• Stand­plaats Utrecht
 • Contractduur Vast contract voorafgegaan door een jaarcontract. Bij voldoende functioneren: na een jaar omzetting in onbepaalde tijd.
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.503 - €5.343
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Natuur / milieu
 • Reageren voor 29 augustus Nog 13 dagen
 • Vacaturenummer WVL-22-080
 • Plaatsingsdatum 28 juli 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Een klimaatbestendig en duurzaam Nederland. Het is één van de belangrijkste doelen van Rijkswaterstaat. Als adviseur duurzame mobiliteit werk je aan het verduurzamen van het vervoer wat past naast het veilig en bereikbaar houden van Nederland. Wil jij daar een rol in spelen? Dan zien wij graag je sollicitatie tegemoet!

Hoe jij bijdraagt in jouw rol
De mobiliteit van de toekomst is anders. Door autonome ontwikkelingen en technologische innovaties, maar ook door maatschappelijke bewustwording. Dit betekent andere energiedragers, andere modaliteiten en nieuwe mobiliteitsdiensten. Daarbij verschuift de focus van modaliteit naar mobiliteit en is het nodig om integraal naar mobiliteitsvraagstukken te kijken.
Vanuit Rijkswaterstaat ondersteunen we het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) bij de realisatie van doelstellingen zoals aangegeven in het Klimaatakkoord, het Schone Luchtakkoord en de Aanpak Stikstof. Daarnaast verbinden we de kennisontwikkeling binnen het thema Duurzame Mobiliteit aan de inzet van Rijkswaterstaat als brede uitvoeringsorganisatie.
Zo geven wij vorm aan een toekomstbestendig mobiliteitssysteem dat op duurzame wijze kan voldoen aan de maatschappelijke behoeften. Een mobiliteit gevoed door duurzame energiebronnen, vanuit een planologie gericht op het verbeteren van de leefomgeving waarbij we er vanuit gaan dat de toekomst circulair en gedeeld is.

Dit is waar jij voldoening uit haalt
Als adviseur duurzame mobiliteit ondersteun je het ministerie van IenW met het maken van uitvoerbaar beleid, kennisontwikkeling, wetgeving en het ontwikkelen van instrumenten die aansluiten bij de behoefte van de markt. De focus in deze functie ligt op het toepassen van waterstofveiligheid in mobiliteit. Je bent onder andere voorzitter van een landelijke werkgroep waterstofveiligheid, waar kaders worden opgesteld voor de toepassing van zero-emissie bussen en werk je mee aan waterstofveiligheid in tunnels en parkeergarages. Je neemt deel aan projecten die de toepassing van waterstof stimuleren, in de bouwlogistiek of in de binnenvaart. En je zorgt dat de ontwikkeling van waterstofvulpunten gelijk oploopt met de groei van het aantal voer- en vaartuigen.
Waterstof is één van de energiedragers voor mobiliteit. Jij bent daarnaast ook breder betrokken bij toepassing van andere energiedragers zoals batterijen, biobrandstoffen en de ontwikkeling van synthetische brandstoffen. Het is een breed werkveld waarbij je in projecten samenwerkt met collega’s van Rijkswaterstaat en IenW, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Wat wij aan jou waarderen
Je hoeft geen expert te zijn om deze functie in te vullen. Affiniteit met duurzame mobiliteit, techniek en duurzaam ondernemerschap zijn belangrijke eigenschappen om te werken aan de duurzame mobiliteitsoplossingen van overmorgen.
Je bent in staat om draagvlak te creëren voor adviezen. Je bent analytisch sterk, innovatief, klantgericht, flexibel en creatief en kunt goed netwerken, plannen en organiseren. Verder ben je ondernemend en oplossingsgericht, denkt in businesscases en kunt abstracte kansen omzetten in concrete resultaten. Wat wij ook nog aan je waarderen is dat je een echte verbinder bent, die partijen samen tot mooie resultaten laat komen. En je bent je bewust van de (in)formele regels, verschillende posities, ontwikkelingen, gevoeligheden en krachtenvelden binnen de organisatie en handelt hiernaar. Voldoe je niet aan alle eisen? Voel je vrij om toch te solliciteren!

Meer weten?
Wil je meer informatie over de inhoud van deze functie voordat je gaat solliciteren? Je kunt altijd vrijblijvend contact opnemen met Rob de Groot, cluster coördinator duurzame mobiliteit, via 06-15156399. Hij vertelt je er graag meer over.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Wil jij werken bij Rijkswaterstaat binnen Water, Verkeer en Leefomgeving (WVL)? Dit organisatieonderdeel is leidend in het denken over, en voorbereiden op, de grote transitievraagstukken, zoals klimaatadaptatie en circulariteit. WVL voorziet uitdagingen, kansen en mogelijkheden voor een toekomstbestendig Nederland door kennis te (laten) ontwikkelen, te beheren en te delen.

WVL werkt hierin nauw samen met kennisinstituten, decentrale overheden en marktpartijen uit binnen- en buitenland. Vaak gaat het om schaarse, heel specifieke, kennis zoals duurzame en slimme mobiliteit, een aanpak voor zwerfafval rondom en onze wegen en in onze wateren, en innovaties als een circulair viaduct. Ook wordt onderzocht hoe in tijden van droogte, water beter vast kan worden gehouden. Verder monitort en analyseert WVL verkeersongevallen en optimaliseert het de veiligheid op en rond de wegen voor mensen, dieren en natuur.

In totaal werken ruim 900 mensen binnen WVL, verspreid over vier directies: Bedrijfsvoering, Inkoop & Prestatiemanagement, Bereikbaarheid & Netwerkkwaliteit, Veiligheid & Water en Leefomgeving.

Duurzame Mobiliteit, Energie en Klimaat
De afdeling Duurzame Mobiliteit, Energie en Klimaat ondersteunt Rijkswaterstaat, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en andere overheden bij het versterken van de samenhang tussen het energie- en klimaatbeleid en het duurzaam invullen van de bereikbaarheidsopgave. Ook helpen wij bij de vertaling van beleid naar uitvoering. Wij richten ons hierbij op de invulling van de doelstellingen uit het klimaatakkoord, schone luchtakkoord en aanpak stikstof.

Binnen de afdeling werken we integraal aan twee kennisvelden:

 • Duurzame mobiliteit: bereikbaarheid, gedrag en duurzame brandstoffen en voertuigen.
 • Energie en klimaat: het bereiken van meer energiebesparing, de opwekking van hernieuwbare energie en de aanpassing aan klimaatverandering.

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en bestaat uit zeven landelijke en zeven regionale organisatieonderdelen. Al meer dan 200 jaar werken we dagelijks aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. We beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en -wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving. Samen met anderen werken we aan een land dat beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar je vlot en veilig van A naar B kunt. Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland: dat is werken bij Rijkswaterstaat.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Rob de Groot, clustercoördinator duurzame mobiliteit

06-15156399

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Chris van der Sloot, adviseur Werving en Selectie

06-40683652

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Rijkswaterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Strategisch adviseur leefomgeving

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Utrecht of Rijswijk
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 13 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Adviseur datamanagement Waddenzee

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Lelystad
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 12 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Adviseur landelijk asbestvolgsysteem

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Rijswijk
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 29 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd