• Den Haag
 • Master/doctoraal
 • 36 - 40 uur
 • €4.024 - €6.110 (bruto)
 • Natuur / milieu, Stedenbouwkundig / ruimtelijke ordening
 • Solliciteer voor 1 juli 2024
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Kenmerk: 895, Plaatsingsdatum: 8 juni 2024

Als adviseur op het gebied van duurzaamheid houd je jouw vakkennis up-to-date, deel je jouw inzichten met collega’s en draag je jouw steentje bij aan de professionalisering van de regiefunctie van de directie. Duurzaamheid is voor ons erg belangrijk en onlosmakelijk onderdeel van slim vastgoed handelen. Ons motto is dan ook: "Wij bouwen duurzaam of wij bouwen niet".

Er lopen verschillende initiatieven op het gebied van duurzaamheid binnen het Rijksvastgoedbedrijf. Gezamenlijk optrekken met de adviseurs van andere afdelingen en andere organisaties is belangrijk zodat we met elkaar leren, en elkaars initiatief en ervaringen helpen versterken. De focus is in eerste instantie het thema circulariteit. Om de voorgenomen duurzaamheidsmaatregelen zo goed mogelijk te beoordelen op effectiviteit, meerkosten en opschaalbaarheid, is monitoring en leren van de uitvoering cruciaal.

Wat worden jouw taken:

 • Jij bent een adviseur, die samen met een team van onze afdeling en samen met collega’s uit de hele organisatie, zorgt dat we kunnen sturen op duurzaamheid en leren van duurzaamheidservaringen in andere projecten.
 • Jij draagt zorg voor het goed benutten van de duurzaamheidsbudgetten door het koppelen van middelen aan projecten, programma’s en beheer
 • Je coördineert en initieert de verschillende activiteiten rondom communicatie, monitoring en leren binnen het team
 • Je neemt deel aan Rijksbrede werkgroepen rondom monitoring circulariteit/duurzaamheid
 • Jij informeert ons team en het management over de voortgang van circulariteit/duurzaamheid en doet voorstellen voor bijsturing

Wat deze functie zo interessant maakt?

Het Rijksvastgoedbedrijf onderhoudt en (ver)bouwt paleizen, gevangenissen, kazernes en kantoren, en beheert ook agrarische gronden en defensieterreinen. Duurzaamheid is daarbij breed, het gaat om CO2-reductie, maar ook om circulariteit, klimaatadaptatie en biodiversiteit. De afgelopen jaren hebben we grote stappen gezet met duurzaamheid, zo hebben we onder andere een routekaart ontwikkeld waarin vier duurzaamheidsthema’s zijn opgenomen, we hebben kaders opgesteld om duurzaam te (ver)bouwen, we hebben innovatieve projecten gedaan om ervaring op te doen met circulair bouwen, en we hebben een kansenkaart ontwikkeld voor biodiversiteit. We zijn nu toe aan de volgende fase: het doorontwikkelen van de verschillende thema’s naar een integrale duurzaamheidsstrategie, het breed implementeren van deze strategie, en het beter regie kunnen voeren op de thema’s. En we willen ook een aantal thema's inhoudelijk verder brengen, zoals netcongestie, natuurinclusief bouwen en innovatie.

Meer weten?

Nieuwsgierig geworden door deze vacaturetekst, maar wil je nog wat meer informatie over de inhoud van deze functie? Bel of app dan met Henk Koster, hoofd sectie Portefeuillestrategie, via 06- 20 70 26 15. Hij staat je graag te woord!

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Je bent onderdeel van team duurzaamheid van de afdeling Strategie en Uitvoeringsbeleid. Dit team bestaat in totaal uit zeven personen (de afdeling bestaat uit 22 personen). Binnen dit team zijn de verschillende duurzaamheidsthema’s verdeeld. Je bent verantwoordelijk voor het opzetten en ontwikkelen van de regiefunctie op duurzaamheid.

De afdeling Strategie & Uitvoeringsbeleid signaleert trends en ontwikkelingen vanuit de omgeving. Deze vertalen wij naar een toekomstbestendige vastgoedvisie, -strategie en vernieuwend uitvoeringsbeleid waarin we de gebruikswaarde, maatschappelijke- en financiële waarden optimaliseren. Wij leveren hiervoor integraal advies en zorgen ervoor dat het RVB strategische keuzes kan maken. Wij hebben de inhoudelijke kennis of halen dit op. Wij stellen het uitvoeringsbeleid in samenhang op en actualiseren periodiek. De producten zijn zodanig helder dat de uitvoering deze overneemt. Op deze manier dragen wij er aan bij dat we als RVB gezamenlijk aan dezelfde doelen werken en deze realiseren.

Rijksvastgoedbedrijf (Ministerie van BZK)

Het Rijksvastgoedbedrijf, onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, is de grootste opdrachtgever in Nederland op het gebied van vastgoed. Wij zijn een professionele organisatie met een enorme hoeveelheid beschikbare kennis en ervaring. We beheren ruim 12 miljoen vierkante meter gebouwen en circa 89.000 hectare grond. Onze medewerkers ontwikkelen en beheren onder meer rechtbanken, kazernes, magazijnen, kantoren, musea, gevangenissen, gerechtsgebouwen, paleizen en monumenten.

Bij het Rijksvastgoedbedrijf werken project- en procesmanagers, inkopers, contractmanagers, gebouwbeheerders, juristen, restauratiespecialisten, ingenieurs en architecten. Maar ook ecologen en kunsthistorici. Wij zorgen voor beheer en onderhoud, aan- en verkoop, nieuwbouw, verbouw en renovatie én ontwikkeling en herontwikkeling van gebouwen en terreinen.

Zie over-ons voor meer informatie over het Rijksvastgoedbedrijf.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Solliciteren?

Rijksvastgoedbedrijf (Ministerie van BZK) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior Inkoopadviseur

Rijksvastgoedbedrijf (Ministerie van BZK)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 1 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Adviseur gebiedsgericht werken

Rijksvastgoedbedrijf (Ministerie van BZK)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 3 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Expert veiligheid in het bouwproces

Rijksvastgoedbedrijf (Ministerie van BZK)
 • Stand­plaats Den Haag, Arnhem, Assen, Utrecht, Tilburg
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 2 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd