Adviseur bodemkwaliteit en duurzaam bodembeheer

Rijkswaterstaat

 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €2.737 - €4.400
 • Niveau Bachelor - HBO
 • Vakgebied Natuur / milieu
 • Reageren voor 6 april Nog 3 dagen
 • Vacaturenummer WVL-673
 • Plaatsingsdatum 19 maart 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Wie infrastructuur zegt, zegt ook bodem en ondergrond. Voor Rijkswaterstaat is het thema bodem van groot belang. Als adviseur ga jij aan de slag binnen het programma Bodem+. Dankzij jou pakken we onder meer duurzaam bodembeheer, bodemsanering en –kwaliteit en de behandeling van ondergrond en grondwater adequaat aan.

Duurzaam bodembeheer en circulair grondverzet zijn jouw speerpunten. Hierbij ben je een aanspreekpunt voor onder meer het Besluit bodemkwaliteit en de Wet bodembescherming. De verdeling van je werkzaamheden is afhankelijk van de vraag gedurende het jaar. Je bent vooral extern geörienteerd op onze doelgroepen bij decentrale overheden en krijgt een actieve rol in de voorlichting over de implementatie van de nieuwe bodemregels in de Omgevingswet. Je versterkt het team Implementatie Omgevingswet bodemkwaliteit door het geven van voorlichting, beleidsondersteunende adviezen richting het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, en implementatie-adviezen aan decentrale overheden. Ook help je mee aan de inrichting van ons Informatiepunt Omgevingswet en versterk je ons team van de bodemhelpdesk.

Vanwege de invoering van de Omgevingswet moet duurzaam bodembeheer een plek krijgen in de context van diverse maatschappelijke opgaven op het gebied van energie, klimaat en materiaalgebruik. Je ondersteunt vooral decentrale overheden maar ook Rijkswaterstaat bij het maken van die omslag ‘terwijl de winkel open blijft’. Daarnaast lever je input voor actuele bodemdossiers. Denk aan het handelingskader PFAS, de afzet van thermisch gereinigde grond en het nieuw in te voeren toepassingskader voor diepe plassen.

De afdeling Bodem en Ondergrond werkt nauw samen met nationale kennisinstituten, decentrale overheden en andere diensten en afdelingen binnen Rijkswaterstaat. Jouw rol binnen de afdeling is met al jouw stakeholders een goed netwerk te onderhouden en actief in te zetten. De ontwikkelingen en belangen zowel binnen als buiten onze organisatie leer je kennen en verbindt ze met elkaar. Continu ben je gericht op het verbeteren van onze kennis- en netwerkkwaliteit.

In verband met de ontwikkelingen rondom het corona virus heeft Rijkswaterstaat een aangepaste selectieprocedure. De meest actuele informatie vind je via deze link.

Functie-eisen

 • Je hebt een hbo-diploma bodem-, milieu- of natuurkunde, of gelijkwaardig niveau.
 • Je hebt minimaal drie jaar ervaring in het bodem- en ondergrondwerkveld en kennis van bodemkwaliteit en duurzaam bodembeheer.
 • Je hebt kennis van het geldende bodembeleid en inzicht in de nieuwe bodemwet-en -regelgeving van de Omgevingswet en het proces van vergunningverlening.
 • Samenwerken zit in jouw DNA en je krijgt energie van het opbouwen en onderhouden van relatienetwerken.
 • Je hebt goede communicatieve vaardigheden en presentaties verzorgen doe je graag.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 10
 • Maand­salaris Min €2.737 Max. €4.400 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • De selectiegesprekken vinden plaats op 9 april 2020.
 • Een (online) voorselectietest of een assessment kan onderdeel zijn van het sollicitatieproces. Het maken van een casus en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, kan eveneens deel uitmaken van het sollicitatieproces. Het inwinnen van referenties maakt deel uit van het sollicitatieproces.

Acquisitie op onze vacatures wordt niet in behandeling genomen.

Meer over de functiegroep Medewerker Advisering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Water, Verkeer en Leefomgeving is een van de zeven landelijke organisatieonderdelen van Rijkswaterstaat. Wij zijn binnen de organisatie leidend in het denken over, en voorbereiden op, de grote transitievraagstukken, zoals klimaatadaptatie en circulariteit. Wij voorzien uitdagingen, kansen en mogelijkheden voor een toekomstbestendig Nederland. Dat doen we door de kennis die nodig is om een antwoord op deze vragen te geven, te (laten) ontwikkelen, beheren en te delen.

Dit doen we natuurlijk niet alleen. Wij werken daarin nauw samen met kennisinstituten, decentrale overheden en marktpartijen uit binnen- en buitenland. Vaak gaat het om schaarse, heel specifieke, kennis. Zo werken we bijvoorbeeld aan duurzame en slimme mobiliteit, een aanpak voor zwerfafval en plastic rondom en in onze wegen en wateren, en innovaties als een circulair viaduct. Ook onderhouden we dijken langs Rijkswaterstaat en keringen, en onderzoeken we hoe we in tijden van droogte water beter vast kunnen houden. WVL monitort en analyseert verkeersongevallen en onderzoekt hoe de wegen nog veiliger kunnen maken. Daarbij houden we rekening met de mensen, dieren en natuur in de omgeving.

In totaal werken er ruim 900 mensen binnen WVL, verspreid over vier directies: Bedrijfsvoering, Inkoop en Prestatiemanagement, Bereikbaarheid en Netwerkkwaliteit en Veiligheid en Water en Leefomgeving. We delen onze ervaringen en inzichten, om anderen te voorzien in hun kennisbehoefte van vandaag en morgen. Zo werken we met elkaar aan het Nederland van overmorgen.

Jouw team Bodem en Ondergrond

De afdeling Bodem en Ondergrond voert via het programma Bodem+ een gezamenlijke opdracht uit van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de provincies, de gemeenten en de waterschappen. Als schakel tussen het rijk en de decentrale overheden zijn we verantwoordelijk voor de implementatie van beleid. We geven ervaringen uit de uitvoeringspraktijk terug in de vorm van beleidsadviezen. Om de implementatie van beleid te laten slagen, zijn we veel in het land. Hier dragen we onze kennis over aan de decentrale overheden, vervullen we een helpdeskfunctie en onderhouden onze accountmanagers contact met onze doelgroepen. Daarnaast voeren we namens het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wettelijke taken uit en dragen we bij het Programmabureau Basisregistratie Ondergrond en het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie.

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en bestaat uit zeven landelijke en zeven regionale organisatieonderdelen. Al meer dan 200 jaar werken we dagelijks aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. We beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en -wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving. Samen met anderen werken we aan een land dat beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar je vlot en veilig van A naar B kunt. Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Gilbert Boerekamp, Afdelingshoofd Bodem en Ondergrond

06-46372876

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Marc van Eick, Adviseur Werving en Selectie

06 -54243724

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Rijkswaterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Medewerker frontoffice

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Rijswijk
 • Uren per week 24
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 10 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Manager projectbeheersing

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Utrecht, Lelystad of Rijswijk
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 6 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Technisch manager Waterkeringen

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Utrecht of Lelystad
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 6 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd