Adviseur Crisisbeheersing met kennisgebied informatiemanagement

LOCC

 • Stand­plaats Zeist
 • Werkplekken 2
 • Contractduur 3 + 1 jaar (maximaal 4 jaar)
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.503 - €5.343
 • Niveau Universitair oude stijl, Universitair Master
 • Vakgebied Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 3 oktober Nog 8 dagen
 • Vacaturenummer BD22/LOCC/220392
 • Plaatsingsdatum 23 september 2022
 • Dienst­verband Detachering

Functie­omschrijving

Je functie

We zoeken een adviseur crisisbeheersing met affiniteit, kennis en liefst al een netwerk op het gebied van informatiemanagement en een visie op het verbinden van netwerken. Je bent in staat om relevante ontwikkelingen op dit gebied te volgen en vertaalt deze naar voor het LOCC relevante kennis en inzichten. Je legt verbindingen tussen regionale en/of landelijke partners en onderhoudt bestaande contacten met relevante (publieke en private) partijen, waarbij je rekening houdt met onderlinge belangentegenstellingen van partijen.

Op dit moment werkt het LOCC met een frontoffice; als adviseur crisisbeheersing draag je bij aan de 24/7 bereikbaarheid van het LOCC. Je draait mee in een piketregeling waarbij je gemiddeld 1x per 6-8 weken gedurende een week, samen met een collega adviseur, het eerste aanspreekpunt van het LOCC bent. In deze week verbinden jullie landelijke en regionale crisispartners bij (boven-) regionale, landelijke en internationale crises, rampen, incidenten en grootschalige evenementen en zorgen voor een continue actueel informatiebeeld. Jullie beoordelen binnenkomende vragen en/of verzoeken en geleiden zo nodig door.

Het werk als adviseur crisisbeheersing beperkt zich niet tot de warme fase van een incident of crisis. In de koude of lauwe crisisfase draagt het LOCC bij aan een adequate voorbereiding op een incident of crisis, bijvoorbeeld door het samen met partners uitwerken van mogelijke scenario’s, door het verbinden van landelijke en regionale partners en partijen en door het leveren van een bijdrage aan actuele crisisplannen, handboeken, procedures en processen. Een belangrijke focus is het door ontwikkelen van de frontoffice functie en het komen tot een relevant, dynamisch en continu bovenregionaal/ landelijk risicobeeld.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het LOCC verbindt, faciliteert en ondersteunt regionale en landelijke crisispartners met als doel een effectieve en gezamenlijke crisis aanpak op (boven-)regionaal, landelijk en internationaal niveau. Informatiemanagement, coördineren van bijstand en steunverlening en ondersteuning van crisis partners zijn belangrijke taken van het LOCC. Hiernaast is het LOCC een informatie- en kennismakelaar voor operationele partners en dragen we bij aan bovenregionale en landelijke planvorming en advisering. Het LOCC vormt met haar werkzaamheden een brug tussen landelijke en regionale crisis partners en tussen diverse hulpverleningsdiensten.

Het LOCC is volop in beweging

Het LOCC is opgericht in 2005 en momenteel volop in beweging. In de afgelopen 15 jaar is de wereld van crisisbeheersing veranderd. Ook tijdens recente crisis en uit relevante rapporten is gebleken dat het veld van crisisbeheersing behoorlijk in beweging is. Het LOCC staat niet stil en zet vol in op doorontwikkeling, in afstemming met wat diverse spelers in de wereld van crisisbeheersing nodig hebben. Het LOCC zal de komende jaren een transitie ondergaan en vormt daarbij de kern van de nieuw te organiseren verbinding tussen Rijk en Regio’s. Als je bij ons komt werken zal je met deze verandering te maken krijgen en er vanuit je functie mede vorm aan geven.

Medewerkers van het LOCC zijn ervaren professionals afkomstig van verschillende hulpdiensten en crisis partners zoals Politie, Brandweer, Defensie, GHOR, Veiligheidsregio, gemeente, NCTV, RIVM en het Nederlandse Rode Kruis. Het LOCC maakt deel uit van het ministerie van Justitie en Veiligheid en is gehuisvest in Zeist, onder één dak met diverse andere organisaties op het gebied van tactisch en operationele crisisbeheersing.

LOCC

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Het bestuursdepartement maakt beleid, wetten en regels over de meest uiteenlopende vraagstukken. Bijvoorbeeld over veiligheid op straat, internetfraude, jeugdcriminaliteit, nationale veiligheid en rampenbestrijding. We houden ons bezig met de nationale politie, crisisbeheersing en terrorismebestrijding. De ministers en staatssecretaris worden ondersteund bij hun parlementaire werk. Internationale ontwikkelingen worden gevolgd en beïnvloed. Onze meer dan 2000 medewerkers hebben uiteenlopende opleidingsachtergronden, zijn deskundig en maatschappelijk betrokken. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor het Bestuursdepartement van Justitie en Veiligheid zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Wij geloven dat medewerkers het beste tot hun recht komen in een inclusieve werkomgeving en we gebruiken de kracht van de diversiteit van onze medewerkers om samen resultaten te halen voor Nederland. Hierbij staan openheid naar elkaar, transparantie in wat we doen en sensitiviteit voor wat in de maatschappij speelt voorop. Wij willen dat iedereen bij JenV zich welkom en gewaardeerd voelt en zich kan ontwikkelen. Daarom bevorderen we het werken in divers samengestelde teams.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Tineke Tenten

06-15961993

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Tineke Tenten

06-15961993

Mevrouw B. Koptagel

06-20157063

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior beleidsmedewerker bestrijding seksueel grensoverschrijdend gedrag/geweld

Ministerie van Justitie en Veiligheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 7 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

IT Security Officer

Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 3 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Senior communicatieadviseur

Ministerie van Justitie en Veiligheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 5 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd