Adviseur Bestuursrecht en Beleid

Airport Coordination Netherlands

 • Stand­plaats Schiphol
 • Uren per week 32 - 40
 • Maand­salaris €4.252 - €6.376
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Juridisch
 • Reageren voor 15 juli Nog 9 dagen
 • Vacaturenummer 01
 • Plaatsingsdatum 23 juni 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Je werkt bij Airport Coordination Netherlands, een zelfstandig bestuursorgaan dat verantwoordelijk is voor de slotallocatie op de luchthavens Schiphol, Eindhoven en Rotterdam.

De luchtvaart is volop in beweging.  Het is aan ACNL om transparant en onpartijdig de rechten voor het landen en opstijgen uit te geven aan de luchtvaartmaatschappijen.  Als adviseur Bestuursrecht en Beleid sta je daar midden in.

Het doel van de functie is enerzijds om te zorgen dat er, rekening houdend met onder meer de Algemene wet bestuursrecht, helderheid wordt gecreëerd in (interpretatie van) regels en beleid, en anderzijds om een bijdrage te leveren aan de positionering van ACNL op politiek bestuurlijk niveau. In dat kader adviseert de Adviseur Bestuursrecht en Beleid de Managing Director en ondersteunt hij of zij de uitvoering.

Dit binnen ACNL in nauwe samenwerking met de Slotcoördinatoren (als het gaat om inhoudelijke kennis, business support (denk aan IT-support, data-analyses) en het maken of aanpassen van processen en procedures) alsmede de Adviseur Beleid en Ontwikkeling als het om beleidsmatige zaken gaat.

Buiten ACNL in overleg met betrokken stakeholders als luchthavens, luchtvaartmaatschappijen, overheid en Europese Commissie, Europese coördinatoren en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Taken

Bestuursrechtelijke expertise/ bestuursrecht en beleid


- Bijdragen aan de positionering van ACNL op politiek-bestuurlijk niveau d.m.v.:

 • Advies zowel op inhoudelijk als strategisch niveau over de invloed van actuele ontwikkelingen op de rol en positie van ACNL;
 • Leveren van strategische input in discussies met andere stakeholders;
 • Adviseren ten aanzien van juridische en bestuurlijke aspecten (waaronder de governance) waarmee ACNL als zelfstandig bestuursorgaan te maken heeft.

- Invulling geven aan beleids- en beoordelingsruimte van ACNL door o.a.:

 • Het toetsen van de besluiten en processen van ACNL aan de Algemene wet bestuursrecht;
 • Het beschrijven en invulling geven aan de discretionaire bevoegdheden van de slotcoördinator (ACNL);
 • Het opstellen van beleid, procedures en werkwijzen voor helder toepasbare regelgeving vanuit de eigen expertise.

- Juridische procedures: voorbereiden en adviseren vanuit ACNL.


- Behandelen van Wob-verzoeken


- Leveren van input ten behoeve van nieuwe of gewijzigde wetgeving die van toepassing is op ACNL (zowel op gebied van slots als met betrekking tot zbo-status van ACNL) en het implementeren ervan binnen ACNL.

- Treedt op als liaison met de eigenaar bij IenW.

Speelruimte

 • legt verantwoording af aan de Managing Director over de effectiviteit van de werkzaamheden en de mate waarin de doelstellingen van de functie worden gehaald.
 • de kaders zijn de Europese slotverordening, de World Airport Slot Guidelines (WASG), nationale wet- en regelgeving (Wet luchtvaart, Kaderwet zelfstandige bestuursorganen etc.) en algemene beleidslijnen. Deze zijn niet volledig ingevuld en bieden ruimte voor interpretatie.
 • neemt beslissingen over inhoud van de adviezen en over de richting waarin de oplossingen worden gezocht en de ingenomen standpunten in overleg.

Functie-eisen

Kennis en ervaring

WO niveau Rechten of een vergelijkbare studie
Minimaal 5 jaar werkervaring op het gebied van bestuurlijke processen en/of bestuursrecht
Ervaring in complexe dynamische omgeving
Communicatieve vaardigheden (zowel schriftelijk als mondeling, in Nederlands en Engels)

Competenties

Diplomatiek, Netwerken, Beoordelingsvermogen, Omgevingsbewustzijn, Plannen en organiseren, Zelfstandigheid, Besluitvaardigheid, Vakkundig, Rolbewust, Flexibiliteit.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­omschrijving

  CAO Rijk is van toepassing

  Schaal 13

 • Maand­salaris Min €4.252 Max. €6.376 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 40

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. ACNL hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor mogelijkheden op maat.

Bijzonderheden

Salarisgroep 13. Qua zwaarte vergelijkbaar met coördinerend beleidsmedewerker/adviseur binnen Rijksoverheid. Door de kleine organisatie is het werk hands-on en sta je op eigen benen qua kennis, verantwoordelijkheid en checks and balances.

Airport Coordination Netherlands

Airport Coordination Netherlands (ACNL) is een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO), verantwoordelijk voor het toedelen van airport slots aan inkomend en vertrekkend luchtverkeer en het monitoren hiervan op gecoördineerde luchthavens in Nederland (op dit moment Amsterdam Airport Schiphol, Rotterdam The Hague Airport en Eindhoven Airport).

De luchtvaart kent een dynamische speelveld. De stevige fluctuaties in vraag en schaarste in capaciteit zorgen voor groeiende complexiteit in het slotallocatieproces en behoefte aan beleid, duidelijke spelregels en kaders.

Complexiteit in de taakuitvoering kenmerkt zich in toenemende mate door een verscheidenheid aan politieke, maatschappelijke en commerciële belangen van de verschillende stakeholders. ACNL heeft hierin als uitvoerende partij de taak om de beschikbare capaciteit onpartijdig, non-discriminatoir en transparant binnen de gestelde wet- en regelgeving te verdelen en het gebruik daarvan te monitoren.

Airport Coordination Netherlands

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Hugo Thomassen, managing director ACNL

+31655743501

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Stefani Ebben, officemanager ACNL

+31644688893

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Talentvolle senior jurist

Agentschap Telecom
 • Stand­plaats Groningen
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 30 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior bezwaar- en beroepsjurist

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 15 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Ambitieuze jurist met affiniteit met de Wob

Agentschap Telecom
 • Stand­plaats Groningen
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 30 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd