Adviseur diversiteit en inclusie

Ministerie van Financiën

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.740 - €5.559
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Personeel en organisatie, Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Reageren voor 27 augustus Nog 6 dagen
 • Vacaturenummer SG 19-74
 • Plaatsingsdatum 27 juli 2019
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Functie­omschrijving

Als ministerie van Financiën willen we diverser en inclusiever worden. Daarom zoeken we jou! Ben jij een spin in het web die op een creatieve manier met anderen bouwt aan een diverse en inclusieve organisatie? En vind jij het leuk om beleid te vertalen naar de dagelijkse praktijk? Dan hebben wij een mooie uitdaging voor je. Met jouw werkzaamheden draag je bij aan een organisatie die zoveel mogelijk de diversiteit van de samenleving weerspiegelt.

We willen dat iedereen zich thuis voelt bij ons, zichzelf volledig kan ontwikkelen en in kan zetten voor een financieel gezond Nederland. Verschillende invalshoeken en achtergronden geven kracht. Met jouw unieke bijdrage spelen we beter in op wat past bij Nederland. Diversiteit en inclusie staan hoog op onze agenda, maar zijn nog niet altijd vanzelfsprekend.

De afgelopen jaren zijn er al diverse activiteiten in gang gezet, waaronder de start van de commissie diversiteit en het benoemen van een ambassadeur uit de ambtelijke top voor diversiteit en inclusie. Ook behoort het thema diversiteit en inclusie tot een van de pijlers van het organisatieontwikkelprogramma van Financiën (De Koers). Nu is het tijd voor een structurele borging van diversiteit en inclusie in de organisatie, waaraan jij in deze nieuwe functie een belangrijke bijdrage levert.

De rol van adviseur diversiteit en inclusie is een combinatie van denken én doen: je bent beleidsmatig verantwoordelijk en combineert dit met projectmatig werken om gave ideeën te realiseren. De ene dag bijt jij je vast in het schrijven van een advies voor het hoger management of een analyse over een diversiteitsvraagstuk. De andere dag spreek je met collega’s over de inrichting van ons werving- en selectieproces of kijk je mee met de selectie voor één van onze vacatures. Ook zet jij je creativiteit in voor het organiseren van activiteiten rond het thema diversiteit en inclusie, zoals een themabijeenkomst voor selectiecommissies. In de organisatie zie je wat we nog meer kunnen organiseren om onze ambities waar te maken én ben je de drijvende kracht achter de uitvoering ervan.

Je bent onderdeel van het team Organisatie- en Personeelsontwikkeling. Ons team bestaat uit vijftien adviseurs die allemaal materiedeskundige zijn binnen een van de vier aandachtsgebieden: leren en ontwikkelen, organisatie en formatie, arbeid en gezondheid, en werving en selectie. Ons team is vorig jaar na een reorganisatie van de directie Bedrijfsvoering ingericht.

Jouw taken

 • Je ontwikkelt beleid op het gebied van diversiteit en inclusie en draagt zorg voor de besluitvorming hierover.
 • Je voert het beleid uit door onder andere lopende (HR-)projecten en -instrumenten te laten bijdragen aan diversiteit en inclusie. Dit doe je door de samenwerking met andere projectleiders, adviseurs en/of leidinggevenden actief op te zoeken en te verbeteren.
 • Je draagt het beleid uit door het frequent te bespreken in de lijn en proactief te communiceren binnen het departement (waaronder de Belastingdienst).
 • Je analyseert en beoordeelt personele monitors en bestuurlijke stukken in relatie tot diversiteitsvraagstukken.
 • Je signaleert interne en externe ontwikkelingen die van invloed zijn op diversiteit en inclusie. Hiervoor onderhoud je contacten met andere departementen en diverse (externe) partijen over (voorgenomen) ontwikkelingen, rijksbrede beleidswijzigingen en maatschappelijke ontwikkelingen.
 • Je organiseert diverse themabijeenkomsten voor medewerkers.
 • Je adviseert en ondersteunt de commissie diversiteit.

Functie-eisen

 • Je hebt wo-niveau.
 • Je hebt enkele jaren werkervaring met het onderwerp diversiteit en inclusie, bijvoorbeeld in HR, marketing of onderzoek.
 • Je hebt aantoonbare affiniteit met het onderwerp diversiteit en inclusie, bijvoorbeeld door nevenactiviteiten of werkervaring.
 • Je hebt ervaring met het opstellen van adviezen en de vertaling hiervan naar uitvoering.
 • Je bent een denker én een doener: je kunt beleidsadvies, projectmatige en operationele taken met elkaar combineren.
 • Je bent een echte bouwer. Je houdt ervan te vernieuwen en buiten gebaande paden te treden. Dat er nog een hoop te winnen en te verbeteren is, vind jij alleen maar leuk.
 • Je bent een verbinder die graag de samenwerking met anderen opzoekt, zowel op operationeel als strategisch niveau.
 • Je brengt een eigen visie mee op diversiteit: je vormt graag een eigen mening, durft daarvoor te gaan staan en creëert draagvlak voor je plannen.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.740 Max. €5.559 (bruto)
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogeheten dertiende maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 55% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.

Bijzonderheden

 • Je hoort uiterlijk 30 augustus of je wordt uitgenodigd voor een gesprek. Het eerste gesprek vindt plaats in de week van 2 september, het tweede gesprek in dezelfde week of de week erna.

 • Je sollicitatie wordt alleen in behandeling genomen als de bijlagen in Word of als pdf-bestand zijn opgemaakt.

Meer over de functiegroep Senior Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Bedrijfsvoering valt rechtstreeks onder de plaatsvervangend secretaris-generaal en adviseert en ondersteunt de directoraten-generaal en projectdirecties van het ministerie van Financiën op het gehele bedrijfsvoeringsterrein.

De eenheid Organisatie en Personeel (O&P) is onderdeel van de directie Bedrijfsvoering en adviseert de leiding en het management van het departement over de uitvoering van het personeelsmanagement, het personeelsbeleid en de ontwikkeling van de organisatie. Zo vervullen wij een specifieke adviesrol op expertisegebieden als managementdevelopment, formatieadvies, arbeidsjuridische aangelegenheden, arbo, medezeggenschap en werving en selectie. Daarnaast voeren wij de regie op taken en opdrachten op het gebied van organisatie en personeel die zijn belegd bij shared service centra, expertisecentra en eventueel externe partijen.

Als partner in business zijn wij een gesprekspartner voor de leiding van het departement en ondersteunen wij managers proactief bij de uitvoering van hun dagelijkse personele en organisatorische managementtaken. De behoefte om de kaderstellende, control- en strategische adviesrol op het gebied van O&P te versterken, heeft geleid tot flinke uitbreiding van de eenheid O&P. We werken vanuit vier teams: ARMI en Control, O&P-ontwikkeling, Klantteams O&P en Ondersteuning O&P. Om hier effectief leiding aan te geven, is de managementstructuur uitgebreid met een aantal teamcoördinatoren.

Er is een aantal trends dat de komende jaren het O&P-werkveld gaat bepalen. Om te beginnen hebben we te maken met een aantrekkende arbeidsmarkt als gevolg van de stevige economische groei. Ook zien we een vergrijzing van de beroepsbevolking. Het aantal hoogopgeleiden op de arbeidsmarkt stijgt. Deregulering van de Nederlandse arbeidsmarkt heeft geleid tot een daling van het aantal vaste contracten, een toename in het aantal flexibele contracten en een toename in het aantal zzp’ers. Toenemende globalisering, internationalisering en bijvoorbeeld digitaliseringstrends maken dat werken binnen de Rijksoverheid flink verandert. En dat nog los van het feit dat de rol van de overheid richting burger en maatschappij aan verandering onderhevig is. Hierdoor verandert ook de rol van de ambtenaar. De nieuwe ambtenaar is wendbaar, weerbaar en waardegedreven. Hij of zij is actief in een krachtenveld van steeds wisselende, tijdelijke netwerken en partnerschappen, en krijgt dus een nieuwe rol als verbinder, met de bijbehorende vaardigheden: onderhandelen, communiceren en verbinden.

Ministerie van Financiën

Bij Financiën gaan we over het geld. Niet als doel, maar in dienst van een financieel gezond Nederland. Wij bewaken daarom de balans tussen inkomsten en uitgaven en borgen het goede functioneren van het financiële stelsel. Wij richten ons op het belang van de samenleving als geheel, op korte én lange termijn en zijn ons daarbij – met onze kernwaarden integer, deskundig, duidelijk en durf in ons achterhoofd – bewust van de impact van ons handelen op alle burgers en bedrijven. Wij heffen en innen belastingen en doen dat eerlijk en zorgvuldig. Wij zien erop toe dat de besteding van overheidsgeld en de vormgeving van ons fiscale stelsel zo goed mogelijk aansluiten bij de publieke belangen. Daartoe zetten wij in op evenwichtige besluitvorming, efficiënte uitvoering en effectief toezicht.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Ruben Geerts, teamcoördinator O&P ontwikkeling (beschikbaar vanaf 12 augustus)

06-50078340

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Marije Sibma, Recruiter

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior HR-adviseur en bedrijfsvoeringsadviseur

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 28 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Financieel managementadviseur met een brede blik op bedrijfsvoering

ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 6 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Contractbeheerder (schaal 9/10)

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 9,schaal 10
 • Reageren voor 5 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)