• Stand­plaats Arnhem, Assen, Den Haag en Utrecht
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €2.737 - €4.400
 • Niveau Bachelor - HBO
 • Vakgebied Natuur / milieu
 • Reageren voor 1 juni
 • Vacaturenummer RVB/2020/24
 • Plaatsingsdatum 11 februari 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Bij het Rijksvastgoedbedrijf staat het cluster Ondergrond aan de lat voor een veilige en kwalitatief betrouwbare bodem waarop ons vastgoed staat. Als adviseur bodembeheer ga je aan de slag in Arnhem, Assen, Den Haag of Utrecht. Binnen de scope van bodem en ondergrond ligt jouw focus op het zorgen dat ons vastgoed veilig in gebruik kan worden genomen.

Je ondersteunt onze projecten en programma’s door de coördinatie voor alle benodigde onderzoeken en saneringen op het gebied van bodem en ondergrond op je te nemen. Dit doe je voor het rijksvastgoed in het algemeen en in het bijzonder voor het vastgoed van Defensie. De vastgoedobjecten (zoals kazernes, oefenterreinen en havens) liggen verspreid door heel Nederland.

Jij coördineert verschillende onderzoeken, plannen, bestekken, bodemsaneringen en monitort bij diverse projecten. Daarnaast communiceer je met de (klant)organisatie, het bevoegd gezag en de markt over de onderzoeken en saneringen. Verder ben je verantwoordelijk voor de kwalitatieve toetsing en uitvoering van (technische) adviezen op het gebied van bodem en ondergrond.

Binnen het Rijksvastgoedbedrijf en onze klantonderdelen neem je deel aan werkgroepen en overleggen, waarbij je zorgt voor een inhoudelijke terugkoppeling. Met jouw kennis van relevante ontwikkelingen en processen coördineer je het werk inhoudelijk en procedureel. Tot slot stem je zaken af rond het aandragen van procesverbeteringen.

Functie-eisen

 • Je hebt een relevante technische opleiding op hbo-niveau afgerond.
 • Je beschikt over actuele kennis van bodem en ondergrond en hebt minimaal vijf jaar relevante werkervaring.
 • Je hebt ervaring in het afstemmen en adviseren over de toepassing van vaktechnische expertise.
 • Je kunt je prima mondeling en schriftelijk uitdrukken.
 • Je bent vaardig in plannen en organiseren en met projectmatig werken.
 • Je bent zelfstandig, resultaatgericht, initiatiefrijk en je staat ervoor open om jezelf te ontwikkelen.
 • Je bent klantgericht en kunt goed samenwerken.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 10
 • Maand­salaris Min €2.737 Max. €4.400 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 36
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • Omdat de werkzaamheden plaatsvinden op een locatie van het ministerie van Defensie vindt er een screening door de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) plaats. Aanstelling bij het Rijksvastgoedbedrijf vindt plaats nadat er een Verklaring van Geen Bezwaar door de MIVD is afgegeven.
 • Een assessment kan deel uitmaken van het selectietraject.
 • Deze functie wordt gelijktijdig intern en extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang.
 • Het gaat om een vaste aanstelling. Je krijgt in eerste instantie een tijdelijke aanstelling op proef van twaalf maanden aangeboden. Bij geschiktheid voor de functie word je vervolgens in vaste dienst aangesteld.
 • Wij hanteren in deze procedure een lange sluitingstermijn en sluiten de vacature bij het vinden van een goede kandidaat.

Meer over de functiegroep Senior Medewerker Vastgoed en Infrastructuur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De sectie Omgevingsmanagement vervult de eigenaarsrol voor het Defensievastgoed, onder meer op het vlak van zakelijke rechten, jacht, huur en medegebruik. Wij zorgen voor het afstoten en gereedmaken van Defensievastgoed, voeren specialistisch onderzoek uit en geven advies. Verder zorgt de sectie voor het verkrijgen en beheren van alle gebruiks- en projectgerelateerde toestemmingen op het gebied van milieu, water, bouwen, reclame, inrit, sloop, kap en natuur.

Ook werken we aan belangenbehartiging, planologie, inrichting, structuur- en ontwikkelingsplannen en huisvestings- en beleggingsadviezen. De sectie bestaat uit vijf clusters: Ondergrond, Ruimte, Milieubeheer en Advies, Omgevingsrecht en Private Zaken en Vergunningen Brandveiligheid, Milieu en Water.

Cluster Ondergrond
Binnen het cluster Ondergrond zijn we verantwoordelijk voor:

 • het opstellen en uitvoeren van het programma Bodemonderzoek en -sanering Defensie, om te voldoen aan Defensiebeleid:in 2023 moeten alle ernstige gevallen van bodemverontreiniging op Defensieterreinen worden beheerst of zijn gesaneerd;
 • het laten uitvoeren van bodemonderzoeken of onderzoeken naar niet gesprongen explosieven (NGE), het vervolg daarop (bodemsanering) en het adviseren over bodemkwaliteit;
 • het voorkomen van NGE en de consequenties daarvan in het kader van voorgenomen ontwikkeling, herontwikkeling van gebieden, voorgenomen nieuwbouw- of renovatieprojecten, aankoop, verkoop of uitgifte van terreinen of voorgenomen grondroering;
 • het adviseren over de gevolgen van (nieuwe) landelijke en regionale regelgeving voor het Rijksvastgoedbedrijf;
 • het verzorgen van belangenbehartiging voor onze opdrachtgevers op het gebied van bodem en NGE richting lokale overheden, uitvoeringsdiensten en de Inspectie Leefomgeving en Transport, waarbij ook het zo nodig opstellen en indienen van zienswijzen en/of bezwaren op beschikkingen hoort die verleend zijn in het kader van de Wet bodembescherming;
 • het verzorgen en begeleiden van bereddering in geval van calamiteiten of ongewone voorvallen op het gebied van bodemverontreiniging, bijvoorbeeld lekkages, drugsdumpingen en brand;
 • het onderzoeken van de bodemopbouw voor civiel- en cultuurtechnische advisering, bijvoorbeeld over klimaatadaptatievraagstukken.

Rijksvastgoedbedrijf

Het Rijksvastgoedbedrijf, onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, is de grootste opdrachtgever in Nederland op het gebied van vastgoed. Wij zijn een professionele organisatie met een enorme hoeveelheid beschikbare kennis en ervaring. We beheren ruim 12 miljoen vierkante meter gebouwen en circa 89.000 hectare grond. Onze medewerkers ontwikkelen en beheren onder meer rechtbanken, kazernes, magazijnen, kantoren, musea, gevangenissen, gerechtsgebouwen, paleizen en monumenten.

Bij het Rijksvastgoedbedrijf werken project- en procesmanagers, inkopers, contractmanagers, gebouwbeheerders, juristen, restauratiespecialisten, ingenieurs en architecten. Maar ook ecologen en kunsthistorici. Wij zorgen voor beheer en onderhoud, aan- en verkoop, nieuwbouw, verbouw en renovatie én ontwikkeling en herontwikkeling van gebouwen en terreinen.

Zie www.rijksvastgoedbedrijf.nl/over-ons/organisatie voor meer informatie over het Rijksvastgoedbedrijf.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Ir. René Zijlstra, manager

06-21228381

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Marilyn Antonia, Backoffice Werving & Selectie

06-50738020

Shamin Naipal, Backoffice Werving & Selectie

06-46748145

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Rijksvastgoedbedrijf nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Adviseur / projectleider bodembeheer

Rijksvastgoedbedrijf
 • Stand­plaats Utrecht, Arnhem, Assen en Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 1 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Medior adviseur vastgoedonderhoud - Utrecht

Rijksvastgoedbedrijf (RVB)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 28 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior technisch medewerker elektrotechniek

Rijksvastgoedbedrijf (RVB)
 • Stand­plaats Assen
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 18 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd