Adviseur Financiën en Control

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur Vast contract na jaarcontract (bij voldoende functioneren)
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.278 - €6.320
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch, ICT
 • Reageren voor 22 februari Nog 1 dag
 • Vacaturenummer DGDOO/DS/24/04
 • Plaatsingsdatum 1 februari 2024
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Ben jij de persoon die ons team komt versterken en een bijdrage levert aan de Digitale Overheid en de Digitale Samenleving? We zoeken een nieuwe collega die stevig in zijn/haar schoenen staat, die snel door heeft waar financiële en politiek-bestuurlijke prioriteiten liggen en die proactief, doortastend en met de nodige tact en sensitiviteit handelt.
De directies Digitale Overheid en Digitale Samenleving zijn sterk in ontwikkeling; we werken intensief samen met CIO Rijk, de derde digitale directie binnen het DG. Integratie in het team met de collega’s van portfoliomanagement (PFM) is één van de teamopgaven voor 2024.

Eén van de inhoudelijke opgaven is de doorontwikkeling van de financiële functie – samen met CIO Rijk - met een strakke planning- en controlcyclus, geïntegreerde managementrapportages (F, PFM, I & P-zaken)en deskundige adviezen op strategisch niveau. Voor 2024 ligt de focus op het opzetten van een rapportagecyclus omtrent de kosten/financiën van de werkagenda waardengedreven digitaliseren. De beleidsdoelen van de deze werkagenda moeten financieel vertaald en gehaald kunnen worden. Je hebt een belangrijke rol bij het doelmatig en rechtmatig uitgeven van de begrotingsgelden. Daarnaast lever je als financieel adviseur een belangrijke bijdrage om de financiële administratie actueel te houden en de besteding van middelen conform wet- en regelgeving te laten verlopen. Dat doe je in samenwerking met veel andere collega’s van de beide directies, centrale directie FEZ, publieke dienstverleners/opdrachtnemers zoals Logius, ICTU en RvIG.

Wat ga je doen:

 • Je adviseert aan diverse budgethouders over doelmatigheid, rechtmatigheid en andere financiële zaken.
 • Je draagt bij aan de planning & control-cyclus van de directies door te ondersteunen en te adviseren bij de begrotingsvoorbereiding, -uitvoering en -verantwoording.
 • Bij de begrotingsvoorbereiding ben jij (deel)verantwoordelijk voor het opstellen van het bestedingsplan.
 • Bij de begrotingsuitvoering houd je voor jouw budgethouders/account overzicht en geef je advies over verleende opdrachten, subsidies en bijdragen en op de realisatie c.q. verlening en dechargering daarvan.
 • Je signaleert voor jouw budgethouders/account wanneer de uitvoering afwijkt van de planning en je geeft adviezen hoe er kan worden bijgestuurd.
 • Bij de begrotingsverantwoording stel je mede de (MT-)rapportages op over de voortgang en kwaliteit van de producten en diensten van beide directies.
 • Je draagt je steentje bij aan de inrichting en uitvoering van algemene control-activiteiten van de afdeling.
 • Je draagt actief bij aan verdere teamontwikkeling.
 • Afgeronde universitaire opleiding of vergelijkbaar werk- en denkniveau.
 • Je hebt bewezen ervaring in een financiële functie en/of control en de inrichting van financiële functies.
 • Kennis van de Rijksfinanciën en ervaring/affiniteit met opdrachtgeverschap van ICT-projecten is een pré.
 • Je hebt een goede antenne voor de verhoudingen en ontwikkelingen in een politiek-bestuurlijke omgeving.
 • Je werkt resultaatgericht en planmatig.
 • Je kunt met belangentegenstellingen omgaan en weet met gerichte actie resultaat te bereiken.
 • Je weet je verhaal helder voor het voetlicht te brengen, zowel op schrift als in de onderlinge contacten.
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €4.278 Max. €6.320 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur Vast contract na jaarcontract (bij voldoende functioneren)
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Meer over de functiegroep Senior Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Bij het Directoraat Digitalisering en Overheidsorganisatie (DGDOO) van het ministerie van BZK werken zo’n 250 mensen aan digitalisering in drie directies: Digitale Samenleving, Digitale Overheid en CIO Rijk. Centraal bij deze directies staat de uitvoering van de Werkagenda Waardengedreven Digitaliseren: Werkagenda Waardengedreven Digitaliseren | Rapport | Rijksoverheid.nl.

Wat & voor wie
Vanuit de werkagenda Waardengedreven Digitaliseren richten en faciliteren wij gezamenlijk de digitale transitie van onze samenleving en de (Rijks)overheid. Hiervoor acteren wij als één flexibele betrouwbare en proactief dienstverlenende overheid om de maatschappelijke opgaven waar we gezamenlijk voor staan aan te pakken. Hiervoor formuleren we integraal beleid, stellen we kaders, en waar nodig jagen we aan en ondersteunen we actief. We trekken hierin samen op met publieke en private partners. In Nederland, de Europese Unie en daarbuiten. We leveren transparante, betrouwbare en responsieve diensten aan burgers, bedrijven en overheden, die bijdragen aan een betere samenleving en een sterk democratisch proces.
Voor de directie Digitale Samenleving zijn onze Nederlandse grondrechten en publieke waarden het fundament het richten voor een waardengedreven digitale transitie van onze samenleving. Vanuit bijvoorbeeld de ‘Agenda Coalities voor de Digitale Samenleving’ geven we hier gezamenlijk, en in dialoog met de samenleving, nadere invulling aan.
De directie Digitale Overheid levert standaarddiensten op het gebied van toegang, gegevensuitwisseling, infrastructuur en interactie, en houdt beleid en wetgeving up-to-date. Dit vormt de basis voor de digitale transitie van overheden richting burgers en ondernemers.
De directie CIO-Rijk stelt via het CIO-stelsel kaders voor de informatisering en ICT bij de Rijksoverheid en ziet daarop toe. De I-strategie Rijk is daarvoor leidend en daarmee een belangrijke pijler voor de digitale transitie van het Rijk.

Je maakt formatief deel uit van de afdeling (A) waarin medewerkers de volgende taken uitvoeren: bedrijfsbureau/directiesecretariaten, P-beheer, interne communicatie, informatiehuishouding, parlementaire zaken, financiën, control, portfoliomanagement en secretariaat.

Het team Financiën en Control DO/DS is belast met de volgende taken:

 • Verzorgen van de Planning & Control (P&C) cyclus door het coördineren en ondersteunen van de begrotingsvoorbereiding, begrotingsuitvoering, begrotingsverantwoording en het voeren van P&C-gesprekken.
 • Zorgen voor de gewenste (financiële) managementinformatie verzorgen (afdeling, programma en investeringsagenda), zoals het rapporteren over de verplichtingen, het opstellen van een prognose en het adviseren over doelbereiking en risicobeheersing.
 • Adviseren omtrent de doelmatigheid en doelgerichtheid van opdrachten, subsidies en bijdragen van voornemen tot en met decharge.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

De democratie versterken, de grondrechten van mensen bewaken en het openbaar bestuur in goede banen leiden; daar zet het ministerie van BZK zich elke dag voor in. Hiermee bouwen wij aan de basis van onze samenleving. In Nederland en de Caribische delen van ons Koninkrijk. Uitgangspunt is ons grootste goed: de Grondwet en wat we daarin hebben afgesproken. Dat iedereen meetelt bijvoorbeeld. Dat je altijd en overal kan zijn wie je bent, kan vinden wat je vindt, gelijke kansen hebt en mee kan doen. Thuis, op school en op het werk. Offline en online. En dat iedereen prettig kan wonen in een fijne omgeving. We doen dat voor de samenleving én werken tegelijk aan de basis voor de hele rijksoverheid. Zodat andere ministeries hun werk voor Nederland ook goed kunnen doen.

Dit vraagt om collega's die samenwerken. Die gaan voor resultaat voor mensen, en daarbij niet alleen varen op vakinhoud, maar ook op hun moreel kompas. Aandacht hebben voor bijvoorbeeld rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid. En om ons werk voor de samenleving écht goed te kunnen doen, vinden we het belangrijk dat we zelf een afspiegeling van die samenleving zijn. We zijn dus op zoek naar collega's met verschillende perspectieven, achtergronden en eigenschappen. Het maakt niet uit waar je bent geboren, waar je in gelooft, hoe oud je bent of van wie je houdt; we zijn vooral nieuwsgierig naar jou. We willen zorgen voor een prettige werkplek voor iedereen, met veel ruimte voor werkplezier en ontwikkeling.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Digna van Herwaarden, MT-lid Directie Digitale Samenleving

06-38825502

Solliciteren?

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Financieel senior-adviseur

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 22 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Coördinator Financiën, Control en Portfoliomanagement

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 23 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Managementondersteuner

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 6
 • Reageren voor 12 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd