedbedrijf

 • Stand­plaats Den Haag
 • Werkplekken 3
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.503 - €6.786
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch, Facilitair / dienstverlening, Juridisch, Personeel en organisatie, Volkshuisvesting, Sociaal / maatschappelijk / welzijn, Techniek / productie, Agrarisch, Natuur / milieu, Stedenbouwkundig / ruimtelijke ordening
 • Reageren voor 10 oktober Nog 4 dagen
 • Vacaturenummer RVB/2022/378
 • Plaatsingsdatum 20 september 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Hoe gaat Nederland eruit zien? Hoe passen gebouwen en percelen van de Rijksoverheid daarin? Als adviseur gebiedsgericht werken bij het Rijksvastgoedbedrijf in Den Haag breng jij voor ons zowel kansen als uitdagingen in beeld. Je zet de koers uit, stemt af, en geeft als boegbeeld van onze organisatie handen en voeten aan gebiedsgericht werken.

Jouw veelzijdige functie van adviseur gebiedsgericht werken hangt samen met de snel veranderende ruimtelijke ordening van Nederland. Als Rijksvastgoedbedrijf leveren we een bijdrage aan de veranderingen. Tegelijkertijd blijven we onze kerntaak uitvoeren: verzorgen van de huisvesting van de Rijksoverheid. Dat doen we in nauwe afstemming met onze opdrachtgevers.

Je zorgt voor een uitgebalanceerde verbinding tussen onze vastgoedverantwoordelijkheden enerzijds en de vele maatschappelijke uitdagingen anderzijds. We volgen het beleid van de Rijksoverheid en kijken hoe we met de inzet van gebouwen en gronden een bijdrage kunnen leveren. Denk aan relevante thema’s als de versnelling van de woningbouw, de energietransitie, en lokale opgaven voor ruimtelijke kwaliteit, functiemenging en vergroten van biodiversiteit.

Je bent de oren en ogen van ons Rijksvastgoedbedrijf bij het in kaart brengen van de ontwikkelingen in één provincie of meerdere gebieden. Je identificeert kansen en bedreigingen en analyseert welke impact ontwikkelingen hebben op onze vastgoedpositie. Ook onderzoek je hoe we met diverse partners voor toegevoegde waarde kunnen zorgen. Als boegbeeld van ons Rijksvastgoedbedrijf maak je je sterk voor de verdere ontwikkeling van gebiedsgericht werken.

Jouw taken

 • Je initieert gebiedsaanpakken daar waar je koppelkansen signaleert tussen het Rijksvastgoed en de maatschappelijke opgaven.
 • Je monitort de koers en voortgang van de gebiedsgerichte aanpak.
 • Je onderneemt passende actie bij afwijkingen.
 • Je verbindt beleid en uitvoering, in nauwe samenwerking met in- en externe belanghebbenden.
 • Je voert omgevingsmanagement uit en zet netwerkactiviteiten in om snel inzicht te krijgen in ontwikkelingen en belangen.
 • Je bepaalt je koers en urgentie in nauwe afstemming met collega’s die de portefeuillestrategie maken en het portefeuillemanagement uitvoeren.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Portefeuillestrategie en Portefeuillemanagement is verantwoordelijk voor de kwaliteitsontwikkeling, planning en realisatie van onze vastgoedopgaven, in relatie tot de maatschappelijke meerwaarde. De directie zorgt voor een portefeuillestrategie en langetermijn-vastgoedplannen, stuurt op capaciteit en kwaliteit, en is verantwoordelijk voor onze I-organisatie.

Afdeling Gebieden
De afdeling Gebieden is in 2020 opgericht om het gebiedsgericht werken binnen het Rijksvastgoedbedrijf te bevorderen en de regierol hierin vorm te geven en te organiseren. De afdeling heeft tien medewerkers die diverse kerntaken uitvoeren:

 • Ontwikkelen en implementeren van gebiedsgericht werken, met oog voor zowel de ruimtelijke kwaliteit als de maatschappelijke verantwoordelijkheid van vastgoedeigenaren.
 • Maken van heldere afspraken over de realisatie van beleidsdoelen door het inzetten van het rijksvastgoed.
 • Initiëren, begeleiden, faciliteren en monitoren van specifieke gebiedsaanpakken die een relatie hebben met de huisvestingsportefeuille.

Kortom, je levert als adviseur gebiedsgericht werken een wezenlijke bijdrage aan een boeiende afdeling. De taken die de afdeling uitvoert, zijn essentieel voor maatschappelijke betekenis van het rijksvastgoed en het Rijksvastgoedbedrijf zelf.

Rijksvastgoedbedrijf

Het Rijksvastgoedbedrijf, onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, is de grootste opdrachtgever in Nederland op het gebied van vastgoed. Wij zijn een professionele organisatie met een enorme hoeveelheid beschikbare kennis en ervaring. We beheren ruim 12 miljoen vierkante meter gebouwen en circa 89.000 hectare grond. Onze medewerkers ontwikkelen en beheren onder meer rechtbanken, kazernes, magazijnen, kantoren, musea, gevangenissen, gerechtsgebouwen, paleizen en monumenten.

Bij het Rijksvastgoedbedrijf werken project- en procesmanagers, inkopers, contractmanagers, gebouwbeheerders, juristen, restauratiespecialisten, ingenieurs en architecten. Maar ook ecologen en kunsthistorici. Wij zorgen voor beheer en onderhoud, aan- en verkoop, nieuwbouw, verbouw en renovatie én ontwikkeling en herontwikkeling van gebouwen en terreinen.

Zie www.rijksvastgoedbedrijf.nl/over-ons/organisatie voor meer informatie over het Rijksvastgoedbedrijf.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Jos Mandema, Afdelingshoofd

06-25338537

Elvera van de Panne, Programmamanager

06-52744602

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Marilyn Antonia, Backoffice Werving & Selectie

070-4266161

Shamin Naipal, Backoffice Werving & Selectie

070-4266161

Solliciteren?

Rijksvastgoedbedrijf nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Adviseur elektrotechnische installaties (Schaal 12)

Rijksvastgoedbedrijf (RVB)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 24 november
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior adviseur bedrijfsvoering

Rijksvastgoedbedrijf (RVB)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 19 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Adviseur elektrotechnische installaties (Schaal 11)

Rijksvastgoedbedrijf (RVB)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 24 november
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd