Adviseur Bodem (32-36 uur)

Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe

 • Stand­plaats Assen of Emmen
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris - €5.009
 • Niveau HBO oude stijl, HBO bachelor, Bachelor - HBO
 • Vakgebied Natuur / milieu
 • Reageren voor 31 december
 • Vacaturenummer 20230605
 • Plaatsingsdatum 21 september 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Voor het team Bodem zijn wij op zoek naar een ervaren adviseur Bodem die zich onder meer gaat bezig houden met het geven van adviezen, het toetsen en beoordelen van onderzoeken en plannen, het opstellen van beschikkingen en het begeleiden van saneringen voor onze opdrachtgevers.

Een greep uit je werkzaamheden
• Adviseren over complexe vraagstukken met betrekking tot bodem en ondergrond.
• Adviseren aan gemeenten en provincie, bedrijven, particulieren en instellingen over het bodem- en ondergrondbeleid.
• Advisering en plantoetsing over bodemaspecten bij omgevingsvergunningaanvragen en bestemmingsplannen (omgevingsvisie/omgevingsplannen).
• Toetsen en beoordelen van bodemonderzoeken, saneringsplannen en evaluatieverslagen.
• Opstellen van beschikkingen Wet bodembescherming.
• Initiëren van bodemonderzoeken.
• Begeleiden van bodemonderzoeken en -saneringen en op basis van de behaalde resultaten hierover advies uitbrengen.
• Projectleiding van complexe projecten (sturing op geld en tijd), zoals het uitvoeren van gebiedsgericht grondwaterbeheer.
• Leveren van vakinhoudelijke kennis in projectteams.
• Leveren van een bijdrage in de kennisontwikkeling en -doorwerking van het adviesveld Bodem binnen onze organisatie.

Wat neem je mee?
• Minimaal een afgeronde, relevante hbo-opleiding (bijvoorbeeld milieukunde).
• Goede kennis en aantoonbare werkervaring op gebied van de Wet bodembescherming en het Besluit bodemkwaliteit.
• Kennis van onder meer de PFAS en Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) problematiek.
• Kennis van de bodem en ondergrond.
• Affiniteit met andere (milieu-)wetgeving zoals Wabo, Wm, Activiteitenbesluit, Waterwet (KRW) en Wro.
• Kennis van de verandering van wetgeving in relatie tot de Omgevingswet.
• Je bent adviesvaardig en hebt bestuurlijke sensitiviteit.
• Je hebt ervaring met beleidsvoorbereidende processen.
• Je bent omgevingsbewust en hebt probleemoplossend vermogen.
• Je bent gericht op samenwerken en kunt een verbindende rol vervullen.
• Je bent graag bereid mee te werken aan de verdere teamontwikkeling.
• Uitstekende schriftelijke en communicatieve vaardigheden.

 • Salaris­omschrijving

  De functie Adviseur Bodem is ingedeeld HR21 functieprofiel van Medewerker Beleidsuitvoering I.
  Het salaris (afhankelijk van kennis en ervaring) is gebaseerd op schaal 10 van de Cao SGO met een bruto maandsalaris van maximaal € 5.009,- bij een dienstverband van 36 uur per week.

  Naast je salaris ontvang je een Individueel Keuze Budget (IKB) van 17,05% van je bruto salaris. Het IKB kan (maandelijks) ingezet worden voor bijvoorbeeld het kopen van vakantiedagen of het aanschaffen van een fiets of het uitruilen van woon-werk kilometers. Je ontvangt voor de dagen dat je thuiswerkt een vergoeding van € 3,- netto.

 • Maand­salaris Min € Max. €5.009 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 1 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Wij bieden in eerste instantie een arbeidsovereenkomst voor één jaar die, bij gebleken geschiktheid, wordt omgezet naar een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Het betreft een functie van 32 tot 36 uur per week, waarbij onze voorkeur uitgaat naar 36 uur per week.

Wat bieden wij jou?
De RUD Drenthe is een organisatie waar jouw werk van directe invloed is op de kwaliteit van leven van mensen, de natuur en de balans daarmee met economische vooruitgang. Werken bij de RUD Drenthe is dynamisch, veelzijdig en complex en wordt ervaren door collega’s als ontzettend leuk. We hebben een werkomgeving waarin je kunt leren én jezelf kunt ontwikkelen. Er is dus volop mogelijkheid om jouw kennis op peil te houden. Daarnaast is onze werksfeer informeel en bestaat er een goede werk-privé balans met flexibele werktijden. Lees hierover meer op www.ruddrenthe.nl/vacatures.

Ben je enthousiast?
We ontvangen graag je sollicitatie!
Je motivatiebrief en cv kunnen worden gestuurd naar [email protected]

De procedure wordt gesloten zodra er zich een goede kandidaat heeft gemeld!

Dus wacht niet te lang! We zien je sollicitatie graag tegemoet. De sollicitatiegesprekken worden zo snel mogelijk ingepland.

Deze vacature wordt gelijktijdig intern en extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang.

Wil je meer informatie over deze functie, neem dan contact op met Selcio Tuzla, Teamleider Bodem (telefoonnummer 0592-754411).

Wij hebben begrip voor acquisitie, maar zullen daar niet op ingaan.

Voor meer informatie over de RUD Drenthe zie www.ruddrenthe.nl

Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe

Bij de RUD Drenthe werken zo’n 200 gespecialiseerde medewerkers met kennis van en ervaring met milieuwetgeving. Inwoners en bedrijven van Drenthe kunnen op ons rekenen. Wij zorgen namelijk voor een schone, veilige en duurzame leefomgeving. Nu én voor volgende generaties. Dit doen wij onder andere door middel van het houden van toezicht en het handhaven van de wettelijke milieuregels, door vergunningverlening en door onze gemeenten en provincie te adviseren over verschillende milieuthema’s.

Met deze missie staan wij in het brandpunt van grote maatschappelijke ontwikkelingen in ons land: het behouden en versterken van de kwaliteit van de leefomgeving in een drukbevolkt land, het verantwoord gebruik van de schaarse ruimte, de economische ontwikkeling, de verduurzaming en de energietransitie en de bescherming van natuur. Daar kun jij aan meewerken!

Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Adviseur Geluid (32-36 uur / 0,89-1 fte)

Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe
 • Stand­plaats Assen of Emmen
 • Uren per week 32-36
 • Reageren voor 31 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Toezichthouder Milieu met specialisatie Energie (36 uur/ 1 fte)

Regionale Uitvoerings Dienst Drenthe
 • Stand­plaats Assen of Emmen
 • Uren per week 36
 • Reageren voor 4 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Vergunningverlener Milieu II of III (min 24 uur / 0,67 fte)

Regionale Uitvoerings Dienst Drenthe
 • Stand­plaats Assen of Emmen
 • Uren per week 24-36
 • Reageren voor 31 januari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd