Adviseur duurzame mobiliteit

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

 • Stand­plaats Utrecht, Den Haag, Assen, Zwolle, Roermond
 • Contractduur 3 jaar met uitzicht op vast
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.503 - €6.045
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Opslag / vervoer / logistiek, Verkeer / nautisch
 • Reageren voor 5 september
 • Vacaturenummer RVO_20220720_11/12
 • Plaatsingsdatum 29 juli 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Nederland heeft stevige ambities op het gebied van duurzaam vervoer: in 2030 moeten bijvoorbeeld alle nieuw verkochte personenauto’s emissieloos zijn. Niet alleen personenauto’s, maar ook grotere voertuigen op de weg, machines in de bouw, vaartuigen en vliegtuigen moeten schoner worden en zo snel mogelijk emissieloos. Vanuit RVO slaan wij de brug tussen de ambities van de ministeries in Den Haag en bedrijven en burgers om mobiliteit schoner te maken.

In verband met een toegenomen vraag van onze opdrachtgevers op het onderwerp duurzame mobiliteit zoeken wij een collega die ons team gaat versterken op (een combinatie van) de volgende terreinen, zowel nationaal als internationaal:

 • Elektrisch rijden en waterstof-elektrisch rijden.
 • De verduurzaming van zwaar transport, inclusief doelgroepenvervoer.
 • De inzet van de fiets.
 • De verduurzaming van de zeevaart en binnenvaart.
 • De energietransitie en de rol van mobiliteit daarin.

Wij lezen graag in je motivatiebrief naar welk(e) thema('s) jouw voorkeur uitgaat, waarom en welke ervaring/affiniteit jij ermee hebt.

Vanuit RVO ondersteunen we beleidsmakers met inhoudelijke kennis op het gebied van duurzame mobiliteit en binnen publiek-private samenwerkingen zoals het Formule E-Team. Daarnaast ontwikkelen we subsidieregelingen zoals de DKTI-Transport en bieden we toegang tot (EU) financiering op onderwerpen zoals elektrisch vervoer, verduurzaming van de scheepvaart en binnenvaart en het stimuleren van waterstof-elektrische mobiliteit. We ondersteunen de samenwerking tussen netbeheerders, regionale overheden en het Rijk om ervoor te zorgen dat de uitrol van laadinfrastructuur voldoende voortvarend verloopt.

Afhankelijk van de ontwikkelingen in de opdrachtenportefeuille ga je aan de slag met:

 • Ondersteuning bieden aan de uitrol van laadinfrastructuur voor doelgroepenvervoer, taxi’s en bussen.
 • Internationale publiek-private coalities bouwen voor duurzame mobiliteit, bijvoorbeeld vanuit de Transport Decarbonisation Alliance.
 • De ontwikkeling van de Roadmap brandstoftransitie zeevaart (inhoudelijk secretaris) in samenspraak met de sector en het ministerie.
 • Het stimuleren van de inzet van fiets op internationaal vlak, ter vergroting van het verdienpotentieel van Nederlandse bedrijven, evenals het delen van kennis om andere landen te ondersteunen.
 • Coördineren van de subsidieregeling Demonstratie van Klimaattechnologieën en Innovaties in Transport (DKTI-Transport) en ervoor zorgen dat de inzichten uit de gefinancierde projecten goed worden opgehaald en verspreid.
 • Verder ontwikkelen en optimaliseren van ons subsidie-aanbod voor duurzame mobiliteit op basis van de ervaringen van bedrijven en in nauwe samenspraak met onze opdrachtgever, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.
 • Ondersteunen van de verdere ontwikkeling en uitrol van waterstof in mobiliteit.

Afhankelijk van je kennis, ervaring en interesse geven wij samen invulling aan je functie. We leggen in ons werk doorlopend de link met andere collega’s binnen RVO die zich met aanpalende onderwerpen bezighouden zoals het opwekken van (groene) waterstof voor de industrie en het opwekken van duurzame energie op zee en op land. Ook trekken we nauw op met collega’s in andere teams binnen RVO als het gaat om hernieuwbare brandstoffen, innovatie, internationale samenwerking en financiering en met collega’s van Rijkswaterstaat.

Meer over de functiegroep Senior Medewerker Behandelen en Ontwikkelen

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het team Duurzame Mobiliteit valt binnen de afdeling Duurzame bouw, Regio en Samenleving, binnen de directie Nationale Programma’s van RVO. De medewerkers binnen de afdeling Duurzame bouw, Regio en Samenleving (DRS) bedienen een breed scala aan sectoren binnen de bouwsector, alsmede duurzame mobiliteit en regionale initiatieven. Centraal staat duurzaamheid, leefbaarheid en (sociale) innovatie. We werken voor verschillende opdrachtgevers bij diverse ministeries, waaronder Economische Zaken en Klimaat, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Infrastructuur en Waterstaat .
Onze diensten lopen uiteen van het integrale Programma Energie en Gebouwde Omgeving, energiebesparingsconvenanten tot Green Deals. Wij bedienen daarbij de steden en regio’s op het gebied van bouw en diensten, op het gebied van (sociale) innovatie en duurzame economische ontwikkeling (bv INTERREG en elektrisch rijden).
De afdeling Duurzame bouw, Regio en Samenleving bestaat uit de volgende 10 teams:

 • Team Duurzaam Bouwen 1, 2 en 3
 • Team Gebied en Ruimtelijke Ontwikkeling 1 en 2
 • Team Natuurlijk Ondernemen
 • Team Regionale Opdrachten
 • Team Duurzame Mobiliteit 1 en 2
 • Team Stedelijke Ontwikkeling en Leefbaarheid

Binnen DRS zetten wij actief in op talentgericht werken; het leggen van verbanden tussen de verschillende transities waar wij aan werken en het maximaliseren van onze impact als publieke dienstverlener en kennispartner. Je komt terecht in een enthousiast team met gedreven collega’s die écht een bijdrage willen leveren aan een toekomstbestendig Nederland. Het team is leergierig, heeft kennis van zaken en zoekt elkaar actief op.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

RVO is een inclusieve werkgever die diversiteit omarmt. We maken ons hard voor gelijke kansen voor iedereen, ongeacht huidskleur, afkomst, religie, nationale afkomst, seksuele geaardheid, leeftijd, staatsburgerschap, burgerlijke staat, beperking of genderidentiteit. We streven ernaar om onze verschillen optimaal te benutten zodat we creativiteit, innovatie en talentontwikkeling kunnen stimuleren.

Kansen voor Nederland, kansen voor jou.

Een duurzame, economisch sterke samenleving: daar werken we aan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Met nationale en internationale programma’s, van de energietransitie en voedselproductie tot ontwikkelingsprojecten in Afrika. Met voorlichting, advies, financiering, subsidies en hulp bij het vinden van zaken- of kennispartners. Door slim organiseren en maximaal gebruik van digitale communicatie zorgen we voor een soepele en optimale dienstverlening. Door elkaar op te zoeken en verbindingen te leggen bieden we nieuwe inzichten en mogelijkheden. Voor en achter de schermen zetten 4500 mensen zich in voor een economisch sterk, innovatief en duurzaam Nederland, op verschillende vestigingen in Nederland. Ook voor jou zijn er kansen!

Onze adviseurs weten als geen ander wat er nodig is om ondernemende Nederlanders vooruit te helpen. Beoordelaars nemen subsidie- en andere verzoeken onder de loep en helpen de aanvragers om nieuwe stappen te zetten. Inkopers benutten de inkoopkracht van de Rijksoverheid, ook om maatschappelijke doelen te bereiken. De medewerkers van de frontoffice staan iedereen te woord die vragen heeft. Functioneel beheerders ontwikkelen en onderhouden digitale loketten. Projectmanagers onderzoeken wat de mogelijkheden van big data zijn. Juristen adviseren over de toepassing van wet- en regelgeving en handelen bezwaar en beroepen af binnen de ruimte die wet- en regelgeving biedt. Ook zijn ze betrokken bij het opstellen van nieuwe wet- en regelgeving.

En communicatieadviseurs ontwikkelen toegankelijke websites voor voorlichting en advies.

Wie ondernemend Nederland een warm hart toedraagt, kan bij onze organisatie dus alle kanten op.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Saskia Hallenga, Teammanager Duurzame Mobiliteit, vanaf 8 augustus

06-25083625

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Adviseur monitoring duurzame mobiliteit

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 • Stand­plaats Den Haag, Utrecht, Assen, Zwolle, Roermond
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 5 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Teammanager Zeevisserij

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 • Stand­plaats Den Haag, Utrecht, Assen, Zwolle, Roermond
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 22 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Financieel Economisch Medewerker Mondiale Vraagstukken Water

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 • Stand­plaats Utrecht, Den Haag, Assen, Zwolle, Roermond
 • Uren per week 24-36
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 24 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd