Adviseur energie-innovatie

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

 • Stand­plaats Utrecht, Den Haag, Roermond
 • Werkplekken 4
 • Contractduur 1 jaar met uitzicht op vast
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.045 - €4.848
 • Niveau Bachelor - HBO
 • Vakgebied Onderzoek / wetenschap, Techniek / productie
 • Reageren voor 19 juni
 • Vacaturenummer RVO_20230517_10a
 • Plaatsingsdatum 18 mei 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Hebben innovatieve, duurzame energietechnologieën jouw warme belangstelling? Wil je actief bijdragen aan de uitvoering van het Klimaatakkoord? Dat kan. Bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland kun je het verschil maken als adviseur energie-innovatie. Je kunt in deze belangrijke rol aan de slag met betrokken en enthousiaste collega’s.

De doelstellingen van het Klimaatakkoord voor de elektriciteitssector, de industrie en de gebouwde omgeving zijn ambitieus. We zetten alles op alles om de CO2-uitstoot in Nederland in 2030 minstens de helft te hebben teruggebracht. Daarbij leggen we veel nadruk op energie-innovatie, bedoeld om systemen, producten en diensten goedkoper en beter inpasbaar te maken. Met evenveel nadruk op innovatieve techniek als op maatschappelijke acceptatie.

Om dit proces te versnellen willen we ons team Energie-innovatie versterken met meerdere adviseurs op het gebied van waterstof, het energiesysteem, de industrie en de gebouwde omgeving. We hebben vacatures in Utrecht, Den Haag, Zwolle en Roermond.

Je bent iedere dag actief betrokken bij bijzondere innovatieprojecten en werkt samen met de beste specialisten. Afhankelijk van je kennis en interesse ga je bij ons aan de slag met één of meer thema’s.

Met waterstof bijvoorbeeld. Denk aan een systeemrol als opslagmedium voor elektriciteit uit zon en wind. Maar waterstof is ook direct toepasbaar in de industrie, mobiliteit en gebouwde omgeving. Daarmee koppelen we markten aan elkaar zoals (offshore) windparken en de chemische industrie. Die waterstof kan gebruiken voor de opwekking van hoge-temperatuurwarmte en als grondstof voor chemicaliën.

Om het elektriciteitssysteem in 2030 volledig duurzaam te maken ontwikkelen we innovatieprogramma’s die de toepassing van offshore-wind versnellen en ecologisch inpasbaar maakt. Flexibilisering/digitalisering van vraag en aanbod is daarbij een belangrijk thema. Ook werken we aan nieuwe thema’s zoals zon op zee.

Binnen thema industrie draag je als adviseur energie-innovatie bij aan kennis over elektrificatie, procesefficiency, nieuwe processen, en het afvangen, gebruiken en opslaan van CO2. Voor de circulaire economie ontwikkelen we nieuwe verdienmodellen en werken we aan opschaling naar industriële schaal.

Als je gaat voor het thema gebouwde omgeving is er een rol voor je weggelegd in de vergaande verduurzaming. De uitdagingen zijn divers. Er is een grote behoefte aan nieuwe processen en diensten gericht op energiebesparing en het onafhankelijk maken van fossiele energie van woningen en gebouwen, buurten en wijken. Je draagt bij aan het uitwerken van de doelen van het Klimaatakkoorddoor maatschappelijke oplossingen in de gebouwde omgeving te formuleren en de energietransitie te versnellen.

Ook is het mogelijk dat je gaat werken in een combinatie van de een of meerdere van de genoemde thema’s.

Als adviseur energie-innovatie werk je mee aan de verduurzaming van Nederland. Je overlegt met bedrijven en kennisinstellingen over hun initiatieven, adviseert marktpartijen over demogelijkheden voor ondersteuning, en beoordeelt subsidieaanvragen. Je zet verschillende kanalen in om je praktijkkennis te verspreiden en zorgt voor de monitoring en effectmeting van projecten.

Jouw competenties maken het verschil. Je bouwt een netwerk op en verdiept je in duurzame technologieën. Je signaleert nieuwe innovatieve toepassingen in Nederland en bouwt je kennis uit naar internationale netwerken. Vanuit je analytisch vermogen en in afstemming met collega’s beoordeel je subsidieaanvragen.

Natuurlijk wil je groeien, en wij vinden jouw ontwikkeling ook zeer belangrijk. We bieden daarom volop ontwikkel- en groeimogelijkheden, zowel op de korte als lange termijn.
In het inwerktraject, de eerste drie maanden, zullen veel van je collega’s je op weg helpen zodat jij zo snel mogelijk thuis voelt. En impact kunt maken in de Nederlandse energietransitie.
Maar daarna gaan we verder. De RVO-academie levert je diverse leerlijnen en standaard (succes)trainingen. En mocht die training die jij zoekt er net niet tussen staan, dan zoeken we verder.

 • Je beschikt over een recente, HBO 0f universitaire bèta of bèta-gamma opleiding met affiniteit voor energie-innovatie of klimaat.
 • Een paar jaar werkervaring mag, maar is geen harde eis.
 • In staat projectmatig te werken.
 • Parate technische kennis van procestechnologie, energiesystemen, duurzame energie, waterstof of circulaire economie.
 • Initiëren en onderhouden van contacten met bedrijven en onderzoeksinstellingen.
 • Affiniteit met publieke financiering van innovatieprojecten.
 • Goede communicatieve vaardigheden, ook Engelstalig.
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Maand­salaris Min €3.045 Max. €4.848 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 1 jaar met uitzicht op vast
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Na sluitingsdatum zal de vacaturetekst en de gegevens van de vacaturehouder online niet meer zichtbaar zijn. Om te voorkomen dat je deze moet opvragen, verzoeken wij je de vacaturetekst te downloaden en te bewaren.

 

Meer over de functiegroep Medewerker Behandelen en Ontwikkelen

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De afdeling Concurrerende en Duurzame Energiesectoren (CDE) houdt zich bezig met het verduurzamen en vernieuwen van het energiesysteem. Duurzame energieproductie wordt gestimuleerd, innovatie wordt ondersteund, en maatschappelijke randvoorwaarden (zoals gestroomlijnde vergunningverlening voor grote energieprojecten) worden ingevuld. We werken voor verschillende opdrachtgevers bij diverse ministeries, waaronder Economische Zaken en Klimaat, Binnenlandse Zaken en Infrastructuur en Milieu.

Binnen de teams Energie-Innovatie werken ruim 75 hoog opgeleide en zeer gemotiveerde collega's dagelijks aan de uitbouw, beheer en implementatie van een portfolio van innovatieprojecten. Wij werken veel aan persoonlijke én inhoudelijke ontwikkeling. Afhankelijk van je wensen is er de gelegenheid om vakinhoudelijke cursussen te volgen op jouw vakgebied. Je kunt ook gebruikmaken van het EZK-leerportaal met een ruim aanbod (online) trainingen, cursussen en opleidingen. Denk bijvoorbeeld aan persoonlijk leiderschap, strategisch adviseren of politiek-bestuurlijke gevoeligheid. En uiteraard zorgen wij voor een goed inwerktraject.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

RVO is een inclusieve werkgever die diversiteit omarmt. We maken ons hard voor gelijke kansen voor iedereen, ongeacht huidskleur, afkomst, religie, nationale afkomst, seksuele geaardheid, leeftijd, staatsburgerschap, burgerlijke staat, beperking of genderidentiteit. We streven ernaar om onze verschillen optimaal te benutten zodat we creativiteit, innovatie en talentontwikkeling kunnen stimuleren.

Kansen voor Nederland, kansen voor jou

Een duurzame, economisch sterke samenleving: daar werken we aan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Met nationale en internationale programma’s, van de energietransitie en voedselproductie tot ontwikkelingsprojecten in Afrika. Met voorlichting, advies, financiering, subsidies en hulp bij het vinden van zaken- of kennispartners. Door slim organiseren en maximaal gebruik van digitale communicatie zorgen we voor een soepele en optimale dienstverlening. Door elkaar op te zoeken en verbindingen te leggen bieden we nieuwe inzichten en mogelijkheden. Voor en achter de schermen zetten 6000 mensen zich in voor een duurzame, economisch sterke samenleving, binnen en buiten Nederland. Dit doen wij vanuit verschillende vestigingen in Nederland. Ook voor jou zijn er kansen!

Onze adviseurs weten als geen ander wat er nodig is om ondernemende Nederlanders vooruit te helpen. Beoordelaars nemen subsidie- en andere verzoeken onder de loep en helpen de aanvragers om nieuwe stappen te zetten. Inkopers benutten de inkoopkracht van de Rijksoverheid, ook om maatschappelijke doelen te bereiken. De medewerkers van de frontoffice staan iedereen te woord die vragen heeft. Functioneel beheerders ontwikkelen en onderhouden digitale loketten. Projectmanagers onderzoeken wat de mogelijkheden van big data zijn. Juristen adviseren over de toepassing van wet- en regelgeving en handelen bezwaar en beroepen af binnen de ruimte die wet- en regelgeving biedt. Ook zijn ze betrokken bij het opstellen van nieuwe wet- en regelgeving. Communicatieadviseurs ontwikkelen toegankelijke websites voor voorlichting en advies.

Wie ondernemend Nederland en de rest van de wereld een warm hart toedraagt, kan bij onze organisatie dus alle kanten op.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Marian Poolen, industrie, waterstof en bouw

06-5117 5840

Jelle Nijdam, energie-systemen

06-1522 6439

Solliciteren?

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Adviseur koolstofketens

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 • Stand­plaats Roermond
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 31 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Adviseur financiering duurzame mobiliteit

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 • Stand­plaats Utrecht, Assen, Zwolle, Roermond, Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 31 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Teammanager Grootschalige Innovatie- en Duurzaamheidsstimulering

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 • Stand­plaats Zwolle, Den Haag, Utrecht, Assen, Roermond
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 6 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)