Adviseur beleidscontrol

Ministerie van Financiën

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 2 jaar
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.344 - €5.139
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch
 • Reageren voor 6 december Nog 5 dagen
 • Vacaturenummer SG 21-136
 • Plaatsingsdatum 5 november 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

“Het leuke aan mijn werk bij de directie Financieel Economische Zaken vind ik de overkoepelende/uitgezoomde blik op dossiers. Ik krijg zaken die spelen vanuit meerdere directoraten-generaal (DG’s)’ mee, en dat maakt het werk divers, afwisselend en vooral ook uitdagend. Daarnaast werk ik in een collegiaal team dat barst van de energie en dat werkt aanstekelijk!” Michel van den Broek, Adviseur bedrijfsvoering bij de afdeling Beleidscontrol.

De afdeling Beleidscontrol is verantwoordelijk voor het toetsen van financiële keuzes die andere directies binnen het ministerie van Financiën maken op het gebied van beleid en bedrijfsvoering. Ons doel: zorgen dat het ministerie van Financiën ‘in control’ is door goed inzicht te geven in de budgetten. Jij houdt je daarbij bezig met de control op de bedrijfsvoering van het beleidsdepartement en speelt een belangrijke rol in de interne planning- en controlcyclus (P&C-cyclus). Je haalt daartoe de benodigde informatie op en maakt je complexe dossiers snel eigen. Met die gebundelde kennis geef je adviezen over nieuwe ontwikkelingen en zorg je voor goede managementinformatie. Afwisselende dagen? Zeker weten!

Je bent verantwoordelijk voor het controleren van uitgaven op het gebied van personeel en materieel (€ 300 mln.) en toetst ontwikkelingen op budgettaire consequenties, doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid. Zie jij bijvoorbeeld dat de uitgaven aan externe inhuur sterk stijgen? Dan zorg jij dat dit nader bekeken en besproken wordt. Andere voorbeelden van onderwerpen die op jouw bureau kunnen landen zijn de oprichting van de Inspectie Belastingen, Toeslagen en Douane en hybride werken; wat zijn de gevolgen voor de benodigde kantoorruimte en de ICT-uitgaven? Vanuit het overzicht dat je hebt, kun je bredere ontwikkelingen bloot leggen en agenderend te werk gaan. Je werkt daarbij intensief samen met de financieel-managementadviseurs van de DG’s (verantwoordelijk voor de eerstelijnscontrol). Ook adviseer je de ambtelijke vertegenwoordiging van Financiën in interdepartementale overleggremia over de financiële consequenties van bedrijfsvoeringonderwerpen (bijvoorbeeld over het bod van de werkgever voor de CAO Rijk of de invoering van een thuiswerkvergoeding) en stemt hier binnen het departement over af met alle relevante partijen.

Naast je toetsende rol op de bedrijfsvoering voer je bij de coördinatie van de P&C-cyclus ondersteunende werkzaamheden uit en draag je tweemaal per jaar mede zorg voor de oplevering van de Concernrapportage aan de Bestuursraad. je toetst de jaarplannen van een aantal Directoraten Generaal (DG) en monitort de voortgang hierop. Ook draag je zorg voor de voorbereiding van de gesprekken die de secretaris-generaal (SG) met de DG’s hierover voert. Bij dit alles ben je continu op zoek naar verbetering; hoe maken we de P&C-cyclus nog effectiever?

Je komt te werken in een prettig en collegiaal team dat bestaat uit ruim 20 collega’s met elk hun eigen expertise en aandachtsgebied. Wat jouw functie extra leuk maakt, is dat jouw werk het hele ministerie raakt. Je krijgt de kans jezelf te ontwikkelen tot een gedegen controller. Onze afdeling kent een open, energieke en collegiale cultuur: je collega’s zijn makkelijk benaderbaar en we streven diversiteit, in brede zin na.

Kortom: als controller wacht jou een afwisselende én uitdagende baan met veel kansen om jezelf te ontwikkelen. Wil je eerst eens praten over de werkzaamheden? Neem dan contact op met Ellis Stolwijk, plaatsvervangend afdelingshoofd Beleidscontrol, via 06 - 50 18 02 64.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Financieel-Economische Zaken (FEZ) is dé concerncontroller van het ministerie van Financiën en bestaat uit vier afdelingen: Beleidscontrol, Begrotingszaken, Eigenaarsadvisering en Kaderstelling.

FEZ adviseert vanuit haar specifieke deskundigheid op financieel-economisch terrein de bewindslieden en de secretaris-generaal over het departementale beleid. Daarbij gaat het niet alleen om budgetten, maar ook om consequenties van het beleid en de organisatie van de bedrijfsvoering. De directie stelt de begroting en meerjarenramingen op van het ministerie van Financiën en de Nationale Schuld. Daarnaast ziet FEZ toe op budgettaire inpasbaarheid van voorstellen en de doeltreffende, doelmatige en rechtmatige uitvoering van de genoemde begrotingen, inclusief de interne en externe verantwoording daarover. Om dit te realiseren stelt FEZ vooraf de kaders vast van bijvoorbeeld de departementale planning-en-controlcyclus (P&C), het risicomanagement en het toezicht op de financiële administratie. Daarnaast adviseert FEZ de secretaris-generaal over continuïteit en langetermijndoelstellingen van de uitvoerende en toezichthoudende organisaties van Financiën, zoals De Nederlandsche ABank, Autoriteit Financiële Markten, Belastingdienst, Toeslagen en Douane.

Meer over jouw toekomstige afdeling
Binnen de afdeling Beleidscontrol wordt er op basis van financiële vaardigheden en kennis van het beleidsterrein getoetst op de keuzes die andere directies binnen het ministerie van Financiën maken op het gebied van beleid en bedrijfsvoering. Samen met circa twintig enthousiaste collega’s, die samenwerkingsgericht en relatief jong zijn, beoordeel je of de door de directies gemaakte keuzes doeltreffend, doelmatig en rechtmatig zijn. De beleidsterreinen zijn zeer uiteenlopend en divers. Binnen de afdeling Beleidscontrol kijken we bijvoorbeeld mee bij de steun aan Air France-KLM als ook bij de compensatie in het kader van de toeslagenaffaire en bij de grote ICT-projecten die binnen het ministerie worden uitgevoerd.

De gemaakte (beleids)keuzes komen samen in een interne P&C en een externe (begroting)verantwoordingscyclus. De afdeling Beleidscontrol is nauw betrokken bij deze cycli. De cycli zorgen voor structuur gedurende het jaar. Tegelijkertijd zijn de beleidsonderwerpen afhankelijk van de actualiteit. Dit spanningsveld vraagt om een flexibele houding waarbij je in de hectiek van alledag de langetermijnbelangen niet uit het oog verliest.

Als beleidscontroller functioneer je als sparringpartner van de beleidsdirectie: je helpt en denkt mee, maar waar nodig treed je ook duidelijk op wanneer het beleid het doel niet dient of de kosten hoger zijn dan geraamd. Je toont durf door aan tafel van de beleidsdirectie duidelijk je mening te verdedigen en bent daarmee de hoeder van de begroting van deze directie. Hiermee dien je als essentiële schakel binnen de grotere opdracht waar FEZ voor staat: een sterke en deskundige concerncontroller van het ministerie van Financiën.

Ministerie van Financiën

Samen werken aan een financieel gezond Nederland
Het werk van het ministerie van Financiën gaat over meer dan cijfers en geld alleen. Het gaat over mensen zoals jij en ik. Mensen met verwachtingen, zorgen, vragen, dromen en plannen. We rekenen bijvoorbeeld allemaal op financiering voor goede zorg en goed onderwijs. Op duidelijkheid over belastingtarieven en op betrouwbare banken en verzekeraars, in Nederland en daarbuiten. En we rekenen allemaal op duidelijkheid over exportregels en wat we wel en niet mee mogen nemen vanuit de vakantiebestemming.

Het ministerie van Financiën luistert naar wat er speelt in de samenleving van vandaag en heeft aandacht voor hoe Nederlanders hun toekomst zien. Met die kennis en inzichten leggen we samen met andere ministeries en binnen ons internationale netwerk de juiste verbindingen en brengen we Nederland verder. We zorgen ervoor dat Nederland en onze economie klaar zijn voor de steeds sneller veranderende wereld van morgen. Op alle fronten. Dat gaat niet vanzelf. En natuurlijk is daar ook geld voor nodig. Dat geld brengen burgers en bedrijven via belastingen bijeen, en verdeelt de overheid over zaken die we als samenleving belangrijk vinden. Daarvoor moeten er keuzes worden gemaakt en worden ingegrepen als dat nodig is. Om ons land financieel gezond te houden, moet onze economie namelijk in balans blijven en tegelijk ook ruimte krijgen om te groeien.

Samen zorgen we ervoor dat er in Nederland kansen zijn voor welvaart en groei voor iedereen, vandaag, morgen en daarna. Samen werken we aan een financieel gezond Nederland.

Onze kernwaarden: integer, deskundig, duidelijk, durf en samenwerken zijn leidend voor ons gedrag en geven ons een gezamenlijke taal, waarmee we onderling bespreekbaar maken wat we doen en hoe we dat doen.

Lees meer over het ministerie van Financiën: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-financien/organisatie

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Elles Stolwijk, plv. hoofd afdeling beleidscontrol

06-50180264

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Daphne van der Werff, recruiter

06-29647459

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Adviseur beleidscontrol fiscale zaken en evalueren

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 6 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Coördinator beleidsevaluaties

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 13 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Adviseur Secretaris-Generaal met focus op IV/ICT

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 6 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd