Adviseur eigenaarsondersteuning Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / Directie Financieel Economische Zaken (FEZ)

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.919 - €5.825
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch, ICT, Agrarisch
 • Reageren voor 6 juli Nog 2 dagen
 • Vacaturenummer LFEZ20220615_12
 • Plaatsingsdatum 22 juni 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Hou jij ook van stevige politiek-bestuurlijke dynamiek, heb jij een bedrijfseconomische blik en wil jij bijdragen aan duurzaam voedsel, waardevolle natuur en een vitaal platteland? Dan is deze functie van eigenaarsadviseur misschien iets voor jou. Vanuit het hart van het departement, dicht bij de ambtelijke top signaleer je bestuurlijke risico’s én kansen bij de aansturing van de NVWA en de zbo’s om deze doelen te realiseren. Als betrokken, verbindende en analytische adviseur van de eigenaar van deze diensten draag jij zo bij aan de grote vraagstukken waar Nederland voor staat op het gebied van o.a. verduurzaming, natuurbehoud en voedselveiligheid.

Het speelveld van LNV en de rolverdeling in de driehoek van eigenaar - opdrachtgever - opdrachtnemer is politiek-bestuurlijk dynamisch en complex. Dit geeft een uitdagende opgave. Recente ontwikkelingen zoals Werk aan Uitvoering en de Tijdelijke Commissie Uitvoering, en de daaruitvolgende rijksbrede Werkagenda, de maatregelen n.a.v. de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag en de evaluatie Aanwijzingen inzake de rijksinspecties geven nog een extra dimensie aan de positionering van de uitvoering en verdere professionalisering in de driehoek.

Die aansturing wordt o.a. ingevuld met een overlegcyclus, afspraken en overeenkomsten en (verantwoordings-)rapportages. Je geeft hier advies over en signaleert organisatorische (PIOFACH) en politiek-bestuurlijke risico’s. Hierbij verwachten we van jou specifiek dat je op een bedrijfseconomische manier kijkt en jouw advies in een bestuurlijke context plaatst.
Daarnaast draag je bij aan de verdere ontwikkeling van LNV en ben je verantwoordelijk voor het inrichten en verbeteren van een optimale samenwerking met de agentschappen, zbo’s, rijksdiensten met een wettelijke taak en de gedeelde stafdiensten. Dit doe je met gevoel voor de bestuurlijke en politieke context.

Als eigenaarsadviseur werk je zelfstandig en in teamverband om de SG en de pSG te adviseren bij de sturing van het agentschap (de NVWA), de zbo’s andere externe organisaties die in opdracht van LNV specifieke taken uitvoeren. Ook ben je als eigenaarsadviseur een belangrijke verbinder en spin in het web van de driehoek eigenaar - opdrachtgever - opdrachtnemer. Je kan goed plannen en organiseren en houdt proactief de uitvoering van afspraken in de gaten. Je hebt daarbij inzicht in de verhoudingen tussen de verschillende verantwoordelijke partijen. Samen met de collega’s van de opdrachtgever en de uitvoering draag je als eigenaarsadviseur bij aan het verbeteren van de uitvoering. De eigenaarsadviseurs hebben daarin vaak een regisserende en coördinerende voortrekkersrol.

In afstemming met de andere FEZ eigenaarsadviseurs borg je dat het MT FEZ goed op de hoogte is van de belangrijkste (financiële) aspecten van jouw dossiers. Je draagt namens de eigenaar jouw standpunt uit en stemt dit binnen FEZ af met de beleidscontrollers (ondersteunen de opdrachtgever) en begrotingszaken (de concerncontrollers). Omdat binnen FEZ de diverse rollen vertegenwoordigd zijn is het belangrijk dat je samen bespreekt waar de overeenkomsten en mogelijk verschillen van inzicht zitten. Je beoordeelt de risico’s vanuit jouw rol als eigenaarsadviseur en kijkt vanuit dat perspectief hoe verschillen te overbruggen zijn en welke alternatieve oplossingen mogelijk zijn.

Taken en verantwoordelijkheden:

 • Het adviseren van de SG en pSG in hun verantwoordelijkheid voor agentschap/zbo’s/staf- en bedrijfsvoeringsorganisaties.
 • Het beoordelen van de financiële fitheid van de uitvoeringsorganisaties en, zien van bedrijfseconomische risico’s en kansen.
 • De SG en pSG voorzien van heldere bestuurlijk relevante adviezen naar aanleiding van jouw bevindingen en voorgesprekken die zelfstandig met je counterparts in de driehoek hebt gevoerd.
 • Het monitoren van gemaakte afspraken, lopende trajecten en politiek-bestuurlijke risico’s en het tijdig signaleren en adviseren hierover.
 • Het inrichten en verbeteren van de overlegcyclus en de informatievoorziening ten behoeve van een samenhangend beeld over het agentschap en ZBO’s voor de eigenaar.
 • Het faciliteren van een goede communicatie tussen eigenaar, opdrachtgever en opdrachtnemer.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De eigenaarsadviseurs van LNV zijn ondergebracht bij twee directies: de directie Bestuurlijk Politieke Zaken (BPZ) en de directie Financieel Economische Zaken (FEZ). Samen vormen we een team eigenaarsadvisering van 8 collega's.

De directie FEZ is de concerncontroller van het ministerie en bestaat uit twee afdelingen: de afdeling Begrotingszaken en Kaderstelling en de afdeling Beleidscontrol. De FEZ eigenaarsadviseurs vormen een cluster binnen de afdeling Beleidscontrol.

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / Directie Financieel Economische Zaken (FEZ)

Landbouw, visserij, natuur en voedsel raken iedereen: iedereen is consument en we zijn allemaal afhankelijk van de aarde. Ons werk is daarom van betekenis voor de hele samenleving. Samen met alle betrokkenen werken we aan het herstel en behoud van Nederlandse natuur. De Nederlandse agrofoodsector moet economisch perspectief hebben en produceren in verbondenheid met waarden van duurzaamheid en welzijn. Het ministerie van LNV wil de internationale koppositie van de agrarische sector verstevigen met nadruk op het benutten van kennis en innovatie. Daarmee draagt Nederland bij aan de aanpak van het wereldvoedselvraagstuk. Een belangrijke opgave voor het ministerie is ook het bijdragen aan de vitalisering van de plattelandsregio’s in Nederland.

Over LNV als werkgever

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) werkt nauw samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Samen met EZK streven wij ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt de ministeries effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Irinka Schols, coördinator eigenaarsadvisering

06-55268370

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / Directie Financieel Economische Zaken (FEZ) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Adviseur Eigenaarsondersteuning Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / Directie Bestuurlijke en Politieke Zaken (BPZ)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 6 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Coördinerend Medewerker

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 11 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

MT-lid Bestuurlijke Zaken

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / Directie Bestuurlijke en Politieke Zaken (BPZ)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Reageren voor 13 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)