Adviseur Bedrijfsvoering - Rapportages

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

  • Stand­plaats Gouda
  • Uren per week 36
  • Maand­salaris €2.805 - €3.963
  • Niveau Bachelor - HBO
  • Vakgebied ICT
  • Reageren voor 2 maart Nog 5 dagen
  • Vacaturenummer 3503
  • Plaatsingsdatum 10 januari 2020
  • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De Adviseur Financiële Rapportages heeft onder andere als taak het opstellen van financiële rapportages en het inhoudelijk ondersteunen van de Financial Control en voor projecten (zoals PDC-C). Zo stel je overzichten, (project)rapporten en financiële verantwoording/managementinformatie op en stemt over de voortgang af met de Business Controller. De rapporten bevatten bijvoorbeeld de volledigheid van de geschreven uren bij een directie of de geschreven uren door externen. Naast het bewaken van de juistheid en volledigheid communiceer je regelmatig met business controllers, team- en projectleiders over de gehele financiële beheerstaken, maar ook over de volledigheid, budget versus realisatie en facturatie en onduidelijkheden in de boekhouding of diverse processen binnen de administratie. Verder neem je deel aan het project Bundeling Financiële Administratie. De contacten worden onderhouden met als doel afspraken te maken over beheer, werkprocessen (inrichting van de financiële administratie) en het afstemmen van werkwijzen bij te leveren diensten.

Je wordt aangestuurd door de Teamleider Financiën & Investeringen en legt verantwoording af over de kwaliteit op de controle van de financiële administratie inclusief de (project)rapportages / adviezen en analyses. De kaders worden gevormd door (samenhangende) richtlijnen, procedures, wet- en regelgeving.

Functie-eisen

  • Je hebt een HBO werk- en denkniveau en beschikt minimaal over een afgeronde MBO opleiding in een administratief financieel economische richting.
  • Je hebt minimaal 2 jaar ervaring als Adviseur Financiële rapportages, bij voorkeur bij de (Rijks)overheid en/of een grote IT organisatie.
  • Je weet wat er speelt binnen de IT-wereld, of weet je dit snel eigen te maken.
  • Je voelt de managementagenda en -context feilloos aan.
  • Je beschikt over goede schrijfvaardigheid, en hebt ervaring met het opstellen van stukken t.b.v. directieleden.
  • Je hebt ervaring in het analyseren van cijfers tussen begroting en realisatie.
  • Je hebt ervaring met P&C cyclus binnen de (Rijks)overheid.
  • Je hebt ervaring met Leonardo (boekhouding).
  • Je vindt het geen probleem zo nu en dan dieper in de materie te duiken. Je voelt je thuis in grote, complexe organisaties, weet hier makkelijk je weg in te vinden en je weet snel de besluitvorming op politiek en bestuurlijk niveau te doorgronden.
  • Je bent vanzelfsprekend een gesprekspartner voor de business op tactisch en strategisch niveau. In je rol adviseer en beïnvloed je door te luisteren, in te spelen op behoeften en wanneer nodig sturend in processen op te treden.
  • Je bent proactief, resultaatgericht en hebt een klantgerichte persoonlijkheid.

Arbeids­voorwaarden

  • Salaris­niveau schaal 9
  • Maand­salaris Min €2.805 Max. €3.963 (bruto)
  • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
  • Minimaal aantal uren per week 36
  • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Je kunt naast het salaris volgens de cao Rijk rekenen op een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van het maandinkomen) en tijd (bovenwettelijke verlofuren). Je kunt dit naar eigen keuze op het gewenste moment uit laten betalen of opnemen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 60% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer.

Bijzonderheden

Sollicitanten in dienst van het Rijk met een aanwijzing als VWNW- of (medisch) herplaatsingskandidaat verzoeken wij een voordracht van leidinggevende of trajectmanager aan te leveren en tevens een kopie van de aanwijzingsbrief. 

Meer over de functiegroep Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

SSC-I is dé ICT-dienstverlener van de Dienst Justitiële Inrichtingen van het ministerie van Justitie en Veiligheid. In totaal werken circa 500 medewerkers bij SSC-I. Het merendeel daarvan werkt in Gouda, een ander deel in de nevenvestigingen in Zeist en Veenhuizen.

SSC-I in Gouda kent vier stafafdelingen en de directies Ontwikkeling & Vernieuwing en Beheer.

De regieorganisatie van DJI, Directie Informatisering (DI) is op dit moment de voornaamste opdrachtgever, met DJI als grootste klant. SSC-I ontwikkelt, bouwt, implementeert en beheert ICT-werkplekken, applicaties en infrastructuur voor meer dan 20.000 gebruikers. Door de jarenlange ervaring binnen het veiligheidsdomein van de Rijksoverheid, zijn wij gespecialiseerd in veilige, betrouwbare en innovatieve ICT-oplossingen.

Buiten DJI bedienen wij diverse klanten binnen het veiligheidsdomein, zoals de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK), de Dienst Terugkeer & Vertrek (DT&V), de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en Justis. Wij hebben de ambitie om de klantenkring binnen het ministerie van Justitie en Veiligheid verder uit te breiden.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Veiligheid en Justitie verdedigt en beschermt de rechtsorde. Van beleid tot uitvoering.

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 47.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 15.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrisch centra en detentiecentra. Het is zowel veelzijdig als boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer E. Kaplan, Teamleider Financiën & Investeringen

06-11700750

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Shared Service Center DJI, Werving, Selectie & Inzetbaarheid

088-0754321

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior technisch beheerder -Ivanti

Ministerie van Justitie en Veiligheid - Dienst Justitiële Inrichtingen
  • Stand­plaats Gouda
  • Uren per week 36
  • Salaris­niveau schaal 11
  • Reageren voor 30 juni
  • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Projectarchitect

Ministerie van Justitie en Veiligheid - Dienst Justitiële Inrichtingen
  • Stand­plaats Gouda
  • Uren per week 36
  • Salaris­niveau schaal 12
  • Reageren voor 30 juni
  • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior projectleider

Ministerie van Justitie en Veiligheid - Dienst Justitiële Inrichtingen
  • Stand­plaats Gouda
  • Uren per week 36
  • Salaris­niveau schaal 12
  • Reageren voor 1 juli
  • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)