• Stand­plaats Rijswijk/Utrecht
 • Contractduur Vast contract voorafgegaan door een jaarcontract. Bij voldoende functioneren: na een jaar omzetting in onbepaalde tijd.
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €2.737 - €4.400
 • Niveau Bachelor - HBO
 • Vakgebied Techniek / productie, Verkeer / nautisch
 • Reageren voor 3 november Nog 8 dagen
 • Vacaturenummer ZD-474
 • Plaatsingsdatum 13 oktober 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Het Nederlandse hoofdwegennet, hoofdvaarwegennet en ons hoofdvaarwatersysteem, kortom onze netwerken, worden steeds intensiever benut en zwaarder belast. In geval van een crisis is het belangrijk dat Rijkswaterstaat slagvaardig en adequaat optreedt. Als adviseur Crisisbeheersing binnen de (nieuwe) landelijk opererende afdeling Crisismanagement ben jij een onmisbare schakel op het gebied van crisismanagement.

Op jouw afdeling vindt de voorbereiding op crisis centraal plaats. Deze afdeling neemt de zogenaamde ‘koude fase’ taken voor haar rekening in vakgroepen. Het gaat hierbij om planvorming & organisatie, vakbekwaamheid, informatiemanagement, crisiscommunicatie en evaluatie, verbetering &monitoring. Binnen de vakgroepen vindt het productiewerk plaats en de inhoudelijk uitwerking van het jaarplan crisismanagement. Een vakgroep bestaat uit een vakgroepcoördinator en een aantal adviseurs.

Jij werkt als adviseur mee in de vakgroep planvorming & organisatie en de vakgroep evaluatie, verbetering & monitoring. De vakgroep Planvorming en Organisatie bereidt de RWS-crisisorganisatie voor door het opstellen en actualiseren van crisisplanvorming. De vakgroep Evaluatie, Verbetering en Monitoring is verantwoordelijk voor het evalueren van de crisissituaties. Je bent de specialist en vraagbaak op het gebied van crisismanagement. Je ontwikkelt onderdelen van de crisisorganisatie, bereidt deze voor en zorgt dat ze inzetbaar en in control zijn. Door jou worden ontwikkelingen op onze netwerken, in het areaal of binnen crisismanagement in kaart gebracht en je bekijkt de consequenties van deze ontwikkelingen voor de lokale situatie of de crisisorganisatie.

Je richt je op het realiseren van slagvaardig crisismanagement ten behoeven van situaties zoals bijvoorbeeld een olieverontreiniging op het oppervlaktewater of een vrachtwagen die glycerine heeft verloren op de snelweg. Je handelt daarbij binnen de Rijkswaterstaatbrede kaders en volgens landelijk uniforme uitgangspunten voor crisismanagement. Jouw bevindingen deel je met je stakeholders, waaronder vakgroepcoordinatoren. Zo zorg je voor een continue verbetering van onze crisisbeheersing.

In verband met de ontwikkelingen rondom het corona virus heeft Rijkswaterstaat een aangepaste selectieprocedure. De meest actuele informatie vind je via deze link.

Functie-eisen

 • Je hebt minimaal een hbo-diploma dat relevant is voor crisismanagement, bijvoorbeeld IVK;
 • Je hebt kennis van rampen- en crisisbestrijding, zowel landelijk als regionaal;
 • Je hebt kennis van de de Rijkwaterstaat netwerken, je bent een echte verbinder waarbij je gebruik maakt van je uitstekende communicatieve vaardigheden;
 • Je bent stressbestendig, kunt goed plannen, organiseren en innovatief handelen;
 • Je bent ervaren in het coordineren en implementeren op het gebied van crisismanagement.
 • Een bereikbaarheidsdienst kan een onderdeel zijn van je functie.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 10
 • Salaris­omschrijving

  Het genoemde salaris is gebaseerd op een volledige werkweek.

 • Maand­salaris Min €2.737 Max. €4.400 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur Vast contract voorafgegaan door een jaarcontract. Bij voldoende functioneren: na een jaar omzetting in onbepaalde tijd.
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 60% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bij de Rijksoverheid heb je een aantal individuele keuzemogelijkheden bij het samenstellen van je arbeidsvoorwaardenpakket. Daarvoor kun je bovenop het salaris rekenen op een individueel keuzebudget van 16,37% van je salaris. Tot slot hecht de Rijksoverheid sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor ook tal van mogelijkheden.

Bijzonderheden

 • De selectiegesprekken vinden plaats op 10 november 2020;
 • Formatief valt deze vacature bij RWS Zee en Delta, district Zuid; functionele inzet valt onder de landelijke aansturing van de afdeling Crisesmanagement van RWS Verkeer en Watermanagement. Je werkt voornamelijk vanuit Utrecht;
 • Een (online) voorselectietest of een assessment kan onderdeel zijn van het sollicitatieproces. Het maken van een casus en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, kan eveneens deel uitmaken van het sollicitatieproces. Het inwinnen van referenties maakt deel uit van het sollicitatieproces;

Acquisitie op onze vacatures wordt niet in behandeling genomen.

Meer over de functiegroep Senior Medewerker Vastgoed en Infrastructuur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Zee en Delta is een van de zeven regionale onderdelen van Rijkswaterstaat en is sterk verankerd in land en water. Wij beheren de deltawateren, de Noordzee en het zeegebied in Caribisch Nederland en maken het vervoer over deze zeegebieden mogelijk. Daarnaast verzorgen we, samen met onder andere kustgemeenten en waterschappen, het kustbeheer van Nederland. Verder borgen we de toegang tot de belangrijke havens van Rotterdam, Amsterdam en Antwerpen en zijn wij internationaal gezien dé gesprekspartner en kennisspecialist als het gaat om ’s werelds drukst bevaren zee: de Noordzee. Wij werken veel samen met provincie Zeeland, het departement Mobiliteit en Openbare Werken Vlaanderen, de Haagse beleidsdepartementen en andere organisatieonderdelen van Rijkswaterstaat. 

Kijkend naar de toekomst zetten we onder andere in op windenergie, energiebesparing en -opwekking, onderhoud in de zuidwestelijke delta, de doorontwikkeling van de Deltawerken en het uitvoeringsprogramma Caribisch Nederland. Dat laatste doen we onder meer met wegonderhoud, milieuprojecten en verbetering van haveninfrastructuur. In totaal werken er ongeveer 640 mensen bij ZD, verspreid over vier directies: Netwerkontwikkeling, Netwerkmanagement, Bedrijfsvoering en Rijksrederij.

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en bestaat uit zeven landelijke en zeven regionale organisatieonderdelen. Al meer dan 200 jaar werken we dagelijks aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. We beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en -wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving. Samen met anderen werken we aan een land dat beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar je vlot en veilig van A naar B kunt. Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Jeroen van den Berg, Vakgroep coördinator Planvorming & organisatie

06-15268755

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Carolien Molenaar, Recruiter

06-24837885

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Rijkswaterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Secretaris kustwachtzevenmanschap en raad voor de kustwacht

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Rijswijk
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 30 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Civiel technicus Oosterscheldekering

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Vrouwenpolder (ir. J.W. Topshuis, Neeltje Jans)
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 2 november
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Operationeel adviseur nautisch

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Zuid West Nederland
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 13 november
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd