Adviseur crisisbeheersing DCC JenV

Ministerie van Justitie en Veiligheid - Directie Informatievoorziening en Inkoop

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 2 jaar
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.503 - €5.343
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 28 november Nog 1 dag
 • Vacaturenummer BD22/DI&I/220483
 • Plaatsingsdatum 15 november 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

Zijn de woorden crisisbeheersing, verbinden, en politiek en bestuurlijke sensitiviteit voor jou vanzelfsprekend? Vertaal jij informatiestromen adequaat en signaleer jij waar behoefte aan is? Reageer dan snel!

Functieomschrijving
Het Departementaal Coördinatiecentrum Crisisbeheersing bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid (DCC JenV) is verantwoordelijk voor de inzet van adviesstructuren, informatiemanagement en coördinatie van sturingslijnen bij calamiteiten, crises en rampen binnen het domein van JenV; daar ligt jouw focus als Adviseur Crisisbeheersing. Je ondersteunt daarmee de organisatie van doelmatige crisisbeheersing door het departement en schept voorwaarden voor crisisbesluitvorming door ambtelijke top en bewindslieden.

De doelstellingen van het DCC zijn:

 • het ontwikkelen van departementaal crisisbeheersingsbeleid;
 • het investeren in netwerkmanagement;
 • het ministerie van JenV voorbereiden op het beheersen van crises;
 • het coördineren van de informatievoorziening en het bewaken van het

(inter)departementale crisisbeheersingsproces tijdens en na een crisis.

Rol
Het DCC is momenteel volop in ontwikkeling. Enerzijds ga je de komende twee jaar als Adviseur Crisisbeheersing, in samenwerking met het Hoofd DCC, aan de slag met de doorontwikkeling en beheersing van de departementale crisisorganisatie van JenV (koude fase werkzaamheden). Deze doorontwikkeling van het DCC JenV borduurt voort op de inrichtingsplannen die er liggen.

Anderzijds ondersteun je verschillende crisisteams vanuit je expertise op het gebied van crisisbeheersing (warme fase werkzaamheden). Vanuit deze werkzaamheden behartig je ook belangen van het Ministerie van JenV in (inter)departementale gremia. Je legt functioneel verantwoording af aan het Hoofd DCC van JenV. Dit betekent dat je knelpunten signaleert en zoveel mogelijk zelf oplost.

Taken
Samengevat voer je als Adviseur Crisisbeheersing bij het DCC JenV de volgende werkzaamheden uit:
Koude fase werkzaamheden:

 • levert adviesproducten op met betrekking tot en ten behoeve van (delen van) de (inter)departementale crisisstructuur en de bestuurlijke crisisbesluitvormingsprocessen;
 • stelt handboeken, leidraden, draaiboeken, richtlijnen, procedures en factsheets op;
 • schrijft notities, memo’s, bestuurlijke brieven en – adviezen;
 • maakt plannen van aanpak t.b.v. uitvoering evaluatielessen;
 • levert inhoudelijke bijdragen aan (inter)departementale beleidsnotities, advisering en bestuurlijke brieven op basis van expertise crisisbeheersing en crisiscoördinatie;
 • zorgt voor bijdragen aan AO’s op terrein van crisiscoördinatiethema’s;
 • stelt (deel)projectplannen op;
 • draagt bij aan en ontwikkelt crisisplannen in samenwerking met interdepartementale partners, deskundigen en regionale partners;
 • levert bijdrage/input aan periodieke kleine - en grote (inter)nationale oefeningen;
 • zorgt voor bijdrage aan de verankering en innovatie van projecten en processen ter ondersteuning van de crisisbeheersing;
 • levert bijdrage aan adequaat informatiemanagement tussen het DCC, NCC en relevante partners;
 • levert bijdrage aan een snelle en daadkrachtige uitvoering van de genomen
 • beslissingen uit de crisisbesluitvormingsstructuren op hoogambtelijk of politiek niveau;
 • onderhoudt goede (in)formele contacten met relevante (inter)departementale partijen zoals DCC’s van andere departementen, NCTV/NCC, beleidsdirecties van JenV, Directie Bestuursondersteuning, Directie Communicatie, FMH, Veiligheidsregio’s, en het Landelijk Operationeel Coördinatie Centrum (LOCC) (netwerkmanagement).

Warme fase werkzaamheden:

 • vervullen van crisisrol(len) (o.a. secretaris, adviseur crisisbeheersing of informatie coördinator) in de crisisfase op departementaal en interdepartementaal niveau.
 • je hebt academisch werk- en denkniveau;
 • minimaal 3 jaar ervaring in verschillende beleids- en/of adviesfuncties in het veiligheidsdomein;
 • kennis van en aantoonbare ervaring met besluitvormingsprocedures (rijks)overheid;
 • kennis van (stelsel) crisisbeheersing en openbaar bestuur en van het Nationaal Handboek Crisisbesluitvorming;
 • brede of gespecialiseerde kennis van vakgebied veiligheid en crisisbeheersing;
 • kennis van informatiemanagement en ervaring met informatieprocessen op verschillende niveaus;
 • kennis van en ruime ervaring met projectmatig werken;
 • communicatief en taalkundig vaardig (kort en bondig formuleren) zowel mondeling als in geschrift.
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Maand­salaris Min €3.503 Max. €5.343 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
 • Contract­duur 2 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 36
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

 • Ben je in dienst van het rijk en heb je een aanwijzing als Van-Werk-Naar-Werk-kandidaat? Voeg dan een kopie van de aanwijzingsbrief bij je sollicitatie.
 • Het betreft vooralsnog een tijdelijke functie voor de periode van 2 jaar.
 • Er loopt nog een adviestraject voor inschaling en functiebenaming. Indicatie is (sr.) adviseur S11.
 • De functie betreft een vertrouwensfunctie niveau B
 • Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure
 • Je moet bereid zijn om bereikbaarheidsdiensten te draaien
 • Het Departementale Coördinatiecentrum Crisisbeheersing (DCC) maakt onderdeel uit van het Bureau BVA. Werkzaamheden op het gebied van integrale beveiliging kunnen onderdeel uitmaken van je takenpakket.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het DCC kan worden ingezet in drie gevallen: bij een departementale crisis gerelateerd aan de gebouwen (zoals bij brand of demonstraties), bij een beleidscrisis op het gebied van een beleidsonderwerp gerelateerd aan een beleids-DG (bijvoorbeeld Kindertoeslagenaffaire of migratieketen) en bij departement overstijgende crises (bijvoorbeeld MH17, Corona, etc.).

Het DCC JenV is gepositioneerd onder het Bureau BVA, dat beheersmatig onderdeel is van DI&I. De BVA is een onafhankelijke interne derdelijns toezichthouder en draagt bij aan de bescherming van de belangen van het ministerie door te adviseren over en toe te zien op de integrale beveiliging. Dit betreft fysieke beveiliging (gebouwen, materieel, en personen), informatiebeveiliging, persoonsbeveiliging en personele beveiliging.

Ministerie van Justitie en Veiligheid - Directie Informatievoorziening en Inkoop

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Het bestuursdepartement maakt beleid, wetten en regels over de meest uiteenlopende vraagstukken. Bijvoorbeeld over veiligheid op straat, internetfraude, jeugdcriminaliteit, nationale veiligheid en rampenbestrijding. We houden ons bezig met de nationale politie, crisisbeheersing en terrorismebestrijding. De ministers en staatssecretaris worden ondersteund bij hun parlementaire werk. Internationale ontwikkelingen worden gevolgd en beïnvloed. Onze meer dan 2000 medewerkers hebben uiteenlopende opleidingsachtergronden, zijn deskundig en maatschappelijk betrokken. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor het Bestuursdepartement van Justitie en Veiligheid zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

De directie Informatievoorziening en Inkoop (DI&I) is binnen het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) verantwoordelijk voor de JenV-brede ICT-infrastructuur. We richten centrale voorzieningen in en beheren deze. Ook adviseren, faciliteren en ondersteunen we de ambtelijke top, de directeur-generaal en JenV-onderdelen bij (beleidsmatige) vraagstukken op het gebied van informatievoorziening en de beheersing van grote ICT-projecten. Strategisch leveranciersmanagement is ingericht voor Microsoft (ook voor het rijk) en Oracle en de directie heeft de bedrijfsjuridische functie voor JenV in huis.
DI&I formuleert JenV-brede kaders en adviezen om als ministerie rechtmatig, efficiënt en duurzaam te kunnen inkopen en aan te sluiten op Europese en rijksbrede ontwikkelingen zowel voor de informatievoorziening als voor inkoop. Samenwerken, resultaatgericht, ondernemerschap, vakmanschap en experimenteren en leren zijn de kernwaarden in ons werk.

Ministerie van Justitie en Veiligheid - Directie Informatievoorziening en Inkoop

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Terry Hasselo

06-18304184

Richard van Meijbeek

06-25685551

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Eveline Nagelgast

06-11494537

Solliciteren?

Ministerie van Justitie en Veiligheid - Directie Informatievoorziening en Inkoop nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Hoofd Departementaal Coördinatiecentrum Crisisbeheersing JenV

Ministerie van Justitie en Veiligheid - Directie Informatievoorziening en Inkoop
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 28 november
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Coördinerend Specialistisch adviseur, Teamcoördinator Contract en Leverancier

Ministerie van Justitie en Veiligheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 6 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Financieel adviseur

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 2 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd