• Stand­plaats Utrecht
 • Contractduur Vast contract voorafgegaan door een jaarcontract. Bij voldoende functioneren: na een jaar omzetting in onbepaalde tijd.
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.503 - €5.343
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Natuur / milieu
 • Reageren voor 17 oktober Nog 14 dagen
 • Vacaturenummer WVL-21-021
 • Plaatsingsdatum 30 augustus 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en werkt dagelijks aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Het thema bodem en ondergrond is hierbij van groot belang. Als adviseur ga jij aan de slag binnen het programma Bodem+. Dankzij jou ondersteunen we de zorg voor de bodemkwaliteit en daarbij passend en uitvoerbaar beleid en regelgeving zowel binnen als buiten Rijkswaterstaat.

Hoe jij bijdraagt in jouw rol
Duurzaam bodembeheer en circulair grondverzet zijn je speerpunten. Specialistische en gedegen kennis van het Besluit bodemkwaliteit, waaronder ook het stelsel van Kwaliteitsborging in bodembeheer en het nieuwe tijdelijke PFAS-beleid is bij jou aanwezig.
Je adviseert over de toepassingsregels voor grond, baggerspecie en bouwstoffen aan decentrale overheden, het bedrijfsleven en Rijkswaterstaat zelf. Verder werk je mee aan het uitwerken en implementeren van acties die volgen uit de landelijke Taskforce verbetering bodemstelsel. Met je inhoudelijke kennis neem je deel aan begeleidingscommissies en werkgroepen die normdocumenten in het bodembeheer actualiseren en opstellen.
De verdeling van je werkzaamheden is afhankelijk van de vraag gedurende het jaar. Ook neem je deel aan het team bodemkwaliteit met collega adviseurs bodemkwaliteit. Dit team verzorgt reguliere voorlichting, beleidsondersteunende adviezen richting het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, en implementatie-adviezen aan decentrale overheden.

Dit is waar jij voldoening uit haalt
De afdeling Bodem en Ondergrond werkt nauw samen met nationale kennisinstituten, decentrale overheden en andere diensten en afdelingen binnen Rijkswaterstaat. Je onderhoudt je netwerk goed en zet het actief in. Regelmatige afstemming met collega’s, medeoverheden en andere partijen binnen Rijkswaterstaat vind je belangrijk. Je kent de ontwikkelingen en belangen binnen en buiten onze organisatie en verbindt ze met elkaar. Continu ben je gericht op het verbeteren van onze kennis- en netwerkkwaliteit.

Wat wij aan jou waarderen
Je werkt zelfstandig en kunt goed plannen en organiseren. Je denkt vooruit en weet de benodigde acties daarvoor in te zetten. Je signaleert tijdig, prioriteert, koppelt terug als er knelpunten zijn en speelt daar op in. Jouw gevoel voor verhoudingen en belangen helpt je om je adviseursrol goed in te vullen. Je bent in staat om je analyses aan anderen te presenteren.

Meer weten?
Solliciteer direct, wij kijken ernaar uit! Een eerste kennismaking kan wat ons betreft snel plaatsvinden. Alle gesprekken vinden momenteel online plaats.

Meer over de functiegroep Medewerker Advisering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Water, Verkeer en Leefomgeving (WVL) is een van de zeven landelijke organisatieonderdelen van Rijkswaterstaat. Wij zijn binnen de organisatie leidend in het denken over, en voorbereiden op, de grote transitievraagstukken, zoals klimaatadaptatie en circulariteit. Wij voorzien uitdagingen, kansen en mogelijkheden voor een toekomstbestendig Nederland. Dat doen we door de kennis die nodig is om een antwoord op deze vragen te geven, te (laten) ontwikkelen, beheren en te delen.

Dit doen we natuurlijk niet alleen. Wij werken daarin nauw samen met kennisinstituten, decentrale overheden en marktpartijen uit binnen- en buitenland. Vaak gaat het om schaarse, heel specifieke, kennis. Zo werken we bijvoorbeeld aan duurzame en slimme mobiliteit, een aanpak voor zwerfafval en plastic rondom en in onze wegen en wateren, en innovaties als een circulair viaduct. Ook onderhouden we dijken langs Rijkswaterstaat en keringen, en onderzoeken we hoe we in tijden van droogte water beter vast kunnen houden. WVL monitort en analyseert verkeersongevallen en onderzoekt hoe de wegen nog veiliger kunnen maken. Daarbij houden we rekening met de mensen, dieren en natuur in de omgeving.

In totaal werken er ruim 900 mensen binnen WVL, verspreid over vier directies: Bedrijfsvoering, Inkoop en Prestatiemanagement, Bereikbaarheid en Netwerkkwaliteit en Veiligheid en Water en Leefomgeving. We delen onze ervaringen en inzichten, om anderen te voorzien in hun kennisbehoefte van vandaag en morgen. Zo werken we met elkaar aan het Nederland van morgen.

Bodem en Ondergrond
De afdeling Bodem en Ondergrond voert via het programma Bodem+ een gezamenlijke opdracht uit van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de provincies, de gemeenten en de waterschappen. Als schakel tussen het rijk en de decentrale overheden zijn we verantwoordelijk voor de implementatie van beleid. We geven ervaringen uit de uitvoeringspraktijk terug in de vorm van beleidsadviezen. Om de implementatie van beleid te laten slagen, zijn we veel in het land. Hier dragen we onze kennis over aan de decentrale overheden, vervullen we een helpdeskfunctie en onderhouden onze accountmanagers contact met onze doelgroepen. Daarnaast voeren we namens het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wettelijke taken uit en dragen we bij het Programmabureau Basisregistratie Ondergrond en het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie.

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en bestaat uit zeven landelijke en zeven regionale organisatieonderdelen. Al meer dan 200 jaar werken we dagelijks aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. We beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en -wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving. Samen met anderen werken we aan een land dat beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar je vlot en veilig van A naar B kunt. Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Gilbert Boerekamp afdelingshoofd Bodem en Ondergrond

06-46372876

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Allan Sedney adviseur werving en selectie

06-83796982

Solliciteren?

Rijkswaterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Adviseur kwaliteitsborging wettelijke taken

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 17 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Junior functioneel beheerder

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 26 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Adviseur goederenvervoer

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 21 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd