Adviseur beleidscontrol

Ministerie van Financiën

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.608 - €5.503
 • Niveau Universitair Master
 • Vakgebied Financieel / economisch
 • Reageren voor 11 december Nog 7 dagen
 • Vacaturenummer SG 23-184
 • Plaatsingsdatum 14 november 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

“Wat mijn werk zo interessant maakt is de grote verscheidenheid in maatschappelijke opgaves waaraan ik mee kan werken. De ene dag ben ik bezig met financiële steun aan Oekraïne, de volgende dag met steunprogramma’s van het IMF en betaling van en naar de Europese Unie. Met collega’s duik ik in de begrotingssystematiek en complexe ramingen om ervoor te zorgen dat de besluitvorming goed verloopt. Dit maakt mijn werk divers, actueel en leuk.” Melanie Peters, beleidscontroller bij de afdeling Beleidscontrol.

Bij beleidscontrol toetsen we financiële keuzes die andere directies binnen het ministerie van Financiën maken op het gebied van beleid en bedrijfsvoering. Ons doel? Zorgen dat de besluitvorming met de juiste informatie plaatsvindt. Je toetst voorstellen op bijvoorbeeld doeltreffendheid en budgettaire inpasbaarheid, signaleert risico’s, en adviseert actief mee. Een goede samenwerking en relatie met de verschillende directies is dan ook van belang.

Afwisselende dagen? Zeker weten! Jouw werkzaamheden zijn gericht op de Generale Thesaurie (GT). De GT omvat 5 verschillende directies: Financiële Markten, Buitenlandse Financiële Betrekkingen, Financieringen, het Agentschap en de programmadirectie Herstel- en Veerkrachtprogramma. Samen met 3 andere collega’s pak je de werkzaamheden op. Jij zult je hierbij onder andere focussen op de afdrachten aan de Europese Unie en je bent denkt mee over de exportkredietverzekeringen. Beide dossiers hebben een technisch karakter en de complexe vraagstukken zetten je gegarandeerd aan het denken. Samen met de collega’s van de beleidsdirectie zorg jij ervoor dat de ramingen volledig en juist in de begroting landen. Ook adviseer je op de rechtmatigheid en doelmatigheid van beleidsvoornemens. Daarnaast staan beide dossiers regelmatig in de politieke belangstelling: denk bijvoorbeeld aan steunprogramma’s die onder andere bijdragen aan de wederopbouw in Oekraïne en de onderhandelingen over de EU-begroting.

Gezien de breedte van de GT-onderwerpen zijn we op zoek naar iemand die het leuk vindt bezig te zijn met uiteenlopende werkzaamheden. Voor deze functie is het van belang dat je houdt van analyseren, energie krijgt van lastige vraagstukken, zorgvuldig bent en interesse hebt in zowel beleidscontrol als financiële verantwoording en financial control.

Je komt te werken in een team van ruim 20 collega’s met elk hun eigen expertise en aandachtsgebied. Onze afdeling kent een open, energieke en collegiale cultuur: je collega’s zijn makkelijk benaderbaar, we werken veel samen en we streven diversiteit in brede zin na.

Kortom: als controller wacht jou een afwisselende én uitdagende baan met veel kansen om jezelf te ontwikkelen. Wil je eerst eens praten over jouw mogelijk toekomstige werkzaamheden? Neem dan contact op met Ellis Stolwijk.

 • Je hebt wo werk- en denkniveau.
 • We nodigen zowel starters met interesse in de financiële functie als meer ervaren controllers uit om te solliciteren. Inschaling vindt plaats op basis van ervaring.
 • Je beschikt over een goed analytisch vermogen.
 • Je vindt het leuk om met veel afwisselende taken bezig te zijn.
 • Je bent in staat op een heldere en tactvolle manier (afwijkende) standpunten te formuleren en uit te dragen, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Maand­salaris Min €3.608 Max. €5.503 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

We willen dat iedereen zich thuis voelt bij het ministerie van Financiën en zichzelf volledig kan ontwikkelen. Want samen werken aan een financieel gezond Nederland is waar we voor staan. Dit doen we vanuit verschillende perspectieven, achtergronden en inzichten, omdat we geloven dat dit onze denkkracht vergroot. Iedereen is welkom ongeacht culturele achtergrond, leeftijd, arbeidsvermogen, gender of seksuele geaardheid. Met jouw unieke bijdrage spelen we beter in op de behoeften uit onze samenleving.

 • Draag jij graag bij aan een financieel gezond Nederland? Je bent van harte welkom. Solliciteren kan door je cv en motivatie in te sturen. Maar we staan ook open voor andere vormen, zoals een video- (met bijgevoegd je cv) of presentatie-sollicitatie (in PowerPoint). In het laatste geval plak je de link van je sollicitatie in een pdf- of Word-bestand. Zo kunnen we je sollicitatie goed verwerken.
 • Voor deze vacature wordt wo werk- en denkniveau gevraagd. Dit betekent dat we ook hbo’ers met affiniteit voor de werkzaamheden welkom zijn om te solliciteren.
 • Inschaling vindt plaats op basis van kennis en ervaring. Dat betekent dat er sprake kan zijn van een aanloopschaal.
 • Sollicitatiegesprekken kunnen plaats vinden vóór 10 december, waarna de vacature eerder gesloten kan worden. Wacht dus niet tot het laatste moment met solliciteren!

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Financieel-Economische Zaken (FEZ) is de concerncontroller van het ministerie van Financiën en bestaat uit vier afdelingen: Beleidscontrol, Begrotingszaken, Eigenaarsadvisering en Kaderstelling.

FEZ adviseert vanuit haar specifieke deskundigheid op financieel-economisch terrein de bewindslieden en de secretaris-generaal over het departementale beleid. Daarbij gaat het niet alleen om budgetten, maar ook om consequenties van het beleid en de organisatie van de bedrijfsvoering. De directie stelt de begroting en meerjarenramingen op van het ministerie van Financiën en de Nationale Schuld. Daarnaast ziet FEZ toe op budgettaire inpasbaarheid van voorstellen en de doeltreffende, doelmatige en rechtmatige uitvoering van de genoemde begrotingen, inclusief de interne en externe verantwoording daarover. Om dit te realiseren stelt FEZ vooraf de kaders vast van bijvoorbeeld de departementale planning-en-controlcyclus (P&C),
risicomanagement en het toezicht op de financiële administratie. Daarnaast adviseert FEZ de secretaris-generaal en zijn plaatsvervanger over continuïteit en lange termijndoelstellingen van de uitvoerende en toezichthoudende organisaties van Financiën, zoals De Nederlandsche Bank, Autoriteit Financiële Markten, Belastingdienst, Toeslagen en Douane.

De afdeling
Binnen de afdeling Beleidscontrol wordt er op basis van financiële vaardigheden en kennis van het beleidsterrein getoetst op de keuzes die andere directies binnen het ministerie van Financiën maken op het gebied van beleid en bedrijfsvoering. Samen met circa twintig enthousiaste collega’s, die samenwerkingsgericht en relatief jong zijn, beoordeel je of de door de directies gemaakte keuzes doeltreffend, doelmatig en rechtmatig zijn. De beleidsterreinen zijn zeer uiteenlopend en divers. Binnen de afdeling Beleidscontrol kijken we bijvoorbeeld mee bij de steun aan Oekraïne als ook bij de compensatie in het kader van de toeslagenaffaire en bij de grote ICT-projecten die binnen het ministerie of belastingdienst worden uitgevoerd.
De gemaakte (beleids) keuzes komen samen in een interne P&C en een externe(begroting)verantwoordingscyclus.

De afdeling Beleidscontrol is nauw betrokken bij deze cycli. De cycli zorgen voor structuur gedurende het jaar. Tegelijkertijd zijn de beleidsonderwerpen afhankelijk van de actualiteit. Dit spanningsveld vraagt om een flexibele houding waarbij je in de hectiek van alledag de langetermijn belangen niet uit het oog verliest.

Als beleidscontroller functioneer je als sparringpartner van de beleidsdirectie: je helpt en denkt mee, maar waarnodig treed je ook duidelijk op wanneer het beleid het doel niet dient of de kosten hoger zijn dan geraamd. Je toont durf door aan tafel van de beleidsdirectie duidelijk je mening te verdedigen en bent daarmee de hoeder van de begroting van de begroting van het ministerie. Hiermee dien je als essentiële schakel binnen de grotere opdracht waar FEZ voor staat: een sterke en deskundige concerncontroller van het ministerie van Financiën.

Ministerie van Financiën

Samen werken aan een financieel gezond Nederland
Het werk van het ministerie van Financiën gaat over meer dan cijfers en geld alleen. Het gaat over mensen zoals jij en ik. Mensen met verwachtingen, zorgen, vragen, dromen en plannen. We rekenen bijvoorbeeld allemaal op financiering voor goede zorg en goed onderwijs. Op duidelijkheid over belastingtarieven en op betrouwbare banken en verzekeraars, in Nederland en daarbuiten. En we rekenen allemaal op duidelijkheid over exportregels en wat we wel en niet mee mogen nemen vanuit de vakantiebestemming.

Het ministerie van Financiën luistert naar wat er speelt in de samenleving van vandaag en heeft aandacht voor hoe Nederlanders hun toekomst zien. Met die kennis en inzichten leggen we samen met andere ministeries en binnen ons internationale netwerk de juiste verbindingen en brengen we Nederland verder. We zorgen ervoor dat Nederland en onze economie klaar zijn voor de steeds sneller veranderende wereld van morgen. Op alle fronten. Dat gaat niet vanzelf. En natuurlijk is daar ook geld voor nodig. Dat geld brengen burgers en bedrijven via belastingen bijeen, en verdeelt de overheid over zaken die we als samenleving belangrijk vinden. Daarvoor moeten er keuzes worden gemaakt en worden ingegrepen als dat nodig is. Om ons land financieel gezond te houden, moet onze economie namelijk in balans blijven en tegelijk ook ruimte krijgen om te groeien.

Samen zorgen we ervoor dat er in Nederland kansen zijn voor welvaart en groei voor iedereen, vandaag, morgen en daarna. Samen werken we aan een financieel gezond Nederland.

Onze kernwaarden: integer, deskundig, duidelijk, durf en samenwerken zijn leidend voor ons gedrag en geven ons een gezamenlijke taal, waarmee we onderling bespreekbaar maken wat we doen en hoe we dat doen.

Lees meer over het ministerie van Financiën: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-financien/organisatie

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Ellis Stolwijk, plv. hoofd afdeling Beleidscontrol

06-50180624

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Louis Passos, HR adviseur

06–50180210

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Junior jurist privaatrecht (met interne detachering)

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 18 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior Organisatieadviseur

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 31 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

(Senior) Financial Auditor

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10,schaal 11
 • Reageren voor 11 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd