Adviseur bodemkwaliteit en duurzaam bodembeheer

Rijkswaterstaat Water, Verkeer & Leefomgeving

 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.192 - €4.905
 • Niveau Bachelor - HBO
 • Vakgebied Natuur / milieu
 • Reageren voor 16 september
 • Vacaturenummer WVL-610
 • Plaatsingsdatum 7 augustus 2019
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Functie­omschrijving

Wie infrastructuur zegt, zegt bodem en ondergrond. Voor Rijkswaterstaat is het thema bodem dan ook van groot belang. Als adviseur ga jij aan de slag binnen het programma Bodem+. Dankzij jou pakken we onder meer duurzaam bodembeheer, bodemsanering en –kwaliteit en de behandeling van ondergrond en grondwater adequaat aan.

Duurzaam bodembeheer en circulair grondverzet zijn je speerpunten. Hierbij ben je een aanspreekpunt voor onder meer het Besluit bodemkwaliteit en de Wet bodembescherming. De verdeling van je werkzaamheden is afhankelijk van de vraag gedurende het jaar. Je voert wettelijke taken uit en versterkt ons bodemhelpdeskteam. Ook ondersteun je het team Besluit bodemkwaliteit met voorlichting, beleidsondersteunende adviezen richting het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, en implementatie-adviezen aan decentrale overheden.

Vanwege de invoering van de Omgevingswet moet duurzaam bodembeheer een plek krijgen in de context van diverse maatschappelijke opgaven op het gebied van energie, klimaat en materiaalgebruik. Je ondersteunt zowel Rijkswaterstaat als decentrale overheden bij het maken van die omslag ‘terwijl de winkel open blijft’. Daarnaast lever je input voor actuele bodemdossiers. Denk aan het handelingskader PFAS, de afzet van thermisch gereinigde grond en het nieuw in te voeren toepassingskader voor diepe plassen.

Je afdeling Bodem en Ondergrond werkt nauw samen met nationale kennisinstituten, decentrale overheden en andere diensten en afdelingen binnen Rijkswaterstaat. Je onderhoudt je netwerk goed en zet het actief in. Regelmatige afstemming met collega’s, medeoverheden en andere partijen binnen Rijkswaterstaat vind je belangrijk. Je kent de ontwikkelingen en belangen binnen en buiten onze organisatie en verbindt ze met elkaar. Continu ben je gericht op het verbeteren van onze kennis- en netwerkkwaliteit.

Functie-eisen

 • Je hebt een hbo-diploma bodem-, milieu- of natuurkunde, of gelijkwaardig niveau.
 • Je hebt minimaal drie jaar ervaring in het bodem- en ondergrondwerkveld en kennis van bodemkwaliteit en duurzaam bodembeheer.
 • Je hebt minimaal een jaar ervaring met adviseren en het maken van (deel)adviesproducten en -diensten.
 • Je hebt kennis van het geldende bodembeleid en inzicht in de nieuwe bodemwet-en -regelgeving van de Omgevingswet en het proces van vergunningverlening.
 • Je hebt basiskennis van het Besluit bodemkwaliteit en het traject Omgevingswet en het daarbij horende digitale stelsel.
 • Je bent aantoonbaar succesvol in het ontwikkelen en onderhouden van een relatienetwerk.
 • Je kunt goed samenwerken, hebt uitstekende communicatieve vaardigheden en kunt goed presentaties verzorgen.
 • Je herkent je in onze kernwaarden: resultaatgericht, aanspreekbaar, dienstverlenend, integer, ondernemend en verbindend.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 11
 • Maand­salaris Min €3.192 Max. €4.905 (bruto)
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogenaamde 13e maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 60% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien heb je een aantal individuele keuzemogelijkheden bij het samenstellen van je arbeidsvoorwaardenpakket.

Bijzonderheden

 • De sluitingsdatum voor deze vacature is 15 september 2019.
 • Bel voor meer informatie over de sollicitatieprocedure het klantencontactcentrum via 088–7970788.
 • Heb je inhoudelijke vragen over de functie? Neem dan contact op met Gilbert Boerekamp, Rijkswaterstaat afdelingshoofd Bodem en Ondergrond, via 06–46372876.
 • Een (online) voorselectietest of een assessment kan onderdeel zijn van het sollicitatieproces. Het maken van een casus en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, kan eveneens deel uitmaken van het sollicitatieproces. Het inwinnen van referenties maakt deel uit van het sollicitatieproces.

Meer over de functiegroep Medewerker Advisering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De afdeling Bodem en Ondergrond voert via het programma Bodem+ een gezamenlijke opdracht uit van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de provincies, de gemeenten en de waterschappen. Als schakel tussen het rijk en de decentrale overheden zijn we verantwoordelijk voor de implementatie van beleid. We geven ervaringen uit de uitvoeringspraktijk terug in de vorm van beleidsadviezen. Om de implementatie van beleid te laten slagen, zijn we veel in het land. Hier dragen we onze kennis over aan de decentrale overheden, vervullen we een helpdeskfunctie en onderhouden onze accountmanagers contact met onze doelgroepen. Daarnaast voeren we namens het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wettelijke taken uit en dragen we bij het Programmabureau Basisregistratie Ondergrond en het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie.

Rijkswaterstaat Water, Verkeer & Leefomgeving

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. We beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en –wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving. Samen met anderen werken we aan een land dat beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar je vlot en veilig van A naar B kunt. Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat.  

WVL ontwikkelt voor Rijkswaterstaat de visie op zijn netwerken en onze leefomgeving. We geven met die visie aan hoe de drie netwerken van Rijkswaterstaat (hoofdwegennet, hoofdvaarwegennet en hoofdwatersysteem) zich moeten ontwikkelen, welke kwaliteit we aan onze gebruikers leveren en welke zorg aan de leefomgeving moet worden besteed. WVL is tevens verantwoordelijk voor het overzicht van de kennisbehoefte bij Rijkswaterstaat nu en in de toekomst. In dit kader heeft Rijkswaterstaat bij WVL de taak neergelegd om voor geheel Rijkswaterstaat de inkoop van kennis te organiseren. WVL wordt daarmee voor de kenniswereld - universiteiten, kennis- en onderzoeksinstituten, koepelorganisaties binnen de kenniswereld e.d.-  het gezicht van en eerste aanspreekpunt bij Rijkswaterstaat en de opdrachtgever namens Rijkswaterstaat. 
Naast het inkopen van kennis, stimuleren we het delen van beschikbare kennis met collega’s en ook met externe partijen. Dit laatste doen we onder andere door te participeren in samenwerkingsverbanden, het vormen van strategische allianties met partners uit de kenniswereld en het stimuleren van kennisontwikkeling en innovatie met en bij marktpartijen. Door duurzaam en strategisch samen te werken aan onze prestaties dragen we bij aan een bereikbaar, veilig en leefbaar Nederland. 

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Gilbert Boerekamp, Afdelingshoofd Bodem en Ondergrond

06-46372876

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Klanten Contact Centrum

088-7970788

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Rijkswaterstaat Water, Verkeer & Leefomgeving nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Coördinerend adviseur / Clustertrekker verkeersveiligheid

Rijkswaterstaat Water, Verkeer & Leefomgeving
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36-40
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 4 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Senior adviseur veiligheidsmanagement en -cultuur

Rijkswaterstaat Water, Verkeer & Leefomgeving
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-40
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 5 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

(Senior) adviseur veiligheidsmanagement

Rijkswaterstaat Water, Verkeer & Leefomgeving
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-40
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 4 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)