Adviseur bij Huis voor Klokkenluiders

Huis voor Klokkenluiders

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.092 - €6.045
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Juridisch, Onderzoek / wetenschap, Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Reageren voor 13 februari Nog 9 dagen
 • Vacaturenummer HvK/23/01
 • Plaatsingsdatum 23 januari 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Wat vragen wij?

Wij zijn het Huis voor Klokkenluiders. Een bevlogen groep experts die willen bijdragen aan een integere samenleving door misstanden op het werk te helpen oplossen en voorkomen, en het melden ervan veilig te maken. We luisteren, gidsen en inspireren, en stellen ons daarbij altijd onafhankelijk, onbevangen en onbevooroordeeld op. We bieden advies aan melders die aan de bel willen trekken, en doen onderzoek naar vermeende misstanden, of naar de oneerlijke behandeling van een melder. Daarnaast bieden we kennis en inspiratie waarmee we organisaties ondersteunen bij het zorgen voor een veilig werkklimaat. Zodat de samenleving blijvend doordrongen is van het belang van integer en ethisch handelen.

We zoeken een adviseur die van onmisbare waarde wil zijn voor melders die bij ons aan de bel trekken. Jij bent verantwoordelijk voor het informeren, adviseren én doorverwijzen van individuele (potentiële) melders binnen de publieke en private sector. Hiervoor onderhoud je contacten met deze (potentiële) melders en adviseer je hen op een onafhankelijke en onpartijdige manier over het melden van een vermoede misstand of inbreuk op Unierecht.

Dit doe je met drie doelen voor ogen: voorkomen van eventuele benadeling van de melder, streven naar behoud of herstel van een goede relatie tussen de melder en de werkgever/organisatie en zoeken naar de juiste manier om de (vermoede) misstand of inbreuk aan te kaarten, zodat deze kan worden opgelost.

Je haalt zo snel mogelijk de last van de schouders van de melder. Vragen die dan aan de orde kunnen komen zijn bijvoorbeeld: Is er inderdaad sprake van een misstand? Wat zijn dan de risico's van het doen van een melding? Hoe kan de misstand binnen de betreffende organisatie aan de orde worden gesteld? En wat zijn de mogelijkheden als de organisatie de melding niet goed behandelt?

Je bent in hoge mate zorgvuldig, zowel in de gesprekken als in de verwerking van gegevens. Jij begeleidt de melder hierbij zonder je professionele distantie te verliezen. Dat betekent dat je soms gesprekken met mensen voert die zich geen raad meer weten en zelfs psychische of sociale problemen hebben. Je staat sterk in je schoenen, je houdt ook in problematische situaties het hoofd koel.

Tot slot werk je intensief samen met je collega-adviseurs bij de beantwoording van vragen waarmee (potentiële) melders zich tot het Huis wenden.

Wat breng jij?

 • Je hebt wo-niveau en een relevante achtergrond. Denk aan een sociaal en/of juridische opleiding.
 • Je hebt bij voorkeur ervaring in het bedrijfsleven of bij een complexe uitvoeringsorganisatie.
 • Je hebt bij voorkeur ervaring op het terrein van compliance, klokkenluiden en/of integriteit.
 • Je hebt bij voorkeur kennis van en ervaring met mediation.
 • Je hebt affiniteit met de doelstellingen van het Huis voor Klokkenluiders.
 • Je kunt een rol vervullen als objectieve en neutrale vertegenwoordiger van het Huis als bestuursorgaan.
 • Je hebt een goed empathisch vermogen en goede sociale vaardigheden.
 • Je bent vertrouwd met het werken met juridische vraagstukken en binnen juridische kaders.
 • Je hebt een goed analytisch vermogen en overtuigingskracht.
 • Je hebt een goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid en kunt op zorgvuldige wijze begrijpelijke adviezen formuleren.
 • Je kunt vermoedens van misstanden objectief beschrijven.
 • Je kunt goed samenwerken, netwerken, plannen en organiseren maar je kunt ook goed zelfstandig werken.
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €4.092 Max. €6.045 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 1 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

 •  De functies binnen de afdeling Advies zijn vertrouwensfuncties. Een screening door de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst maakt daarom deel uit van de selectieprocedure.
 • Een schrijfopdracht, assessment en referentiecheck kunnen deel uitmaken van de selectieprocedure.
 • De standplaats is Den Haag.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Afdeling Advies
De (potentiele) melder wordt in eerste instantie geholpen door de afdeling Advies. Hij of zij krijgt daar onafhankelijk en vertrouwelijk advies. Is er inderdaad sprake van een vermoeden van een misstand? Wat zijn dan de risico's van het doen van een melding? Hoe kan de misstand binnen de betreffende organisatie aan de orde worden gesteld? En wat zijn de mogelijkheden als de organisatie de melding niet goed behandelt?

Andere afdelingen zijn:

Afdeling Onderzoek
Het Huis kan zelf onafhankelijk onderzoek doen naar een vermoeden van een misstand en/of naar hoe de werkgever met de melder is omgegaan. Daarvoor is de afdeling Onderzoek opgericht. Een onderzoek leidt tot een (geanonimiseerd) openbaar rapport met eventueel aanbevelingen.

Afdeling Kennis & Preventie
Naast de advies- en onderzoekstaken heeft het Huis een afdeling Preventie. Deze afdeling is met name gericht op de werkgever die moet zorgen dat misstanden worden voorkomen en meldingen niet nodig zijn. En dat er in de organisaties goed en adequaat mee wordt omgegaan, mochten ze wel nodig blijken.

Staf
Deze afdeling ondersteunt de gehele organisatie en bestaat uit medewerkers met verschillende aandachtsgebieden zoals ondersteuning, juridisch, bedrijfsvoering, ict en communicatie.

Het driekoppige bestuur van het Huis voor Klokkenluiders wordt ondersteund door een bureau van in totaal circa 30 fte dat bestaat uit de afdelingen Advies, Onderzoek, Kennis & Preventie en staf, allen onder leiding van een directeur. Als adviseur maak je deel uit van de afdeling Advies.

Huis voor Klokkenluiders

Huis voor Klokkenluiders

Het Huis voor Klokkenluiders draagt bij aan een integere samenleving. Met advies aan werknemers die bij maatschappelijke misstanden als melder aan de bel trekken. Met onderzoek naar misstanden. Of met onderzoek naar de behandeling van een klokkenluider, die geen nadeel mag ondervinden van zijn of haar melding van een misstand. En door overheden, semipublieke instellingen en bedrijven te stimuleren hun integriteit te bewaken.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Marion Weitering, coördinator afdeling Advies

088-1331008

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Team Backoffice Werving & Selectie

070-4266161

Solliciteren?

Huis voor Klokkenluiders nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Onderzoeksspecialist Integriteit

Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Stand­plaats Rijnstraat 8 te Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 9 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Beleidsadviseur mensenrechten

College voor de Rechten van de Mens
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 21 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Compliance Monitoring Officer

Inspectie Leefomgeving en Transport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 28 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd